ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

www.murrplastik.de/en mp-LM 3 Laser system Více informací na No consumables Sustainable laser labeling Zanechte svou značku – Označte prakticky cokoli pomocí laserových tiskáren murrplastik® Kabelové nosné systémy, kabely, vodiče, svorky a konektory www.elektroprumysl.cz • květen 2024 • ročník 14 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie

O 50 % RYCHLEJŠÍ ZAPOJENÍ Instalace bez použití nářadí a připojení odolné proti nárazům a vibracím O 50 % KRATŠÍ DOBA INSTALACE

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL květen 2024 | 1 Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele. Vážení čtenáři, s velkým potěšením vás představuji květnové číslo časopisu ElektroPRůmysl.cz, které je tentokrát zaměřené na kabelové nosné systémy, kabely, vodiče, svorky a konektory. Tyto klíčové komponenty, přestože často skryté a na první pohled nenápadné, hrají zásadní roli v každodenním fungování našich průmyslových a technologických systémů. Současný stav těchto technologií je výsledkem dlouhého a dynamického vývoje. Kabelové nosné systémy se v posledních letech staly sofistikovanějšími a flexibilnějšími, což umožňuje snadnější a efektivnější instalaci a správu kabeláže. Pokročilé materiály a konstrukční metody zajišťují vyšší odolnost a spolehlivost, což je nezbytné pro moderní automatizaci a řízení procesů. Když se podíváme na významné milníky, nelze opomenout zavedení bezhalogenových kabelů. Tyto kabely představují zásadní inovaci z hlediska bezpečnosti, protože v případě požáru neprodukují toxické plyny a kouř, což výrazně snižuje riziko pro lidské zdraví a usnadňuje evakuaci. Bezhalogenové kabely jsou navíc šetrnější k životnímu prostředí, protože neobsahují halogenové prvky, jež mohou být škodlivé při spalování. Dalším klíčovým milníkem je vývoj konektorů s vysokou hustotou a rychlou konektivitou. Tyto konektory umožňují snadnější a rychlejší připojení a odpojení zařízení, a tím zjednodušují správu složitých systémů. Díky nim je také možné dosáhnout vyšších datových přenosových rychlostí, což je nezbytné pro moderní aplikace vyžadující velké množství dat v reálném čase. Nezapomínejme ani na neustálé zdokonalování svorek a vodičů. Moderní svorky jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší vodivost a minimalizovaly energetické ztráty. Vodiče jsou naopak vyráběny z pokročilých materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči různým vnějším vlivům, jako jsou teplota, vlhkost nebo mechanické namáhání. Tyto milníky představují významné kroky vpřed v oblasti kabelových nosných systémů, kabelů, vodičů, svorek a konektorů, a přinášejí nám bezpečnější, efektivnější a spolehlivější technologie pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku. Předpoklady pro budoucí rozvoj jsou rovněž velmi slibné. S rostoucí digitalizací a nároky na rychlé a spolehlivé datové spojení se očekává další pokrok v oblasti miniaturizace a integrace funkcí. Kabelové systémy budou muset odpovídat požadavkům na vyšší přenosové rychlosti a odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Navíc, s rostoucím důrazem na udržitelnost a ekologii, se budou stále více prosazovat řešení šetrná k životnímu prostředí. Doufám, že vám aktuální vydání přinese nejen nové poznatky, ale také inspiraci pro vaše vlastní projekty a inovace. Přeji vám příjemné čtení.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | květen 2024 46 14 10 26 PŘEDSTAVUJEME » Novou obchodní ředitelkou divize Industry ve Schneider Electric je Magda Blouin ........................................ 6 EKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Úvod do novinek čtvrté edice normy ČSN EN 50110-1 .......................... 8 » Bezpečné elektroinstalace rodinných domů .................................... 10 » Požadavky na kabely, kabelové žlaby a kabelové trasy u fotovoltaických systémů instalovaných na střechách z pohledu požární bezpečnosti ........ 14 » Ochrana rozváděčů před vlivem kondenzace vody a klimatickými podmínkami ............................................ 18 » Ochrana nulového vodiče nebo vodiče středního bodu ............. 22 » Technologie Push-in svorek společnosti Eaton ................................... 26 » LOVATO Electric představuje nový schodišťový automat ................ 28 » Fotovoltaická elektrárna a ochrana před bleskem .......................................... 30 » Firma EST přináší průvodce elektrikářskými protahovacími pery RUNPOTEC ..................................... 36 » Pravidelný servis se vyplatí - RITTAL servisní služby ........................ 40 » Svorkovnice TE Connectivity: Klíčový prvek moderních technologií napříč průmyslovými odvětvími .................................................. 44 » Požární bezpečnost v kabelových prostorech ................................................. 46 » Vychytávky pro datacentra: Chytrý monitor i univerzální ulička .......................................................... 50 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Tip EST: digitální měření odvíjené délky (nejen) kabelu s RUNPOTEC RM35 ................................ 52 » Efektivnější zpracování vodiče .......... 54 » Odolnost svorek a konektorů v extrémních podmínkách ................. 58 » Firma EST doporučuje flexibilní kabel pro extrémní podmínky TITANEX® ................................................... 60

