ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE srpen 2023 | 115 Krok posouzení rizik je základem procesu a poskytuje základ pro další analýzu. Během hodnocení rizik jsou identifikována a analyzována potenciální rizika kobotické aplikace. Po tomto kroku následuje krok snižování rizik, který zahrnuje implementaci opatření ke zmírnění identifikovaných nebezpečí. Nakonec krok akceptace rizika vyhodnocuje zbytkové riziko, které přetrvává po provedení opatření na snížení rizika. Pokud je zbytkové riziko považováno za přijatelné, je proces analýzy rizik dokončen a kobotická aplikace může být nasazena. Pokud je zbytkové riziko považováno za nepřijatelné, měla by být přijata další opatření ke snížení rizika nebo by měla být aplikace přepracována. Je důležité poznamenat, že proces analýzy rizik nezaručuje úplnou eliminaci rizik, ale naopak zajišťuje, že je riziko adekvátně řízeno. Proces analýzy rizik by se proto měl pravidelně opakovat, aby se zajistilo, že kobotická aplikace zůstane bezpečná a že byla identifikována a řešena jakákoli nová rizika. Analýzy rizik lze použít ke zlepšení zabezpečení kolaborativních robotů tím, že lépe porozumí rizikům spojeným s jejich používáním. To může výrobcům a uživatelům kolaborativních robotů pomoci identifikovat a zmírnit potenciální rizika dříve, než k nim dojde. Výsledky analýzy rizik lze také použít k aktualizaci stávajících bezpečnostních systémů, aby bylo zajištěno, že jsou co nejúčinnější. Výsledky analýzy rizik lze navíc použít k vývoji lepších bezpečnostních protokolů a procesů pro kolaborativní roboty. Pomocí tohoto přístupu mohou výrobci a uživatelé kolaborativních robotů zajistit, aby jejich roboti byli co nejbezpečnější. Závěr V závěru lze říci, že analýza rizik kolaborativních robotů podle ČSN EN ISO 12100 je klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků v průmyslovém prostředí. Tato analýza umožňuje identifikovat potenciální rizika a navrhnout opatření pro jejich minimalizaci nebo eliminaci. Při používání kolaborativních robotů je také důležité vždy dbát na bezpečnostní opatření a zajištění správného školení pracovníků. Následnou aplikací kolaborativních robotů se poté zabývá technická specifikace ISO/TS 15066, která ovšem není harmonizovanou normou a je nutné ji vždy aplikovat spolu s harmonizovanou normou ČSN EN ISO 10218-2. Snížení výkonu motoru kvůli zabránění nadměrnému oteplení Je-li střídavý motor, který je určen pro použití s napájením o jmenovitém kmitočtu, připojen k trojfázové soustavě napětí, která má zpětnou složku větší než 1 % sousledné složky napětí po dlouhou dobu (odpovídající přinejmenším tepelné časové konstantě stroje), je dovolený výkon motoru menší než jmenovitý výkon, aby se snížila možnost poškození motoru. Provoz motoru při větší nesouměrnosti napětí než 5 % se nedoporučuje. Činitel nesouměrnosti je definován takto: fu = Un/Up, kde Un je efektivní hodnota zpětné složky napájecího napětí a Up efektivní hodnota sousledné složky napájecího napětí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=