ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 90 | listopad 2023 Nový tester fotovoltaických instalací FTV500 od firmy Chauvin Arnoux Firma Chauvin Arnoux představila svůj nejnovější tester fotovoltaických instalací s označením FTV500 PHOTOVOLTAIC TESTER. Přístroj je navržený a vyrobený tak, aby vyhovoval všem potřebám techniků při instalaci, testování, uvádění do provozu, odstraňování závad a údržbě fotovoltaických systémů podle mezinárodních standardů. Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r. o. FTV500 počítá a zaznamenává hodnoty pro bilanci fotovoltaických systémů. Testy jsou podle normy IEC 62446. Měří se účinnost konverze DC/AC, hodnoty činného a teoretického výkonu a fázorový diagram na výstupech z převodníku. Každý parametr je v korelaci s množstvím ozáření, okolní teplotou a teplotou panelu, které jsou měřeny dálkovým ovládáním. Výsledky jsou porovnávány s referenčními hodnotami. Přístroj soustřeďuje pět typů měření v jednom přístroji: 1) Účinnost střídače: Test účinnosti DC/AC (účinnost DC/AC, výkon PRP, současně lze měřit až 3 řetězce), 2) Průběh křivky U-I: Přístroj analyzuje I-V křivky a charakteristiky panelů a porovnává je s referenčními hodnotami STC udávanými výrobcem. 3) Spojitost: Kontrola odporu zemních spojení proudem 200 mA. 4) Izolace: Kontrola izolace i v režimu pod napětím. Výběrem testovacího napětí 250 V - 500 V - 1000 V DC s naprogramovatelným prahem alarmu „Prošel – Neprošel“ umožňuje získat okamžitý výsledek testu. 5) Datalogger: Funkce DC/AC Logger – sledování všech hodnot FV systému – umožňuje měřit současně až 3 stringy). Správa a přímé generování zpráv ze zařízení – Vzdálená jednotka s bezdrátovým přenosem (Ozáření/teplota) VNC pro vzdálené zobrazení a sdílení ovládání rozhraní USB a Wi-Fi – Dotykový displej je vybaven antireflexní technologií. Tester je navržen v souladu s mezinárodními standardy. Je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=