ElektroPrůmysl.cz OBSAH květen 2024 | 3 90 74 68 54 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Kabelové vývodky Agro – volba pro spolehlivou instalaci ..... 62 » Jak se mění požadavky na kabely v kontextu rozvoje inteligentních energetických sítí a automatizace budov ......................................................... 66 » Firma EST doporučuje konektory Telegärtner STX M12x1 IP67 pro železniční a automobilové aplikace ...................................................... 68 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Čistění vody v Olomouci řídí chytrá technologie. Šetří energii a tím i provozní náklady ....................... 72 » TRDP Gateway pro LOCC-Box Net Rail .......................... 74 » Produkty Mafelec součástí nabídky Turck .......................................... 76 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Zajistěte si trvalé značení s laserovými tiskárnami Murrplastik ............................................... 80 » Nový CO2 popisovací laser LP-RH přináší revoluci v rychlosti a přesnosti ................................................. 82 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Nehledejte závady na kabelech – nalezněte je! .......................................... 86 » Nový klešťový wattmetr Kyoritsu KEW 6020BT ............................ 88 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Automatický přepínač TruONE® od ABB zajišťuje nepřetržitou dodávku energie v administrativní Budově B na pražské Brumlovce ...... 90 » Bez ABB by to nešlo! .............................. 94 SOFTWARE » EPLAN Education: Propojení teorie a praxe ve vzdělávání ........................... 96

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | květen 2024 ALTERNATIVNÍ ENERGIE » PRAKAB uvedl do provozu jednu z největších fotovoltaických elektráren v Praze .................................. 98 » Nové vědecké centrum v Ostravě patří mezi top dekarbonizační projekty oceněné společností Schneider Electric ................................ 100 ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE » Výroba Li-ion akumulátorů .............. 104 ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY » Přehled řešení z nabídky značky MENTOR .................................... 108 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Co jsou to harmonické, a jaké mají důsledky ........................... 112 » Jak na úspěšný návrh instalace a zprovoznění nabíjecí stanice ....... 114 » Z TEORIE DO PRAXE: Časté (typické) chyby ve výpočtech rizik ................... 116 DISKUSNÍ FÓRUM » Dimenzování a uložení paralelního vedení jednožilových kabelů ........... 118 » Kovové svítidlo bez vnější ochranné svorky ................................... 118 » Bleskosvod ............................................. 119 » Osvětlení ve školách ........................... 119 » Lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách bytových domů .............. 120 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Řadové svorky na DIN lištu .............. 122 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 126 112 98 126 Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačníhobetonu pro vytvoření „bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

Firma Doepke, s tradicí již od roku 1956, je renomovaným specialistou na proudové chrániče a specializovaná řešení v technologiích ochrany proti reziduálnímu proudu, a to nejen v Evropě, ale napříč celou zeměkoulí. Přehled chráničů a jističů ------------------- Dodatečné doplnění stavebního rozvaděče o citlivost na všechny druhy proudů ------------------- Proudová ochrana pro všechny moderní domovní rozvaděče ------------------- Normy pro proudové chrániče citlivé na všechny proudy ------------------- Aplikace na pomoc při výběru ------------------- Chránič vhodný ke každému účelu ------------------- Bezpečné nabíjení elektromobilů ------------------- Spínání a signalizace na dálku ------------------- Proudová a nadproudová ochrana: kombinace proudového chrániče a jističe ------------------- Bezpečnost³ = DAFDD ------------------- Nadproudová ochrana od odborníků www - doepke.de Proudové chrániče Kombinace proudového chrániče a jističe Ochrana proti poruchovému oblouku Doepke t DFS 4 B – chrániče typu B jsou původní inovací firmy Doepke t DLS6 – velký výběr jističů pro rezidenční objekty i průmysl t DAFDD – oblouková (protipožární) bezpečnost t RCBO – kombinace chrániče a jističe t HD (Heavy Duty) – chrániče pro drsné podmínky t MI – chrániče pro mobilní instalace t EV – chrániče pro elektromobily t DASY – soumrakové spínače t Champ – plovákové spínače t a mnoho dalšího Přehled a rádce pro výběr Jednoduše naskenujte QR kód nebo zadejte přímou adresu:  https://bit.ly/chranice-doepke Spolehlivá proudová ochrana s tradicí již přes 60 let

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME 6 | květen 2024 Novou obchodní ředitelkou divize Industry ve Schneider Electric je Magda Blouin Divize Industry společnosti Schneider Electric, světového lídra v oblasti energetiky, má novou obchodní ředitelku. Počátkem března se jí stala Magda Blouin, zkušená obchodní manažerka s bohatou praxí z technicky náročného prostředí – mezinárodních společností Honeywell či Microsoft. Jejím hlavním úkolem bude strategický rozvoj prodejních aktivit divize na českém trhu, s důrazem na posílení obchodních výsledků. Schneider Electric, který patří mezi nejvýznamnější dodavatele softwarových řešení pro řízení energií a průmyslovou automatizaci na světě a je průkopníkem v oblasti digitální transformace průmyslu, jmenoval Magdu Blouin obchodní ředitelkou své divize Industry pro Českou republiku. Mag- da Blouin bude v rámci své pozice strategicky řídit prodejní aktivity této divize na tuzemském trhu. Jejím cílem bude nejen zvyšovat tržní podíl Schneider Electric, ale také podporovat obchodní výsledky týmů Systémových integrátorů, Výrobců strojů a Průmyslových koncových uživatelů. Její příchod do Schneider Electric představuje posílení vedení společnosti v oblasti proNová obchodní ředitelka Magda Blouin

