ElektroPrůmysl.cz, leden 2024

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM leden 2024 | 81 v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 190/2022 Sb. Text 2: Provedena dle zákona č. 250/2021 Sb., NV č. 190/2022 Sb. v souladu s normami ČSN 33 1500:1991 (vč. změn Z1 až Z4), ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (A11, Z1, Z2, Opr. 1). Text 3: Provedena dle NV č. 190/2022 Sb.:2022. Takže 1 nebo 2 nebo 3 nebo oboje je v pořádku? Odpověď: Opět bude záležet na tom, co budete revidovat. Není možné vytrhávat jednotlivé texty a ustanovení ze zprávy o provedení revize a snažit se dešifrovat jejich správnost. Pravdivost a použitelnost textů se může lišit případ od případu. ČSN 33 1500:1991 řeší revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 ed. 2 řeší revize elektrických instalací, nařízení vlády č. 190/2022 Sb. řeší revize vyhrazených elektrických zařízení, kterými se rozumí zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou. III. Lhůta Text 1: Doporučená lhůta příští revize elektroinstalace revizním technikem na základě ČSN 33 1500 Z3, přílohy 2 a předloženého protokolu o určení vnějších vlivů je do x let. Text 2: Doporučená lhůta příští revize elektroinstalace revizním technikem na základě přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a doplňující dle ČSN 33 1500 Z3, přílohy 2 a předloženého protokolu o určení vnějších vlivů je do x let. Takže 1 nebo 2 nebo oboje je v pořádku? Odpověď: Protokol o určení vnějších vlivů neřeší lhůty revizí, ale stanovuje, jaké vnější vlivy budou na vyhrazené elektrické zařízení působit. ČSN 33 1500:1991 sice odvozuje lhůty revizí s využitím tříd vnějších vlivů, ale i v tomto případě je nutné důsledně si uvědomit limity, které z tohoto rozdělení v určitých případech vyplývají. Např. v případě hotelu nebo jiných ubytovací zařízení může být při použití vnějšího vlivu BD4 použita lhůta 2 roky nebo 3 roky v závislosti na tom, zda je daný hotel„určený“ ke shromažďování více než 200 osob, ale nařízení vlády č. 190/2022 Sb. konstatuje, že v objektech určených pro ubytování, což hotel je, bude nejdelší lhůta pro provedení revize 3 roky (v tomto případě nerozlišuje, zda se jedná o revizi elektrické instalace nebo elektrického zařízení), ale pro elektrická zařízení v objektu, který umožňuje přítomnost více než 200 osob stanovuje lhůtu 2 roky. Pro elektrické instalace doporučuje revizní technik lhůtu pro provedení příští praviPříspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem naleznete na https://obchod.in-el.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=