ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

www.elektroprumysl.cz • únor 2024 • ročník 14 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie JEDNODUCHOST, BEZPEČNOST SPOLEHLIVÁ OCHRANA V NOUZOVÝCH SITUACÍCH www.eaton.cz Osvětlovací technika, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice

NOVINKA MONITOROVACÍ RELÉ www.noark-electric.cz Monitorování frekvence střídavého napětí ve fotovoltaice, elektrárnách a generátorech Monitorovací frekvence 50/60/400 Hz Nastavitelné parametry • Fmax v rozmezí 80–120 % Fn • Fmin v rozmezí 80–120 % Fn • úroveň rozdílu v rozmezí 0.5–5 % Fn • úroveň zpoždění v rozmezí of 0.5–10 s Napěťové monitorovací relé s LCD displejem 3-fázové 3-vodičové nebo 3-fázové 4-vodičové připojení Monitorování fáze • sled • porucha • asymetrie zahrnující neutrální pól Měří skutečnou efektivní hodnotu střídavého napětí Nastavitelné parametry NAPĚŤOVÉ MONITOROVACÍ RELÉ Ex9JP V-1 3P FREKVENČNÍ MONITOROVACÍ RELÉ Ex9JP F-1

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL únor 2024 | 1 Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele. Vážení čtenáři, představuji nové číslo odborného časopisu ElektroPrůmysl.cz, které se nese v duchu technologického pokroku a inovací v oblasti osvětlovací techniky, elektrotechniky a automatizace. Jsme svědky období, kdy technologie neustále posouvají hranice možného a přinášejí nejen nové výzvy, ale především řadu výhod. Bez nadsázky se dá říct, že probíhá revoluce v osvětlovací technice, zejména jak se spojují s Internetem věcí (IoT) a chytrými elektroinstalacemi. Tato moderní propojení umožňují vytvářet inteligentní, energeticky účinné a uživatelsky přívětivé osvětlení, které se dokáže přizpůsobit potřebám uživatelů a zároveň snižovat provozní náklady. Požární bezpečnost patří mezi prioritní oblasti, kde jsou požadavky na nouzové osvětlení značně přísné. Kromě požárních předpisů existují i obecné technické požadavky na výstavbu a specifické normy, které regulují zřizování nouzového osvětlení, například, ČSN 33 2130 ed. 3, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a další. Existence však i výjimky, kde nouzové osvětlení není povinné, např. v rodinných domech a jednotlivých bytech bytových domů, kde se BOZP neuplatňuje. Zabrousíme také do fascinujícího světa softwaru. Zamysleli jste se někdy na tím, jaké přínosy přináší integrace s IoT, 5G a budoucími 6G technologiemi nebo cloudovými systémy? Od efektivnější správy a monitorování systémů přes optimalizaci spotřeby energie až po vytváření úplně nových služeb a produktů, které mohou zásadně změnit naše každodenní životy. A nakonec vás zvu na tradiční odborný seminář "Bezpečnost strojních zařízení 2024", který se uskuteční 20. března v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Amper 2024. Seminář s podtitulem "Jak na návrh rozváděčů a elektrických zařízení strojů dle platných norem a legislativy". Správný návrh rozváděče, pro každé strojní zařízení, musí vyplývat z vypracované dokumentace o posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12100. Na základě této dokumentace musí být zahájena projekce elektrických částí stroje, včetně rozváděče. Pro projektování a konstrukci musí být použity příslušné normy ze souboru ČSN EN IEC 61439 a norma ČSN EN 60204-1 ed. 3. Po výrobě musí být rozváděč odzkoušen a poté namontován na strojní zařízení. Celé strojní zařízení před uvedením do provoz musí být podrobeno zkouškám a ověřování, a to včetně elektrických částí. Seminář se zaměří na správné postupy, nutné předpisy a normy, které je třeba dodržet při návrhu, výrobě a ověřování rozváděčů a veškerých elektrických částí. Účastnit se ho můžete prezenčně nebo ho sledovat živě, více na straně 100. Pěkné čtení

