ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 78 | září 2023 Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech V dnešní době je elektrická energie nezbytnou součástí našeho každodenního života. Je základem fungování mnoha zařízení a infrastruktur, které nám umožňují pracovat, komunikovat a v neposlední řadě i žít pohodlně. Nicméně, elektrická energie může být také zdrojem nebezpečí, a to zejména při požárech a mimořádných událostech. V takových situacích je zásadní zajistit bezpečnost osob a majetku, a proto je nutné znát a přísně dodržovat pravidla pro vypínání elektrické energie. V České republice se vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech řídí ustanoveními normy ČSN 73 0848 a ČSN 34 3085 ed. 2. Prostor, odkud je umožněno vypnutí elektrické energie objektu musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení. Každý objekt musí mít HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Pokud v objektu nejsou zařízení s požadovanou funkcí při požáru, je pro objekt požadován pouze tento hlavní vypínač. Pokud jsou v objektu zařízení s požadovanou funkcí při požáru, je hlavní vypínač elektrické energie rozdělen na 2 stupně, a to na CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Toto rozdělení, způsob vypnutí a rychlost vypnutí určuje PBŘ. Hlavní vypínač musí vždy zajistit bezpečné vypnutí elektrické energie objektu. Způsoby vypínání elektrické energie: a) Pro objekty bez zařízení s požadovanou funkcí při požáru je HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE určen k vypnutí elektrické energie objektu v případě nebezpečí nebo požáru uživateli objektu, nebo velitelem zásahu jednotky PO. b) Pro objekty se zařízeními s požadovanou funkcí při požáru se HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE řeší vypínači: • CENTRAL STOP, který je určen k vypnutí v případě požáru velitelem zásahu jednotky PO nebo osobou poučenou z řad uživatelů v případě provádění prvotního zásahu uživateli objektu. • TOTAL STOP, který je určen k vypnutí v případě požáru pouze velitelem zásahu jednotky PO, pro zajištění beznapěťového stavu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=