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME květen 2024 | 7 tí, rozmanitost a inkluzivitu,“ komentuje nástup Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric. Magda Blouin absolvovala studium Mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Její zájem o udržitelnost ji přivedl k získání certifikace v rámci kurzu Sustainability Management na VŠCHT v Praze, který se zaměřuje na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj. Je vdaná a má dvě děti. Ve svém volném čase ráda tráví čas se svou rodinou, cestuje, hraje národní házenou a věnuje se bodyboardingu. Divize Industry společnosti Schneider Electric se zaměřuje na poskytování inovativních technologických řešení pro průmyslové odvětví. Specializuje se na automatizaci, robotizaci, řízení energetických systémů a digitální transformaci průmyslových provozů. Klíčovým produktem jejího portfolia je řešení EcoStruxure, komplexní ekosystém pro automatizaci a řízení, který nabízí klientům efektivní a udržitelný způsob, jak optimalizovat výrobu a zvýšit konkurenceschopnost. deje a strategického rozvoje, a to v souladu s vizí společnosti, že digitalizace a elektrifikace jsou cestou k udržitelnosti. Magda Blouin přináší bohaté zkušenosti z více než jedenáctiletého působení v nadnárodní společnosti Honeywell, která se specializuje na inovativní řešení v oblasti letectví, obrany, průmyslu a automatizace budov. Zde během své kariéry zastávala různé pozice v oblasti prodeje, obchodu a péče o zákazníky v rámci několika divizí a regionů. Před příchodem do Schneider Electric působila také v prestižní společnosti Microsoft, kde rozvíjela partnerství s českými a slovenskými startupy a pomáhala jim s jejich mezinárodní expanzí. „Jsem rád, že v našem týmu mohu přivítat zkušenou obchodnici a manažerku, která do naší společnosti přináší cenné znalosti z oblasti prodeje v celosvětových technologických a softwarových firmách. Těší mě, že nás ve vedoucím týmu podpoří právě žena. Schneider Electric je společnost, kde zapojení žen do všech našich týmů podporujeme a dbáme na možnosti rovných příležitosOmezení ustáleného dotykového proudu a energie Omezení ustáleného dotykového proudu a energie je prostředek, který omezuje dotykový proud nebo energii na bezpečnou hodnotu. Musí chránit osoby nebo hospodářská zvířata, aby nebyly vystaveny působení ustáleného dotykového proudu a energie, jež by mohly být nad hodnotami uvedenými dále. a) pro dotykový proud se předkládají následující hodnoty: - ustálený dotykový proud protékající mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku nepřekračuje mez vnímání, 0,5 mA pro střídavý proud nebo 2 mA pro stejnosměrný proud za normálních provozních podmínek; - hodnoty nepřekračující mez bolesti 3,5 mA pro střídavý proud nebo 10 mA pro stejnosměrný proud mohou být specifikovány za normálních nebo poruchových podmínek. b) Pro uloženou energii, která je k dispozici mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku, se v souladu s normou ČSN IEC 60479-2 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska navrhují následující hodnoty: - 0,5 mJ, což odpovídá mezi bolesti; a - 5 µJ, což odpovídá mezi vnímání. Hodnoty pro jiné kmitočty nebo jiné tvary vln a pro střídavé proudy se superponovaným stejnosměrným proudem se náležitě zvažují, když se měří pomocí vhodných obvodů pro filtrování dotykových proudů podle normy ČSN EN 60990 ed. 2 Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 8 | květen 2024 Úvod do novinek čtvrté edice normy ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Norma ČSN EN 50110-1, která je klíčová pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních, prošla revizí naposledy v květnu 2015. Čtvrtá edice této normy přináší řadu aktualizací a zlepšení, která mají za cíl nejen zvýšit bezpečnost pracovníků, ale také usnadnit pochopení a aplikaci pravidel v praxi. Norma se vztahuje na všechny typy elektrických zařízení a pokrývá široké spektrum činností včetně instalace, údržby, oprav a demontáže. Představme si podrobněji, co nová edice přináší. Zásadní změny a vylepšení v ČSN EN 50110-1 ed. 4: Zjednodušení terminologie: Nová edice klade důraz na zjednodušení a vyjasnění pojmu odpovědných osob a úrovní odpovědnosti, což by mělo přispět k lepší orientaci v oblasti povinností a pravomocí jednotlivých pracovníků. Přesnější definice Kapitola 3 byla podrobena revizi s cílem upřesnění a zlepšení definic klíčových termínů, což usnadňuje aplikaci normy v praxi a snižuje prostor pro chyby způsobené nejasnostmi. Zavedení pojmu dohledu Nově je v normě vysvětlen a zahrnut pojem dohled, který specifikuje, jaké úrovně supervize jsou vyžadovány při různých typech prací. Vylepšení provozních postupů Kapitola 5 byla vylepšena s cílem poskytnout jasnější a detailnější přehled o provozních postupech, což pomáhá zefektivnit běžné pracovní procesy. Detailnější pravidla pro pracovní postupy Kapitoly 6.1.1, 6.2. 6.3 a 6.4 byly raktualizovány o další informace týkající se pracovních postupů pro práce bez napětí, práce pod napětím a práce v blízkosti živých částí. Navíc byla přidána kapitola 6.4 s informacemi ohledně práce mimo zónu s živými částmi, což vše zvyšuje bezpečnost práce.