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | únor 2024 62 18 12 26 PŘEDSTAVUJEME » www.elektroteka.cz - Legislativa a technické normy, propojené do vzájemných souvislostí .................... 4 » Otevíráme bránu budoucnosti: Bateriové technologie jako klíč k prosperitě českého průmyslu ........... 8 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA » Osvětlení pracoviště – normy a předpisy ............................... 12 » Innr – chytré osvětlení. Pro každého. ............................................ 16 » Nouzové osvětlení: Kdy je povinné a kdy nikoliv? ........................................... 18 » Nouzové osvětlení je záchranným lanem v nebezpečných situacích ..... 22 » Proč zůstat ve tmě, když můžete svítit chytře? ............................................ 26 » Závěsná LED svítidla společnosti McLED ................................ 34 » Inovativní LED osvětlení FLEXBLUE: Revoluce ve stavebním osvětlení .... 38 » Průvodce kontrolou a údržbou nouzového osvětlení ............................ 40 » O stožáry veřejného osvětlení od Kooperativy se můžete v klidu opřít .............................................. 42 SOFTWARE » Rychlejší přístup k datům přístrojů ..................................................... 48 » All in one je in .......................................... 50 » Engineering Base jako výhoda v automatizaci budov .......................... 54 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Vícebodové ovládání osvětlení: Jak na to? .................................................. 56 » Theben: specialista na spínání v závislosti na čase, světle a teplotě ..................................................... 58 » Naše významné produkty pro fotovoltaické aplikace .................. 60 » Kdy a proč se musí jistit osvětlení proudovými chrániči ............................. 62 » Václav Lom z M2C: Integrace systémů předchází drahým škodám a šetří náklady ......................................... 66 » Výhody skříní Rittal z nerezové oceli ............................................................. 72 » Členění prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem ........................... 74 » Soumrakový spínač Doepke DASY: zákazníky ověřená klasika ................... 76

ElektroPrůmysl.cz OBSAH únor 2024 | 3 100 94 80 72 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Rozvody osvětlení a zásuvek v nebytových prostorách .................... 78 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Průmyslový panelový počítač AFL4-W15-EHL ......................................... 80 » Nové vícebarevné RGB LED osvětlení Banner ..................................... 82 » Do nového roku s novými výrobky ...................................................... 86 » Scada systémy v éře IoT a 6G technologií ...................................... 88 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI » Inovace a udržitelnost v recyklaci elektroodpadu ........................................ 90 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Klíčové parametry při měření osvětlení .................................................... 92 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Telegärtner: Špičkové optické komponenty pro kvalitní infrastrukturu ......................................... 94 » Požadavky na volně vedené kabely a vodiče v únikových cestách ............ 96 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Návrh vnější a vnitřní ochrany před bleskem u objektů s FVE ........... 98 » Odborný seminář: Bezpečnost strojních zařízení 2024 ....................... 100 » Otevřete bránu k inovacím na veletrhu HANNOVER MESSE 2024! .................. 102 » Z TEORIE DO PRAXE: Jak se dimenzují kabely větších průřezů ....................... 104 DISKUSNÍ » Lhůty revizí ve školní kuchyni ......... 106 » Zásuvkové obvody ZIS v nemocnicích ....................................... 107 » Uložení kabelu ...................................... 108 » Zápis vnějších vlivů ............................. 109 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » LED signalizační majáky .................... 110 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 116

