ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 8 | květen 2024 Úvod do novinek čtvrté edice normy ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Norma ČSN EN 50110-1, která je klíčová pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních, prošla revizí naposledy v květnu 2015. Čtvrtá edice této normy přináší řadu aktualizací a zlepšení, která mají za cíl nejen zvýšit bezpečnost pracovníků, ale také usnadnit pochopení a aplikaci pravidel v praxi. Norma se vztahuje na všechny typy elektrických zařízení a pokrývá široké spektrum činností včetně instalace, údržby, oprav a demontáže. Představme si podrobněji, co nová edice přináší. Zásadní změny a vylepšení v ČSN EN 50110-1 ed. 4: Zjednodušení terminologie: Nová edice klade důraz na zjednodušení a vyjasnění pojmu odpovědných osob a úrovní odpovědnosti, což by mělo přispět k lepší orientaci v oblasti povinností a pravomocí jednotlivých pracovníků. Přesnější definice Kapitola 3 byla podrobena revizi s cílem upřesnění a zlepšení definic klíčových termínů, což usnadňuje aplikaci normy v praxi a snižuje prostor pro chyby způsobené nejasnostmi. Zavedení pojmu dohledu Nově je v normě vysvětlen a zahrnut pojem dohled, který specifikuje, jaké úrovně supervize jsou vyžadovány při různých typech prací. Vylepšení provozních postupů Kapitola 5 byla vylepšena s cílem poskytnout jasnější a detailnější přehled o provozních postupech, což pomáhá zefektivnit běžné pracovní procesy. Detailnější pravidla pro pracovní postupy Kapitoly 6.1.1, 6.2. 6.3 a 6.4 byly raktualizovány o další informace týkající se pracovních postupů pro práce bez napětí, práce pod napětím a práce v blízkosti živých částí. Navíc byla přidána kapitola 6.4 s informacemi ohledně práce mimo zónu s živými částmi, což vše zvyšuje bezpečnost práce.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=