ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE září 2023 | 167 zainvestovať a nakúpiť moderné technológie a softvérové vybavenie na prípravu a výrobu rozvádzačov.„Aj keď si fáza prípravy vyžaduje doslova mravčiu prácu, o to plynulejšie sa postupuje v následných fázach výroby rozvádzačov,“ hovorí R. Ulehla. Prvou významnou investíciou pre oblasť prípravy a výroby rozvádzačov bolo zakúpenie licencie softvéru EPLAN Pro Panel a licencií softvéru EPLAN Smart Wiring v roku 2022. To súviselo s nákupom nového stroja na výrobu a prípravu káblových zväzkov pre rozvádzače KOMAX Zeta. Vstupom do stroja sú digitálne údaje o type, dĺžke či zakončení káblov, ktoré má vyrobiť. „Tieto informácie nemá zmysel zadávať ručne, nakoľko efektivita a vyťaženosť práce takéhoto nákladného stroja by bola veľmi nízka, čo by neúmerne predlžovalo návratnosť investície. Riešením sa ukázal softvérový nástroj EPLAN Pro Panel, v ktorom sa projekt prípravy káblov podrobne pripraví. Takéto údaje sa odošlú do spomínaného stroja, ktorý bez problémov prečíta formát došlých údajov a podľa nich vo veľmi krátkom čase pripraví požadované zväzky káblov,“ vysvetľuje R. Ulehla. Výsledkom je, že čas prípravy a montáže káblov do rozvádzača sa v porovnaní s predchádzajúcimi, väčšinou manuálnym postupmi skrátil na polovicu. Ďalším nezanedbateľným prínosom je fakt, že tieto činnosti teraz dokážu realizovať aj nekvalifikovaní pracovníci, ktorí káble zapájajú už nie podľa elektrotechnických schém, ale intuitívne podľa tabuľky a 3D modelu zobrazeného na veľkom monitore a s presným navádzaním krok za krokom. „Na začiatku sme museli absolvovať intenzívne školenia, ale to všetko smerovalo k jednému – posunúť sa od bežného k špičkovému výrobcovi rozvádzačov. Myslím, že teraz patríme z hľadiska vybavenia a zvládnutých postupov k slovenskej špičke a momentálne sme na Slovensku aj jediný výrobca, ktorý v praxi využíva kombináciu EPLAN Pro Panel, EPLAN Smart Wiring a moderné zariadenie na prípravu káblových zväzkov KOMAX Zeta 630,“ hovorí s hrdosťou R. Ulehla. Na to, aby spoločnosť UEZ, s. r. o., v minulosti dokázala vyrobiť nejaký rozvádzač, musela mať k dispozícii už spomínanú kvalifikovanú pracovnú silu. Projekčné práce nevykonávala, takže všetky podklady pre výrobu rozvádzačov museli prísť od zákazníka v nejakej tlačovej forme alebo v súbore pre niektorý z CAD nástrojov. Následne kvalifikovaný pracovník zapájal káble v rozvádzači podľa schémy stranu po strane, ktorej musel po odbornej stránke rozumieť. Oveľa náročnejší bol aj návrh rozmiestnenia jednotlivých komponentov a elektrických prvkov v samotnom rozvádzači, čo sa nezaobišlo bez dávky kreativity a improvizácie. Každá realizácia sa navyše nezaobišla bez niekoľkokrokového schvaľovania so zákazníkom, čo opäť predlžovalo čas dodávky rozvádzača. V súčasnosti sú už údaje na prípravu a výrobu rozvádzačov dostupné v digitálnej forme v softvéri EPLAN Pro Panel a vďaka nim je k dispozícii aj digitálne dvojča rozvádzača. Údaje slúžia nielen ako podklad pre strojné zariadenie na výrobu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=