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME 4 | únor 2024 www.elektroteka.cz Legislativa a technické normy, propojené do vzájemných souvislostí Elektrotéka představuje revoluční online platformu určenou pro profesionály v elektrotechnickém průmyslu. Hlavní výhodou Elektrotéky je její schopnost poskytovat okamžitý přístup k odůvodněním a specifickým článkům předpisů a norem, které jsou relevantní pro dané tvrzení nebo pracovní úkol. Tím se stává naprosto neprůstřelným zdrojem odborných informací. Témata v Elektrotéce jsou zpracována na základě desítek let praxe v oboru a až na naprosté výjimky zde nenajdete žádné suché teorie. Naleznete tady studnici know-how, včetně konkrétních příkladů, jak se, co řeší, a to včetně příkladů, jak co spočítat. Pokud tedy ve své praxi potřebujete argumentace, tak sáhodlouze nemusíte prohledávat hromady souvisejících předpisů a norem, ale najdete tady všechno pohromadě na jednom místě. A přesně k tomu byla Elektrotéka navržena, aby vám usnadňovala práci. Při prvním přihlášení do Elektrotéky vás přivítá uvítací stránka, která slouží jako užitečný návod k orientaci na platformě. Vlevo se nachází navigační menu pro snadné procházení různých témat, zatímco na horní části stránky je umístěno vyhledávací pole pro rychlé hledání. Jedním z unikátních prvků Elektrotéky je její systém odkazování, který se liší od všeho, co jste mohli vidět na jiných webových stránkách. Existují dva typy odkazů: externí odkazy, které nejsou zvýrazněny tučně a vedou na externí webové stránky, často odkazují na konkrétní paragrafy právních předpisů. Naproti tomu tučně zvýrazněné odkazy jsou interní a vedou na další stránky v rámci Elektrotéky. Unikátnost interních odkazů spočívá v tom, že při přejetí myší nad odkaz se zobrazí jeho obsah, umožňující uživatelům procházet rozsáhlé téma nebo přímo přejít na další související odkazy. Při každém dalším přihlášení do Elektrotéky se místo uvítací stránky objeví přehled novinek, kde se dozvíte o nejnovějších aktualizacích, změnách v předpisech, nově vydaných nebo nahrazených normách a mnohem více. Tento přehled umožňuje uživatelům zůstat neustále informováni o nejnovějších vývojích. Elektrotéka je navržena jako dynamický systém, jenž je pravidelně aktualizován, aby odrážel změny v legislativě a normách. Tento přístup zajišťuje, že všechny poskytované informace jsou vždy aktuální a spolehlivé, což je klíčové pro zachování souladu s neustále se měnícími požadavky v oblasti elektrotechniky.

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME únor 2024 | 5 Pojďme se podívat, jak se Elektrotéka používá V první řadě bychom zdůraznili, že Elektrotéka neslouží ke čtení nebo procházení norem. Pokud si chcete číst normy anebo v nich něco hledáte, pak používejte přímo normy a platí to úplně stejně i pro legislativu. Elektrotéka slouží k práci s tématy. A teprve až v tématech jsou nalinkované související konkrétní požadavky předpisů a norem. Jak se s tím pracuje? Elektrotéka nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje efektivní vyhledávání a navigaci, díky čemuž je práce s ní snadná a rychlá. Pracovat s Elektrotékou lze několika způsoby, záleží na preferencích uživatele a na tom, co potřebuje najít. První možností je využití bočního menu na levé straně obrazovky, které je pro lepší orientaci rozděleno do kapitol. Tento přístup je ideální, pokud uživatel přesně ví, co hledá a kde to může najít, například díky předchozím zkušenostem s daným tématem, nebo pokud má zájem o procházení konkrétní oblasti a získávání nových informací. Druhá možnost využívá vyhledávací funkci. Uživatel zde může zadat konkrétní klíčová slova a následně procházet výsledky vyhledávání. Pokud nenajde hned to, co potřebuje, může vyhledávání dále upřesňovat pomocí tagů. Po nalezení relevantního tématu stačí na něj jednoduše kliknout a uživatel je přesměrován na požadovanou stránku. Třetí cestou je hledání pomocí tagů přímo v rámci témat. Kliknutím na tag se aktivuje vyhledávání podle tohoto tagu, což je podobné standardnímu vyhledávání, ale umožňuje uživateli rychleji nalézt související obsah. Praktická ukázka Pojďme se podívat do nějakého tématu. Když se podíváme blíže na strukturu témat, zjistíme, že většina z nich je rozdělena na dvě části: horní a spodní. Horní část obvykle obsahuje popis tématu a návod, jak s ním pracovat, zatímco spodní část poskytuje odůvodnění a vysvětlení, proč se téma Obr. 1 Ukázka z Elektrotéky

