ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM srpen 2023 | 123 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem naleznete na obchod.in-el.cz kumentů, který by měly tyto osoby znát, je i místní provozní předpis, resp. přepisy. Obdobným případem je i ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v aktuálně platném znění. Toto ustanovení zařazuje místní provozní bezpečnostní předpis jako jeden z dokumentů, které tvoří provozní dokumentaci. Z výše uvedeného je zřejmé, že pro tvorbu místního provozního předpisu je stěžejní nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a ostatní předpisy již existenci tohoto dokumentu předpokládají a pouze upřesňují způsob, jak s ním zacházet. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Revize fotovoltaiky Pročítám si nově vydanou ČSN EN 624461+A1 a chtěl jsem si podle ní vytvořit formulář na revize fotovoltaik. V této normě je ale hodně odkazů na normu IEC 62548:2016, která ale není dosud v systému ČSN zavedena. Mám problém v revizní zprávě uvádět, že instalace splňuje požadavky IEC 62548:2016 (dle informativní přílohy A a B v ČSN EN 62446-1+A1), když nevím jaké ty požadavky jsou. Vím, že tyto přílohy jsou pouze informativní, ale těch odkazů na IEC 62548:2016 je tolik, že celou normu ČSN EN 62446-1+A1 znemožňují používat. Navíc jsou zde krkolomné překlady, snad dobře rozumím pojmu: „Schéma zapojení jednoho vedení“ že odpovídá dosud používanému„jednopólové schéma zapojení“. Poradíte mi, jak mám dodržovat postupy popsané v ČSN EN 62446-1+A1, které mi ukládají, že mám zkontrolovat, zda instalace FVE vyhovuje IEC 62548:2016? Odpověď: V první řadě je nutné mít na paměti, pro které druhy fotovoltaických systémů byla tato norma vytvořena. Co se týká odkazů na IEC 62548:2016, která není do soustavy ČSN zavedena, je možné v souladu s poznámkou v kapitole 2 tyto odkazy na IEC 62548 nahradit odkazy na soubor IEC 60364, který je zaveden do soustavy ČSN jako soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí. Tento soubor je v rámci ČR základním souborem norem pro zřizování elektrických instalací nízkého napětí a v rámci něj řeší problematiku fotovoltaických systémů norma ČSN 33 2000-7-712 ed. 2:2016 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy. Rozdíly mezi použitím IEC 62548 a IEC 60364-7-712, resp. normy ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 jsou zanedbatelné.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=