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE květen 2024 | 9 Přesunutí důležizé tabulky Důležité tabulky, jako je tabulka A.1 doporučených vzdáleností DL a DV, byly přesunuty z informativní přílohy A do normativní podkapitoly 4.11.2, což zvyšuje jejich důležitost a zřetelnost. Ergonomická hlediska Byl doplněn odstavec A.4, který se zaměřuje na ergonomii při práci, což je důležité pro zdraví a pohodu pracovníků. Abecední seznam definovaných pojmů Zavedení tohoto seznamu usnadňuje hledání a orientaci v definicích, což je praktické zejména pro nové uživatele normy. Aktualizace odkazů Revize zahrnuje také aktualizaci normativních odkazů, což zajišťuje soulad s dalšími relevantními normami a předpisy. Celkově ČSN EN 50110-1 ed. 4 přináší významné technické i redakční změny, které mají za cíl nejen zvýšit úroveň bezpečnosti pracovníků, ale také zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro práci na elektrických zařízeních. Díky těmto změnám by měla být norma efektivnější a snadněji aplikovatelná v praxi.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | květen 2024 Bezpečné elektroinstalace rodinných domů Při plánování elektroinstalací v rodinných domech je důležité brát v úvahu bezpečnost, stabilitu a komfort, proto jsme se na letošních seminářích na tyto aspekty zaměřili. Pro různé alternativy aplikací jsme vybírali modulární přístroje k návrhu rozváděčů pro bezpečné a stabilní elektroinstalace rodinných domů. Správně zvolené spínací přístroje a nové možnosti seskupování nových přístrojů mohou zvýšit komfort při obsluze domácnosti a usnadnit montáž elektrikářům. 1. Bezpečnost – volba vhodných přístrojů Klíčovým faktorem v elektroinstalacích rodinných domů je bezpečnost. Nepodceňujte proto výběr vhodných bezpečnostních prvků. Prvním krokem je správná volba jističe před elektroměrem. Následuje rozhodnutí o použití přepěťové ochrany chránící elektroinstalaci před nebezpečnými přepětími v síti. Poté se zaměřujeme na charakteristiky zátěže jednotlivých vývodů, abychom mohli volit mezi různými typy ochranných prvků, jako jsou jističochrániče, proudové chrániče nebo samostatné jističe. Při volbě hlavního jističe před elektroměrem musíme vybrat jistič se zkratovou vypínací schopností 10 kA. Z našeho sortimentu volíme jistič LTN, který splňuje požadavky všech distributorů elektrické energie v ČR viz PROHLÁŠENÍ o splnění připojovacích podmínek pro hlavní jistič před elektroměrem. Svodiče přepětí volíme podle očekávaného bleskového proudu v daném prostoru. Pro rodinné domy obvykle stačí varistorový svodič přepětí SVBC (T1+T2), pro větší objekty je vhodnější použít svodič s jiskřištěm SJBC (T1+T2), který poskytuje vyšší úroveň ochrany. Pro ochranu proti nadproudům (přetížení a zkrat) se v rodinných domech nejčastěji používají jističe LTE (6 kA). Jejich jmenovitý proud a charakteristiku (B, C nebo D) volíme podle typu zátěže.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2024 | 11 Reziduální proudy a dotek živých či neživých částí detekují a vybavují jističochrániče nebo chrániče. Při volbě typu chrániče je důležité zohlednit, jaké spotřebiče jsou připojeny do daného obvodu. Pro ochranu vývodů se spotřebiči s elektronikou je správnou volbou chránič typu A, protože je odolný vůči DC složce, které elektronika a spínané zdroje generují. Chránič typu A má na čele nad páčkou obdélníček se značkou vlnky a dvou půlvlnek. Základní typ AC (v obdélníčku je pouze vlnovka) je vhodný pouze do obvodů se spotřebiči bez elektroniky, protože není odolný vůči DC složce, která ho může až vyřadit z funkce. Z toho důvodu jsme s platností od 1. 10. 2023 typ AC přestali dodávat, a tím jsme elektrikářům zjednodušili výběr. Pro naprostou většinu aplikací v rodinných domech je tedy vhodný typ A. Pro vyšší bezpečnost se musí používat pro každý světelný obvod samostatný chránič. Optimální je používat 1modulové jističochrániče LMF. Nejen že uspoří místo v rozvodnici, ale stejně jako běžné chrániče splňují požadavky pro napěťovou nezávislost, kterou vyžaduje bezpečnostní norma ČSN 33 2000-5-53 ed.3 (čl. 531.3.4). Tato norma předepisuje podmínky pro přístroje instalované v elektroinstalacích v ČR. 2. Stabilita – vzájemné neovlivňování více vývodů Čím stabilnější elektroinstalaci požadujeme, tím výhodnější je použití jističochráničů LMF. Přesto není nutné všechny vývody chránit samostatně. Proto jsme se na semináři věnovali také výhodám používání 2P proudových chráničů LFE a jističů LTE pro jednofázové zásuvkové obvody. Nedoporučujeme však navrhovat pro chránění jednofázových obvodů 4P chrániče, kdy hrozí riziko vzniku sdruženého napětí až 400 V AC. To může na vývodech způsobit zničení spotřebičů, které jsou konstruovány na 230 V AC. Zvýšené napětí může vzniknout přerušením N-vodiče na přívodu do chrániče nebo mezi N-můstkem a chráničem. Zároveň doporučujeme používat za chráničem maximálně 4 vývody – viz počet Hlavní jistič se zkratovou vypínací schopností 10 kA Svodiče přepětí SJBC-25E-3-MZS (vlevo) a SVBC-12,5-3-MZ (vpravo) Jističe LTE Proudové chrániče typu A

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | květen 2024 svorek u N-můstků oblíbených rozvodnic RZA, RZG nebo provedení krátkých propojovacích lišt LMS ze systému MiniaMini. 3. Komfort obsluhy a elektrikářů Přístroje MiniaMini nabízejí vedle 1modulové velikosti také odpínání N-vodiče. Nejpoužívanější přístroj z řady MiniaMini je unikátní 1modulový jističochránič LMF. Jističe LMB na rozdíl od běžných jističů LTE poskytují vyšší komfort při jejich propojení krátkými lištami LMS s proudovým chráničem. V systému MiniaMini se nepoužívají N-můstky. Ty jsou nahrazeny právě propojovacími lištami LMS, a hlavním přínosem pro uživatele i elektrikáře je rychlé nalezení obvodu s chybou mezi N a PE vodičem. V sortimentu MiniaMini najdete také unikátní obloukové ochrany LMA, jistič s obloukovou ochranou. Více Systém MiniaMini. V sortimentu modulárních přístrojů najdete jak běžné spínací přístroje, tak i spínací přístroje, které mohou zvýšit komfort elektroinstalace v domácnostech. Při výběru stykače a impulzního relé je vhodné znát umístění rozvodnice. Pokud je v blízkosti k pokojům, kde se spí, doporučujeme tiché řešení (nikdy nevydává brum) nebo extra tiché řešení (nikdy nevydává brum a není slyšet cvaknutí). Další možností pro zvýšení komfortu mohou být Astro hodiny. Spínají osvětlení na základě polohy slunce, a tak nepotřebují umístění čidel včetně jejich přívodů na dům jako soumrakové spínače. Hodiny vypočítají východ a západ Slunce na základě GPS souřadnic a umožňují sofistikované doladění času spínání osvětlení při umístění objektu v údolí a podobně. Astro hodiny jsou užitečné nejen v domech, ale také v aplikacích s pouličním osvětlením. Rozvodnice DBO Při použití modulárních přístrojů Minia a rozvodnicových skříní DistriTon můžete využít software „Konfigurátor DBO“. Tím 1modulové jističochrániče LMF Výhody používání 2P proudových chráničů LFE Standardní řešení s jističi LTE Komfortní řešení s 1N jističi LMB Unikátní 1modulový jističochránič LMF a propojovací lišty LMS stykače RSI impulzní relé MIG spínací hodiny MAA Sortimentu modulárních přístrojů

