ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 114 | srpen 2023 Analýza rizik kolaborativních robotů podle ČSN EN ISO 12100 je nutností V dnešním průmyslovém prostředí se stále více uplatňují kolaborativní roboti, kteří spolupracují s lidmi na pracovišti. Tyto roboty jsou navrženy tak, aby byly schopny spolupracovat s lidskými pracovníky a provádět různé úkoly, které přinášejí výhody v efektivitě a bezpečnosti práce. Nicméně, i přes tyto výhody, je stále důležité provést dříve, než začnete spolupracujícího robota používat, analýzu rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 celé robotické buňky, včetně robotického systému, jeho prostředí a externích nástrojů. Právní odpovědnost za bezpečnost kolaborativního robota ve výrobě nese organizace, která robota provozuje. Jaké je použití ČSN EN ISO 12100 pro hodnocení rizik kolaborativních robotů? ČSN EN ISO 12100 je široce akceptovaná norma pro hodnocení rizik, která poskytuje obecné zásady pro bezpečný návrh a používání strojů. Nastiňuje bezpečnostní požadavky na kolaborativní roboty ve třech klíčových oblastech: technické normy týkající se strojů, legislativní předpisy pro strojní zařízení a technické specifikace týkající se schopností robota. Pro posouzení rizik spojených s kolaborativními roboty musí uživatelé zvážit potenciální nebezpečí, která robot a jeho aplikace představují, a také potenciální důsledky těchto nebezpečí. Kromě toho musí uživatel zvážit konstrukční principy a pracovní prostředí robota, jako je uspořádání pracovní buňky, typ úkolů, které mají být provedeny, a funkce robota. Po zvážení těchto faktorů musí uživatel identifikovat všechna potenciální bezpečnostní rizika a posoudit závažnost těchto rizik. Nakonec musí uživatel zavést vhodná opatření ke zmírnění nebo odstranění zjištěných rizik. Tento proces hodnocení rizik zajišťuje, že si uživatel je vědom všech potenciálních rizik spojených s používáním kolaborativního robota a může podniknout potřebné kroky k jejich zmírnění. Jaké kroky zahrnuje proces analýzy rizik podle ČSN EN ISO 12100? Jak je uvedeno v ČSN EN ISO 12100, proces analýzy rizik vyžaduje tři odlišné kroky: posouzení rizika, snížení rizika a přijetí rizika.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=