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME 6 | únor 2024 ucelený přehled požadavků, ale také poskytuje praktické návody a příklady aplikace v reálných pracovních situacích. Jak si Elektrotéku pořídit? Zájemci o Elektrotéku mohou využít 14denní bezplatný přístup, který umožňuje osobně ověřit všechny přínosy a funkcionality této platformy. Po zkušebním období je možné si vybrat mezi měsíčním nebo výhodnějším ročním předplatným, což otevírá cestu k neomezenému přístupu k nejaktuálnějším a nejdůležitějším informacím v oboru. Pro více informací a registraci navštivte www.elektroteka.cz a objevte, jak Elektrotéka může podpořit vaši profesní excelenci a usnadnit dodržování nejnovějších technických a legislativních požadavků. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat: LPE s.r.o. Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno Tel.: +420 775 933 890 E-mail: elektroteka@lpe.cz www.elektroteka.cz řeší způsobem uvedeným v horní části, což nikde jinde nenajdete a je obrovským benefitem Elektrotéky. Jedinečnou výhodou Elektrotéky je, že ke každému tématu nabízí přehledný seznam souvisejících předpisů a norem, včetně konkrétních článků, které danou problematiku řeší. To znamená, že uživatelé nemusí trávit čas procházením různých dokumentů, protože vše potřebné najdou přímo v Elektrotéce. Navíc při najetí myší na interní odkazy se zobrazí náhled s doslovnou citací, což usnadňuje orientaci v obsahu. Elektrotéka také poskytuje dynamické odkazy v textu, které umožňují uživatelům snadno navigovat mezi souvisejícími tématy a odhalovat jejich vzájemné vztahy. Díky tomu je možné získat komplexní přehled o dané problematice. V pravém horním rohu každého tématu je navíc zobrazena mapa návazností, která uživatelům ukazuje, jak se dané téma vkládá do širšího kontextu. Pro koho je Elektrotéka určená? Elektrotéka je ideálním řešením pro široké spektrum odborníků, včetně projektantů, elektrikářů a revizních techniků, kteří potřebují rychlý a přesný přístup k relevantním informacím. Služba nabízí nejenom Obr. 3 Vizuální zobrazení nejdůležitějších informací a vzájemný vztahů Vyzkoušet na 14 dní zdarma Obr. 2 Ukázka vyhledávání v Elektrotéce

Jasnější, teplejší, zářivější. A úsporný. LED reflektor theLEDA S8 Promění noc v den a spolehlivě osvětlí přístřešky pro auta, vjezdy do dvora, terasy či cesty na každém kroku. Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky THEBEN pro ČR WWW.EST-PRAHA.CZ Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991 + LED reflektor 8,5 W + Varianta s/bez čidla pohybu + Teplota barvy 4000 K (neutrální bílá) + Spotřeba pouze 0,4 W v pohotovostním režimu + Automatické ovládání osvětlení podle přítomnosti a jasu + Výstup pro spínání dalších svítidel/spotřebičů + Reflektor lze otáčet vodorovně i svisle + Vhodné pro venkovní použití + Detekční úhel 180°, dosah 10 m + Možnost omezení detekční plochy + Možnost ručního ovládání pomocí tlačítka

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME 8 | únor 2024 Otevíráme bránu budoucnosti: Bateriové technologie jako klíč k prosperitě českého průmyslu Vítejte u nového seriálu na pokrčování o bateriovém hodnotovém řetězci a jeho příležitostech pro České hospodářství. Jednotlivé články budou vycházet na základě navázané spolupráce mezi redakcí Elektroprumyslu.cz a Českým bateriovým klastrem, zapsaným spolkem (dále jen „ČBK“). Na úvod série jsme připravili představení ČBK a příležitostí bateriového hodnotového řetězce pro Česko formou rozhovoru s výkonným ředitelem ČBK panem Janem Vejborem a předsedou ČBK docentem Tomášem Kazdou. Jak by se dal ČBK ve stručnosti představit a proč jste jej založili? Kazda: Co se založení klastru týče, tak se jednalo o pozvolný proces, kdy se myšlenka jeho založení postupně formovala, přičemž prvotní idea jeho založení přišla na samém konci roku 2019. V rámci EU se již v předchozích letech formovala uskupení jako Evropská bateriové aliance (tzv. „EBA“) s cílem skrze spolupráci průmyslu, vědy a výzkumu dosáhnout rozvoje bateriových technologií v rámci Evropy a dosáhnout tak nezávislosti na zahraničních dodavatelích. Takové uskupení však v ČR scházelo a narážel jsem na to, že se na mě občas někdo z těchto organizací ze zahraničí obracel s nějakým dotazem, například na stav bateriového výzkumu v ČR. Nikdo mu nebyl schopen poskytnout odpovědi, takže jsem je vytvářel já. Po rozhovoru se zástupci CzechInvestu vyplynulo, že z pohledu ČR by byl vhodný vznik jednoho kontaktního bodu, na který by se i oni mohli obracet v otázkách bateriových technologií. A tak se rozběhlo jednání o založení barterového klastru. Na počátku se kontaktovali zástupci průmyslu a univerzit, kteří na bateriových technologiích pracují v rámci celého hodnotového řetězce a postupně se zjišťovaly jejich potřeby a zájmy. Následně se podle těchto informací vytvořily stanovy a v polovině roku 2022 došlo k jeho založení 3 subjekty: VUT v Brně jako zástupcem univerzit, Kovohutěmi Příbram jako zástupcem velkých firem a firmou EVC Group jako zástupcem malých a středních firem. Následně došlo k přistoupení dalších subjektů na pozici řadových členů. Český bateriový klastr od té doby pracuje na rozvoji propojení vzdělávání a průmyslu, veřejné osvěty, zahraniční spolupráci a podpoře státní správy v otázkách obecně se týkajících baterií. Vejbor: Já si vezmu první část Vaší otázky – stručné představení založeného spolku. Vše je shrnuto v našem názvu:„Český“ proto, že zde máme nejenom rozvinutý průmysl právě v těch oblastech, kde jsou baterie finálně zapotřebí a hodně používané, ale zároveň proto, že nejsme trhem, kde by se samostatně nepřemýšlelo a nevyvíjelo a pouze se prodávalo. Dalším slovem je„bateriový“ – jsme rozkročení od olověných baterií až po post lithium-iontové technologie. Navíc nás zajímají jednotlivé řetězce vedoucí ke vzniku baterií a následné recyklaci – tedy těžba vstupních materiálů, výroba, zpracování, první a druhý život ba-