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2024 | 13 jednoduše a zdarma získáte základní dokumentaci k rozváděčům pro laiky a návrh štítku. Více zde. Článek krátce shrnuje zhruba hodinovou prezentaci „Bezpečné elektroinstalace rodinných domů“, která byla první hlavní přednáškou na Odborných seminářích OEZ v březnu 2024. Podklady této prezentace si můžete stáhnout zde. Použití modulárních přístrojů Minia a rozvodnicové skříně DistriTon Během seminářů na výstavě jsme s účastníky diskutovali o různých aplikacích a využití různých přístrojů. Z těchto debat jsme pro vás vybrali Odpovědi na nejčastější otázky. OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51 Letohrad Tel.: +420 464 600 022 E-mail: technicka.podpora.cz@oez.com www.oez.cz Koordinace izolace zařízení sítí nn Koordinace izolace je proces volby izolačních hladin zařízení sítě nn a volby ochranných opatření založený na znalosti charakteristik přepětí v síti a na znalostech výdržných charakteristik izolace zařízení, jehož výsledkem je dosažení minimální možné výpadkovosti a poruchovosti zařízení a její vyváženosti ve sledované části systému při minimálních nákladech na provedená opatření. Vychází se přitom ze statistického charakteru přepětí v síti a z výpočtů četnosti výskytu parametrů přepětí kritických ve vztahu k izolačním hladinám zařízení. Hodnoty nejvyššího přepětí v předávacích místech jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím. Snížení poruchovosti je možné dosáhnout: 1. Zvýšením izolační hladiny zařízení. Je to nejnákladnější a málo účinný způsob koordinace, protože při vysokých hodnotách atmosférických přepětí v síti vůči izolačním hladinám zařízení se zvýšení izolačních hladin zařízení projeví jen malým snížením jejich poruchovosti. 2. Snížením velikosti přepětí nebo jeho četnosti v síti vhodnými opatřeními. Aby se dosáhlo snížení přepětí v síti jako celku, je nutno aplikovat opatření (svodiče přepětí) v celé síti, což je velmi nákladné, a přitom ne zcela účinné pro snižování výpadkovosti. 3. Snížením přepětí v místech zařízení vhodnou kombinací ochranných opatření a pomocí omezovačů přepětí. Aplikace svodičů přepětí jako lokální ochrany zařízení je nejúčinnějším způsobem zajištění přiměřeně nízké poruchovosti zařízení nn sítí s malým negativním vlivem na výpadkovost vedení.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | květen 2024 Požadavky na kabely, kabelové žlaby a kabelové trasy u fotovoltaických systémů instalovaných na střechách z pohledu požární bezpečnosti V současné době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnou energetiku a snižování naší závislosti na fosilních palivech, hrají fotovoltaické systémy klíčovou roli v přechodu k čistým a obnovitelným zdrojům energie. Instalace fotovoltaických panelů na střechy budov se stává stále častějším jevem, a to jak v rezidenčním, tak v komerčním sektoru. Aby byla zajištěna maximální efektivita a bezpečnost těchto systémů, je nezbytné věnovat pozornost kvalitě a specifikacím kabelů, kabelových žlabů a tras, které jsou klíčovými komponenty instalace. Následující požadavky jsou stanoveny i pro systémy, které nesplňují požadavek § 103 odst. 1 písm e) stavebního zákona (např. překročení výkonnostní hranice 50 kWp) nebo při nesplnění podmínek pro bezpečnou instalaci podle Vyhlášky č. 114/2023 Sb. Pro instalace malého rozsahu platí požadavky normy ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy v rozsahu přílohy A. Instalací malého rozsahu se rozumí PV systémů o výkonu nejvýše 10 kWp s případným bateriovým úložištěm nejvýše 20 kWh, a to na objektech OB1 podle ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (včetně doplňkových staveb k těmto objektům) nebo nejvýše o třech nadzemních podlažích a nejvýše jedniím podzemním podlaží se zastavěnou plochou nejvýše 200 m2. V případě, že je instalován PV systém v rámci novostavby, platí věcně příslušné normy požární bezpečnosti staveb s upřesněním podle normy ČSN P 73 0847. Požadavky jsou následující: a) Kabelová vedení jsou vedena tak, aby bylo eliminováno namáhání kabelů ostrým ohybem nebo tahem. b) Uložení kabelů (kromě lokálních jednotlivých kabelů) musí být v plných ocelových žlabech třídy reakce na oheň A1 nebo A2 na podložkách třídy reakce na oheň A1 nebo A2 kromě případů, kdy pro střešní plášť jsou použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (včetně hydroizolace a tepelné izolace). Pokud jsou použity kabely PV

