ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 166 | září 2023 Softvérové riešenia EPLAN zásadne zmenili efektivitu a kvalitu procesov výroby rozvádzačov v UEZ, s. r. o. Korene spoločnosti UEZ, s. r. o., siahajú do roku 1991, keď sa jej zakladateľ Anton Ulehla rozhodol premeniť svoje celoživotné zamestnanie a skúsenosti v odbore elektrotechniky na súkromnú podnikateľskú činnosť. Jedného z prvých pomocníkov našiel aj vo svojom synovi Radovanovi, ktorý vtedy ešte ako študent strednej školy pomáhal v začiatkoch firmy najmä s manuálnymi prácami. V prvých mesiacoch svojej pôsobnosti sa firma venovala údržbe zariadení v bývalom podniku Chemlon Humenné, a to najmä elektroinštalačných rozvodov, k čomu časom pribudla starostlivosť aj o niekoľko stoviek frekvenčných meničov. V roku 1998, keď sa už firme dlhodobejšie darilo, nastala chvíľa na rast aj z hľadiska vlastných priestorov. Ponuku mesta odkúpiť vtedajší areál práčovne a chemickej čistiarne s podmienkou zachovania týchto služieb pre obyvateľstvo v nasledujúcich desiatich rokoch A. Ulehla akceptoval. Získaním vlastných priestorov sa otvorila možnosť na rast a vedenie spoločnosti začalo hľadať ďalšie smery, v ktorých by sa dovtedy získané know-how a skúsenosti pracovníkov dali komerčne zúročiť. Snaha modernizovať a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily Postupom času sa firma začala od roku 2010 venovať výrobe a dodávkam malých rozvádzačov a skriniek. Investície pritom smerovali do vybavenia dielní, nákupu nových strojov a zariadení s poloautomatickou činnosťou. Radovan Ulehla, ktorý bol už v tom čase spoločníkom otca Antona vo vedení spoločnosti, chcel posunúť firmu z pozície „bežného“ výrobcu rozvádzačov, akých boli v tom čase na Slovensku stovky, k prácam s vyššou pridanou hodnotou tvorenou modernými výrobnými zariadeniami a podporovanou softvérovými nástrojmi. Nemenej závažným dôvodom optimalizácie činností a procesov vo firme bol v tom čase aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu. Všetky uvedené skutočnosti viedli firmu k zavádzaniu automatizácie a modernizácie vykonávaných činností. Pomocou pri realizácii tejto vízie bola aj zdanlivo nesúvisiaca tretia činnosť firmy, a to drevovýroba. Tej sa UEZ, s. r. o., venuje od roku 2003, pričom z prvotných jednoduchých produktov sa prepracovali k výrobe vlastného nábytku. Aj vďaka schváleným prostriedkom z Európskej únie spoločnosť nakúpila moderné CNC stroje riadené počítačmi. „Stále som hľadal možnosti, ako preniesť postupy prípravy, vyhotovenia dokumentácie či samotnej výroby z časti drevovýroby aj do oblasti výroby rozvádzačov,“ spomína R. Ulehla. Po prieskume trhu a pohrávaní sa s myšlienkou modernizácie už od roku 2015 sa spoločnosť nedávno rozhodla

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=