ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 180 | září 2023 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Požadavek na monitoring Měl bych dotaz ohledně ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 a požadavkem ze čl. 10.2.3.1., kde se tento požadavek, dle našeho názoru, týká i větších bytových domů s kapacitou více než 250 osob nebo se spotřebou energie vyšší než 100 MWh/rok, kde je vyžadována implementace systému managementu hospodaření s elektrickou energií (EEMS), což mj. zahrnuje i monitorovací zařízení, které trvale měří příslušné parametry, jako jsou energie, činný výkon, účiník, napětí, indikátory kvality energie (harmonické zkreslení, jalová energie atd.). Jak by měl být tento požadavek řešen v bytovém domě, kde je pouze SVJ a není žádný „velín“, nebo tento požadavek má za úkol řešit dodavatel energie (PRE, ČEZ, EON)? Odpověď: Souhlasím s Vaším názorem, že požadavek článku 10.2.3.1 ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost se týká, resp. je přímo vyžadován pro budovy s kapacitou více než 250 osob nebo se spotřebou energie vyšší než 100 000 kWh/rok. Nicméně článek zároveň ukládá povinnost vypracovat strategii měření a monitorování projektantům a dodavatelům elektřiny. Skutečnost, že v bytovém domě s kapacitou více než 250 osob ve vlastnictví SVJ není žádný „velín“, je poněkud lichá, protože pro tyto účely může být přizpůsobena libovolná místnost takového objektu, např. sklepní. Vzhledem k tomu, že norma přenáší povinnost vypracování strategie měření a monitorování na projektanty, měl by být v projektové dokumentaci objektu vytvořen vhodný a odpovídající prostor, ve kterém bude možné umístit veškerou potřebnou technologii pro realizaci a splnění požadavků ČSN 33 2000-8-1 ed. 2:2019, článku 10.2.3.1, tedy v zásadě vybudovat „velín“. Z dikce normy vyplývá, že tento požadavek nemá zpětnou platnost a tedy se týká pouze budov, pro které byla projektová dokumentace zpracovávána podle normy ČSN 33 2000-8-1 ed. 2:2019. Osobně pochybuji, že službu monitorování bude za SVJ nebo jiný subjekt řešit dodavatel energie. Nicméně můžete zkusit jej oslovit, zda a za jakých podmínek by byl ochoten nebo schopen podobnou službu provozovat. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Revize a vnější vlivy Jak je to z pohledu nové legislativy, pokud není u vyhrazeného elektrického zařízení I. a II. třídy podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. vystaven protokol o vnějších vlivech? Pokud není tedy součástí technické zprávy nebo není vystaven samostatně, lze na takto provedenou elektroinstalaci vystavit revizní zprávu s tím, že v RZ je uvedeno: „Protokol o určení vnějších vlivů nebyl v době revize předložen. Elektrické zařízení v rozsahu této revize a pouze pro účely této revize je posuzováno do prostorů s dále uvedenými vnějšími vlivy. V žádném případě toto porovnání nenahrazuje Protokol o určení vnějších vlivů a elektrické zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy než dále uvedenými. Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů než v revizi předpokládaných již nemusí elektrické zařízení vyhovovat svým provedením a použitím příslušným bezpečnost-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=