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2024 | 15 systému splňující třídu reakce na oheň alespoň B2ca (s odolností proti UV záření) a zároveň se jedná o střešní plášť vyhovující klasifikaci BROOF(t3), nejsou kladeny požadavky na plné ocelové žlaby reakce na oheň A1 nebo A2 a žlaby mohou být provedeny jako otevřené. Za plný žlab je považována kabelová trasa s plným dnem. Případné otvory pro odtok vody apod. jsou přípustné. c) V místě přechodu přes požární stěny vyvýšené nad střešní plášť musí být pro uložení kabelů provedeno také zakrytí žlabu alespoň do vzdálenosti 0,9 m. d) V případě instalace měničů (střídačů) nebo jiných rozváděčů apod. vně objektu je třeba postupovat podle těchto zásad: - Na střeše objektu musí být tepelné izolace střešního pláště provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1/ A2 a střešní plášť vyhovuje klasifikaci BROOF(t3), a to do vzdálenosti alespoň 300 mm od zařízení nebo musí být v tomto rozsahu provedena nehořlavá úkapová podložka na nehořlavých podkladech, které vytvoří mezi vanou a střešním pláštěm např. vzduchovou mezeru výšky minimálně 30 mm, kačírkem tloušťky 50 mm apod. - Na fasádě objektu musí být tepelné izolace obvodového pláště (jsou-li realizovány), případně ostatní povrchy obvodových stěn, provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to do vzdálenosti minimálně 500 mm od zařízení ve vodorovném směru a minimálně 900 mm ve svislém směru, případně musí být v tomto rozsahu (např. u stávajících objektů s již realizovaným zateplením nesplňujícím kritérium A1 nebo A2) provedena nehořlavá povrchová úprava (např. obkladová deska třídy reakce na oheň A1, A2 tloušťky minimálně 15 mm, případně nové Vaše brána k profesionálnímu rozvoji Školicí centrum Schneider Electric Vyberte si z naší široké nabídky online nebo prezenčních školení a zlepšete své znalosti i dovednosti. Nabízíme bezplatná i placená školení v celé řadě oblastí, která dokážeme na míru přizpůsobit potřebám vaší firmy. Zobrazit Katalog s aktuálními termíny vypsaných kurzů Vyzkoušejte náš Training Services Portal • Široká nabídka online školení • Možnost rozvoje vašich dovedností odkudkoli a kdykoli Vyzkoušet Training Services Portal Zdeňka Zemanová Manažerka školicího centra +420 723 687 671 zdenka.zemanova@se.com

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | květen 2024 zateplení provedené podle normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení přes zateplení stávající). - Na fasádě objektu nad střešním pláštěm (technologie instalovaná na stěny světlíků, na nástavby apod.) musí být splněny obě výše uvedené podmínky. - Ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od měničů nesmí být umístěny: 1) hořlavé světlíky, hořlavé rozvody a technologie (potrubí apod.), 2) vyústění nasávání vzduchotechnických systémů kromě případů, kdy je součástí nasávání detekce kouře v souladu s ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (toto neplatí pro chráněné únikové cesty, pro které platí ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), 3) požárně otevřené plochy jiných objektů. - Pro umístění měničů (střídačů) je doporučeno volit místo na konstrukci, které není pod přímým slunečním svitem. Pokud je ochrana instalace měničů (střídačů) nebo jiných rozvaděčů apod. před atmosférickými vlivy a slunečním svitem řešena přístřeškem, musí být použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Pro kabelové trasy použité při instalacích PV systému platí také ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody. Požadavky týkající se možnosti přístupu oprávněných osob v provozu k rozváděčům kvůli údržbě Aby byla možná údržba odpojené funkční jednotky nebo odpojené skupiny funkčních jednotek v rozváděči vedle sousedních funkčních jednotek nebo skupin funkčních jednotek, které jsou stále pod napětím, musí být učiněna nezbytná opatření. Volba závisí na takových faktorech, jako jsou provozní podmínky, četnost údržby, způsobilost oprávněné osoby a také místní instalační předpisy. Taková opatření smějí zahrnovat: • dostatečný prostor mezi příslušnou funkční jednotkou nebo skupinou a sousedními funkčními jednotkami nebo skupinami. Doporučuje se, aby části, u nichž je pravděpodobné, že budou kvůli údržbě odstraněny, měly, pokud je to možné, uchycené upevňovací prostředky; • použití bariér nebo zábran navržených a rozmístěných pro ochranu před nebezpečným dotykem živých částí zařízení v sousedních funkčních jednotkách nebo skupinách; • použití krytů svorek; • použití prostorů pro každou funkční jednotku nebo skupinu; • zařazení doplňkových ochranných prostředků, poskytnutých nebo specifikovaných výrobcem rozváděče.

HVI light plus – nejbezpečnější řešení pro fotovoltaické elektrárny HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz ght plus – nejbezpečnější řešení otovoltaické elektrárny plus ntní dostatečnou tí s = 0,6 m (pro vzduch) ost bleskovým proudem LPS II, III a IV eba dodatečné ciální pospojování o prostředí čím výbuchu EX sy: 33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč 80-2 , www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Kroupa M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva, Slovenská republika tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.cz HVI light plus – nejbezpečnější řešen pro fotovoltaické elektrárny HVI light plus  s ekvivalentní dostatečnou vzdáleností s = 0,6 m (pro vzduch)  zatížitelnost bleskovým proudem 150 kA  pro třídu LPS II, III a IV  není potřeba dodatečné ekvipotenciální pospojování  určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX Kontaktní adresy: DEHN s.r.o. Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč tel.: +420 222 998 880-2 e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz kancelária pre Slovensko, Jiří Krou M. R. Štefánika 13, 962 12 Detva tel.: +421 907 877 667 e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.d

