ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA září 2023 | 79 U složitých objektů se složitými technologiemi, bezpečnostními zdroji, bezpečnostními systémy i dalšími záložními zdroji jako jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní zdroj napájení apod. se lze odchýlit od standardních způsobů vypínání, které stanoví norma ČSN 73 0848. V tomto případě musí být postup a oprávnění vypnutí elektrické energie definován v PBŘ, a musí být koordinován s projektem všech technologií v objektu. Pro funkci TOTAL STOP, CENTRAL STOP i HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být použit prvek určený pro „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňující obsluhu laiky. Nelze tedy používat odpojovače, výkonové pojistky apod. Tento prvek může být s přímým ovládáním (vypínač, jistič atd.) nebo s dálkovým ovládáním (jistič nebo vypínač s ovládací cívkou, stykač a podobně) a ovládacím prvkem, tj. například tlačítkem. CENTRAL STOP a TOTAL STOP se nepožaduje pro rozvody bezpečného napětí, což je stanoveno v projektové dokumentaci elektroinstalace v závislosti na stanovení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Hlavní vypínač HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE musí být uveden a popsán v požárně bezpečnostním řešení. Tento vypínač může být v rozsáhlých objektech dispozičně logicky dělených na jednotlivé části navržen samostatný pro každou část. Pak u tohoto vypínače musí být názorné upozornění na rozsah vypnutí. Technické provedení záleží na specifice objektu, ale musí splňovat„vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky. Umístění hlavního vypínače musí být označeno zelenou bezpečnostní tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - TOTAL STOP". Označení hlavního vypínače elektrické energie je předpokládáno s použitím písma velikosti alespoň 20 mm. Tuto poznámku lze vztáhnout i k označení CENTRAL STOP a TOTAL STOP podle této normy. Aktivní část (kontakty) hlavního vypínače musí být co nejblíže vstupu přívodního vedení do objektu. Systém vypínání CENTRAL STOP V případě požáru musí být umožněno systémem CENTRAL STOP centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat při požáru funkční, a to stále ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Toto musí být stanoveno v PBŘ. Přepnutí na bezpečnostní záložní zdroj napájení musí být provedeno až při případném výpadku primárního zdroje napájení, ne již po aktivaci CENTRAL STOP. Při případném opakovaném náběhu primárního zdroje napájení je doporučeno přepnout samočinně napájení zpět na primární zdroj napájení, ale nesmí být zrušena funkce vypnutí CENTRAL STOP. V případě, že v objektu jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní Prvky pro průmyslovou automatizaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE MODULÁRNÍ enkodér. kompaktní, plochý a lehký. Přesnost v pevném pouzdře čtecí hlavy. www.amtek.cz Extrémně

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=