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME únor 2024 | 9 terií až nakonec samotná recyklace. Kolem toho všeho se točí vysoké a střední školství a potřeba nových zaměstnanců. Na závěr je tu pojem„klastr“: protože řešíme výzkum a vývoj, stejně jako následnou aplikaci, je nutná úzká spolupráce mezi státem, vývojovými kapacitami i soukromou sférou. Za tímto účelem se jako nejúčinnější nástroj spolupráce jeví právě forma klastru, kde je stimulována funguje spolupráce těchto 3 jmenovaných složek. Hlavní výhodou je zrychlená komunikace a spolupráce, stejně jako přítomnost zvláštních pobídek pro subjekty takto sdružené. V rámci ČR se v posledních letech často zmiňuje, že je potřeba vytvářet technologie s co největší přidanou hodnotou, avšak máme problémy s přenosem technologií z fáze výzkumu do praxe. Jak to vnímáte Vy, pane Kazdo, se svými zkušenostmi z oblasti univerzitního výzkumu? Kazda: Zde mám na úvod dvě poznámky. Zaprvé, bateriové technologie určitě jsou názorným příkladem oblasti průmyslu, u které je možno zmiňovanou hodnotu vytvářet, jelikož se jedná o technologie, které jsou stále ve vývoji a do budoucna budou zcela stěžejní pro celou řadu průmyslů: od automobilového, přes energetiku až po nové typy průmyslu jako je robotika. Současně ČR může čerpat z výhodné pozice ve středu Evropy a faktu, že některé nerostné zdroje se nacházejí na jejím území a tím pádem můžeme tuto oblast průmyslu zaštítit celou, od počátku až po finální aplikaci, například v elektromobilu, a nakonec i recyklaci. Zadruhé, výzkum moderních bateriových technologií je poměrně drahý, srovnatelný s cenovou náročností vývoje léčiv. Samotný transfer těchto nových technologií do praxe je v ČR také poměrně složitý. Existují příklady z praxe? Kazda: V rámci jedné z našich spoluprací na VUT v Brně se zahraničním partnerem byl před několika lety vytvořen patent týkající se akumulátorů Lithium-síra, avšak při hledání českých investorů v roce 2018 na vznik start-upu podporujícího přenos této technologie do praxe se nám dostatečné financování od žádného nepovedlo získat. Úspěšnější byl norský partner, v jehož případě byl od počátku výrazně větší zájem. Patent se tak stal nakonec součástí projektu Morrow Batteries, tedy norské gigafactory, která plánuje jeho další rozvoj v následujících letech. Znamená to, že České republice, resp. českému hospodářství unikla příležitost na vlastní gigafactory? Vejbor: Ne nutně rovnou gigafactory, protože do sériové výroby baterií v řádu gigawatthodin sériové roční produkce, což toto označení„giga“ fabriky znamená, se pouštíte až u ověřených technologií. Spíše se zde mohl dělat aplikovaný výzkum a postupnou evolucí i malá, střední a možná v budoucnu až ona gigawatt hodinová sériová výroba budoucí lithium-iontové bateriové technologie. Tragikomické, ale i současně velice prospěšné pro uchování na paměti pro další generace, je připomenout, jaké prostředí, a nebojím se to pojmenovat až tmářstvím, tady předchozí dvě desetiletí vůči bateriovým technologiím a na ně navázané stroje a výrobky existovalo. Zatímco na některých inkriminovaných jednáních Slavnostní podpis zakládajících listin Českého bateriového klastru, z.s. na VUT Brno dne 14.6.2022. Přítomni členové představenstva: předseda doc. Tomáš Kazda (VUT Brno, uprostřed),místopředsedové: Viliam Blumtritt (Kovohutě Příbram, vlevo) a Jan Vejbor (t.č. EVC Group, vpravo).