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | květen 2024 Ochrana rozváděčů před vlivem kondenzace vody a klimatickými podmínkami Nejen v železniční dopravě je elektrická infrastruktura klíčovým faktorem pro spolehlivý a efektivní provoz. Rozváděče jsou v tomto kontextu nezbytnými prvky, které zajišťují distribuci elektrické energie a regulaci toku proudu. Nicméně životnost a spolehlivost těchto rozváděčů může být vážně ohrožena vlivem kondenzace vody, vysokých teplot a extrémních klimatických podmínek. Patrik Popela, GHV Trading, spol. s r.o. V požadované teplotě se pohybujeme podle technických specifikací jednotlivých elektrických součástek, které jsou nainstalovány v rozváděči. Tato teplota má zásadní dopad na jejich provozní schopnost a životnost. Některé elektrické prvky, jako jsou například jističe, s rostoucí teplotou projevují degradaci svých základních parametrů. Naopak příliš nízké teploty mohou vést ke kondenzaci vzdušné vlhkosti uvnitř rozváděče. Běžné pracovní teploty se typicky pohybují v rozmezí od 20 do 55 °C. V tomto článku se podíváme na klíčové komponenty, chránící rozvaděče před těmito nepříznivými podmínkami. Topná tělesa a teplovzdušné ventilátory Komponenty Stego využívají pokročilé topné elementy, které umožňují udržovat konstantní teplotu uvnitř rozvaděčů i za extrémních podmínek. Provozní výpadky způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami mnohonásobně převyšují výdaje na pořízení kvalitních topných těles. Topná tělesa se zpravidla umisťují do menších skříní. Teplovzdušné ventilátory jsou umísťovány do středních a velkých skříní, kde je nutné použít velké topné výkony s nutností rozvíření tepla po celém vnitřním objemu skříně. Nová inovativní topná tělesa LOOP (Obr. 1) s profilem ve tvaru smyčky jsou odolná proti nárazům a vibracím a splňují veškeré atestace a certifikace. Díky smyčkovému tvaru je topné těleso mimořádně účinné při odvádění tepla z topných PTC elementů a dosahuje až o 30 % nárůstu efektivity topidla se srovnatelnými produkty dostupnýObr. 1 LT 065 - Polovodičové topné těleso LOOP

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2024 | 19 mi na trhu. Všechna topidla LOOP s izolační třídou 2 (řady LTS 064, LT 065 a LTF 065) byla úspěšně testována proti nárazům a vibracím podle DIN EN 60068-2-27:2010-02, DIN EN 60068-2-64:2009-04 ve vztahu dle normy DIN EN IEC 61373:2011-04, kat. 1 B. Díky tomu jsou vhodná a plně certifikována pro aplikace vystavené silným vibracím, jako jsou železniční doprava nebo větrné elektrárny. Plastové kryty a komponenty navíc splňují normu hořlavosti UL94-0 V0. Zobrazit více informací. Chlazení rozváděčových skříní Dobře navržené ventilační systémy zajišťují efektivní proudění vzduchu uvnitř rozvaděčů, čímž se minimalizuje tvorba kondenzace a přehřívání zařízení. Pro pasivní chlazení je možné použít ventilátory FPI (Obr. 2) a ventilátory FPO (Obr. 3) s moderním designem a vysokou účinností. Využívají technologie vzduchových klapek, které se v případě potřeby otevírají nebo zavírají. Tím dosahují vyššího proudění, efektivnějšího chlazení a zároveň brání přístupu nečistot nebo stříkající vodě do vnitřního prostoru skříně. Filtr ventilátoru chrání komponenty před prachem a průnikem vody většinou se stupněm krytí IP54. Nedílnou výhodou těchto ventilátorů je rychlá instalace pomocí „rohatek“, které zajišťují vysokou těsnost. Použitím pouze jedné filtrační vložky na výstupní mřížce se snižují náklady na údržbu. Zobrazit více informací. Regulace a řízení topných a chladících zařízení S řešeními Stego se můžete spolehnout na nejvyšší úroveň regulace, spolehlivosti a efektivity. Termostaty a hygrostaty zajišťují vypnutí a zapnutí při nastavené hodnotě, čímž dochází k úspoře elektrické energie a nedochází ke zbytečnému vyhřívání nebo chlazení skříně. Mechanické termostaty KTO/KTS 111 (Obr. 4) s bimetalem mohou být použity až Obr. 2 Směr proudění vzduchu "DOVNITŘ" - FPI Obr. 3 Směr proudění vzduchu "VEN" - FPO Obr. 4 Termostaty KTO/KTS 111

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | květen 2024 do nadmořské výšky 5 000 metrů. Zapojení je pomocí push-in svorek a jejich přesnost je zajištěna dobrým průtokem vzduchu. Pro zamezení vzniku kondenzace se pro regulaci topení používají hygrostaty, které sledují relativní vlhkost ve skříni. Pro dokonalé řízení teploty a vlhkosti zároveň je tak ideální kombinace termostatu a hygrostatu v elektronickém termo-hygrostatu ETF 012. Nastanou-li nepříznivé klimatické podmínky (nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost), termo-hygrostat zareaguje. Zobrazit více informací. Rozdíly tlaku ve skříních rozvaděčů Rozdíly tlaku ve skříních rozvaděčů jsou výsledkem vnitřních a vnějších teplotních změn. V případě podtlaku nebo částečného vakua se může prach a vlhkost dostat do skříně přes těsnění dveří. Když se vzduch uvnitř skříně ochladí, může dojít ke kondenzaci. Kromě toho může prach způsobit vodivá spojení, která vedou ke zkratu. Jaké je adekvátní protiopatření? Řešením mohou být kompenzátory tlaku Stego, které umožňují řízenou změnu tlaku a díky vysokému stupni krytí (IP55 nebo IP66) nenarušují krytí skříně. Dodávány jsou ve variantách nejen z odolného plastu, ale také z nerezové oceli a ve velikostech M12 a M40. Osvětlení skříní Jednou ze součástí elektrických rozváděčů je osvětlení. Jedná se spíše o příslušenství, které není plně nezbytné, avšak umístění svítidel podstatně vylepšuje obslužnost zařízení a zvyšuje bezpečnost práce. Proces vnímání zrakového vjemu je velice složitý, větší vliv při něm mají fyziologické a také psychofyzikální vlivy než jevy čistě optické. LED svítilny Stego charakterizuje vysoká věrnost barev a dopřejí pohodlí Vašim očím. Velkými výhodami LED svítilen je široký rozsah napájení bez použití adaptéru. Lampy mohou být napájeny v rozsahu od 100 do 240 V AC, lze je tak použít kdekoliv na světě. Ve verzi pro stejnosměrné napájení je použitelný rozsah napětí 24 - 48 V DC. LED svítilny jsou odolné proti vibracím a rázům. LED 025 ECOLINE (Obr. 5) se připojuje skrze svorkovnici, tím tedy odpadá nutnost doobjednat zástrčky nebo napájecí kabely. Zobrazit více informací. GHV Trading s.r.o.: Vaš Partner pro Spolehlivost a Inovaci Pro další podrobnosti můžete kontaktovat zaměstnance společnosti GHV Trading, spol. s r.o. GHV Trading, spol. s r.o. Edisonova 3, 612 00 Brno E-mail: ghv@ghvtrading.cz Tel. CZ: +420 541 235 532 Tel. SK: +421 255 640 293 www.ghvtrading.cz Obr. 5 Kompenzátor tlaku DA 284 Obr. 6 LED 025 - svítilna ECOLINE

