ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 80 | leden 2024 Uložení kabelu V chráněné přírodní oblasti došlo k poruše zemního kabelu a je nutné část kabelu nahradit. Bohužel je velký problém provádět výkopové práce a uložit do země nový kabel. Nejedná se o dočasné zařízení. Do oblasti je vzhledem k ochraně přírody zákaz vstupu. Byl mi položen provozovatelem porušeného zemního kabelu dotaz. Je nějaká možnost položit kabel v chráničce přímo na zem? Dle mého názoru a podle normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 žádná možnost položení kabelů v chráničce na zem není. Je možné, aby byl kabel uložen jen několik centimetrů pod zem? Dle mého názoru dochází opět k rozporu s tabulkou NA.6 – Minimální hloubky kladení kabelů do 1 000 V do země z normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, kde je uvedená minimální hloubka 35 cm za určitých podmínek. Jaký je Váš názor jako soudního znalce na položení kabelu v chráničce přímo na zem nebo jen několik centimetrů pod zem, případně existuje nějaký předpis, který by to za nějakých podmínek umožnil? Odpověď: Ono to s tím zákazem vstupu do Vámi zmiňované oblasti pravděpodobně nebude tak horké. V případě, že by skutečně platil absolutní zákaz vstupu do této oblasti, nebude „provozovatel“ porušeného kabelu schopen položit kabel v chráničce přímo na zem anebo jej uložit jen několik centimetrů pod zem. Ustanovení platných českých technických norem, které řeší způsob pokládání kabelů, jsou zcela jasná a neznám žádnou platnou českou technickou normu, která by umožnila jiný způsob ukládání kabelů. Takže jedinou možností je získat povolení správce chráněné přírodní oblasti k provedení opravy poškozeného kabelu a při provádění opravy plně respektovat jím stanovená pravidla. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Revizní zpráva Prosím o váš názor dle současné legislativy. Revizní zpráva – stručný výpis z různých revizních zpráv. Je to možná slovíčkaření, pro někoho přeci úplně jasné, ale výsledek je různý. I. Název Text 1: Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace. Text 2: Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení. Takže 1 nebo 2 nebo oboje je v pořádku? Odpověď: Základní problémem v tomto případě je, co je předmětem revize. Budete revidovat instalaci nebo vyhrazené technické elektrické zařízení? Budete revidovat všechna elektrická zařízení, tedy i systém ochrany před bleskem? V případě textu č. 2, jaký typ revize budete provádět – výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou? Každý text, který použijete, má svůj význam a představuje pro „čtenáře“ určité sdělení, které může vyvolat další doplňující otázky a požadavky na vysvětlení. Rozdíl mezi elektrickou instalací a elektrickým zařízením je vysvětlen v souboru ČSN 60050 Mezinárodní elektrotechnický slovník. II. Revize Text 1: Provedena dle ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500:1991 (včetně změn Z1 až Z4), Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=