ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 122 | srpen 2023 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zapojení tlačítka central stop a total stop Prosím o názor na zapojení obvodu vypínání tlačítkem TS nebo CS. Měl jsem za to, že tato tlačítka se zapojují tzv. na utržený drát. Tedy že tlačítko má klidový kontakt NC a stiskem dojde k přerušení obvodu. Je tak zajištěna spolehlivost obvodu. Nyní se setkávám s projekty, kde je použito tlačítko se spínacím kontaktem. Hledám oporu pro svůj názor v normách, ale ani text v čl. 537.3.1 ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 mně není zcela jasný. Odpověď: Ustanovení článku 537.3.1 normy ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: Odpojování a spínání odkazuje zejména na přílohu A, ve které jsou vyjmenovány jednotlivé skupiny přístrojů pro odpojování a spínání s rozlišením výrobkových norem, které by měly splňovat, a s rozlišením jejich vhodnosti pro různé funkce. Dále pak stanoví některé požadavky a informace týkající se těchto přístrojů. Tento článek a ani norma neřeší způsob zapojení přístrojů, která tlačítka total stop a central stop ovládají. Použití tlačítka total stop a central stop předepisuje ČSN 73 0848:2009 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody, ale tato norma také neřeší způsob zapojení přístrojů, která tlačítka total stop a central stop ovládají. Způsob zapojení přístrojů je tedy plně ponechán v kompetenci projektanta, který rozhodne, zda přístroje tlačítek budou zapojeny jako NC nebo NO. Z mého osobního pohledu je způsob zapojení NO výhodnější. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Místní provozní bezpečnostní předpis Podle jaké platné legislativy by se měl zpracovávat místní provozní bezpečnostní předpis elektrických zařízení (vyhrazených, nevyhrazených)? V zákoně č. 250/2021 Sb. § 2 h) se pod provozní dokumentací mluví o místním provozním řádu, v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. je v § 8 c) uveden místní provozní bezpečnostní předpis. Dále dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 2 g) je místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele. Odpověď: Tvorba místního provozního předpisu je zaměstnavateli uložena nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v aktuálně platném znění. V § 2 písm. g) je uvedena pouze definice pojmu „místní provozní předpis“. Bližší požadavky na obsah místního provozního předpisu jsou uvedeny v § 3 a v § 4, případně v přílohách tohoto nařízení vlády. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve Vámi zmiňovaném paragrafu 8, písm. c) ukládá povinnost školit každou fyzickou osobu vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení a jedním z do-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=