KOMPONENTY PRO ROZVÁDĚČE KONSTRUKČNÍ PRVKY www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk GHV Trading, spol. s r. o., Edisonova 3, 612 00 Brno (CZ) +420 541 235 532-4 / (SK) +421 255 640 293 Přípojnicové systémy Přípojnice a flexibilní prvky z mědi Ventilátory, topení a regulace Plastové izolátory Svítilny

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | květen 2024 Ochrana nulového vodiče nebo vodiče středního bodu V dnešní době, kdy elektrické sítě a zařízení hrají klíčovou roli v našich každodenních životech, je ochrana jednotlivých komponentů těchto systémů zásadní. Jednou z často přehlížených, avšak kritických součástí elektroinstalace, je nulový vodič nebo vodič středního bodu. Jejich správná ochrana před nadproudy je nezbytná nejen pro zajištění spolehlivosti celého elektrického systému, ale také pro minimalizaci rizika přetížení, zkratů a potenciálních poškození. Obvody střídavého proudu bez třetích harmonických a obvody stejnosměrného proudu Na začátek je důležité si uvědomit, že střídavé obvody s třetími harmonickými do velikosti THDi3n< 5 % jsou považovány za střídavé obvody bez třetích harmonických, dle normy ČSN EN 50160 ed. 4. Kde je průřez nulového vodiče nebo vodiče středního bodu alespoň ekvivalentní průřezu vodičů vedení a předpokládá se, že proud v nulovém vodiči nebo vodiči středního bodu nepřekročí hodnotu ve vodičích vedení, není nutné zajistit detekci proudu přetížení pro nulový vodič nebo vodič středního bodu a není ani nutné zajistit odpojovací přístroj pro tento vodič, s výjimkou sítí IT, pro které platí dále uvedené doplňující požadavky. Tam, kde je průřez nulového vodiče nebo vodiče středního bodu alespoň ekvivalentní hodnotám vodičů vedení a předpokládá se, že proud nulového vodiče nebo vodiče středního bodu překročí hodnotu proudu vodičů vedení, je nutné zajistit detekci proudu přetížení pro nulový vodič nebo vodič středního bodu odpovídajícího průřezu tohoto vodiče. Tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení, ne však nutně nulového vodiče nebo vodiče středního bodu. Je-li průřez nulového vodiče nebo vodiče středního bodu menší než u vodičů vedení, musí být zajištěna detekce proudu přetížení v nulovém vodiči nebo vodiči středního bodu, která způsobí odpojení vodičů vedení, ale ne však nutně nulového vodiče nebo vodiče středního bodu. V případě, že jsou vodiče ze stejného materiálu,

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA květen 2024 | 23 detekce proudu v nulovém vodiči by měla odpovídat této rovnici: kde je IN nastavení proudu detekce pro nulový vodič nebo vodič středního bodu; Iz proudová zatížitelnost vodičů vedení v obvodu; SN Průřez nulového vodiče nebo vodiče středního bodu; SL Průřez vodiče vedení. Vzorec je založen na předpokladu, že ztráta výkonu v nulovém vodiči nebude větší než ztráta výkonu ve vodič i vedení při jeho zatížení proudem odpovídajícím proudové zatížitelnosti kabelu, jak je uvedeno v normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Nulový vodič nebo vodič středního bodu musí být chráněn před zkratovými proudy. Této ochrany lze dosáhnout nadproudovými ochrannými přístroji ve vodičích vedení. V tomto případě není nutné zajišťovat detekci zkratového proudu pro nulový vodič nebo vodič středního bodu nebo odpojovací přístroj pro tento vodič. S výjimkou odpojení se požadavky na nulový vodič vztahují na vodič PEN ve střídavých sítích a požadavky na vodič středního bodu se vztahují na vodič PEM ve stejnosměrných sítích. Doplňující požadavky pro sítě IT Je-li rozveden nulový vodič, musí být zajištěno jedno z těchto opatření: • detekce nadproudu pro nulový vodič každého obvodu, způsobující odpojení všech živých vodičů příslušného obvodu; • nulový vodič je účinně chráněn před nadproudem ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje; Průmyslové konektory robustní modulární systém pro náročná prostředí Řada BASIC až 48 pólů + zemní vodič jmenovité napětí až 690 V proudová zatížitelnost až 82 A možnost různých konfigurací konektorových sestav možnost kódování Řada MINI až 8 pólů proudová zatížitelnost 10 A šroubové nebo lisovací připojení vodičů kovové nebo plastové kryty stejná velikost krytů pro různý počet pólů konektorové sestavy = ×�

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=