ElektroPrůmysl.cz PŘEDSTAVUJEME 10 | únor 2024 o prodeji svého patentu zde v Česku musel docent Kazda vůbec obhajovat, k čemu a zdali mají vůbec baterie smysl, v Norsku tyto dotazy nikdo neotvíral a diskuse se vedla nad praktickými otázkami aplikace nové technologie do vývoje. Jak by ne, ve zbytku světa se již kalendářně uzavíralo druhé desetiletí 21. století, v Česku jsme dále stáli na perónu a koukali na odjíždějící vlaky příležitostí našemu průmyslu. Pojďme se na závěr vrátit k zaměření Českého bateriového klastru, a to konkrétně několikrát použitému termínu „hodnotového řetězce baterií“ – můžete nám jej představit? Kazda: Na uvedeném obrázku je vidět osmiúhelník představující základní činnosti související s životním cyklem baterie, tedy jednotlivé fáze jejího vzniku, aplikace až nakonec její likvidace. Nezávisle na typu chemie baterie jsou všechny tyto činnosti obdobné. S těmito procesy souvisí také samozřejmě finanční hodnota, která se jednotlivými kroky generuje a postupně dochází k jejímu růstu. Co je za mě, jakožto vysokoškolského pracovníka, podstatné vypíchnout, je uprostřed zobrazený vzdělávací proces. Aby mohl bateriový průmysl fungovat v plném rozsahu, bude vyžadovat tisíce nových proškolených zaměstnanců jen v ČR. Evropská bateriová aliance například uvádí, že do roku 2030 bude potřeba 2 miliony lidí se vzděláním v oblastech souvisejících s bateriovými technologiemi. Tyto pozice aktuálně v Česku nevznikají, nebo jen velmi omezeně, což vede k tomu, že pakliže v ČR budeme generovat lidi se vzděláním na špičkové úrovni v tomto oboru, tak bude docházet k jejich odchodu za praxí do zahraničí a budeme tak ztrácet jeden z nejcennějších zdrojů, které v ČR máme. Vejbor: V seriálu pro Elektroprůmysl.cz představíme jednotlivé články řetězce, s cílem představit čtenářům celou komplexitu a současně i příležitosti pro český průmysl. Ruku v ruce s tím vyvstane i odpověď, proč po tak dlouhé době ignorace této složité technologie českými vládami není aktuálně možné z roku na rok obrátit v duchu„tak nám teda tady něco do dvou let postavte“ nebo „tak teda nějakého investora sežeňte“. Neznamená to, že bychom byli pesimisti, naopak je to zajímavá výzva. Současně s tím by ale měly být tomuto průmyslu vytvořené takové podmínky, abychom se ze stavu zaostávání mohli vydat zbytek Evropy a světa dohnat. Bubeníček (redakce časopisu): Pánové děkuji oběma za možnost si tak to na úvod popovídat a čtenářům přeji příjemné počtení dalších částí seriálu – začneme hodnotovým řetězcem těžby materiálů pro výrobu baterií. Vejbor a Kazda: Také děkujeme za příležitost a proaktivní přístup vaší redakce k propagaci tohoto pro Česko důležitého průmyslu! Více informací naleznete na ceskybateriovyklastr.cz

Zastřešující výzkumná a vývojová organizace sdružující technické školy, stát a soukromé podniky pro podporu vzniku udržitelného bateriového průmyslu v České republice. ADRESA Purkyňova 649/127 Medlánky 612 00 Brno IČO: 17170877 www.ceskybateriovyklastr.cz KONTAKT sekretariat@ceskybateriovyklastr.cz +420 773 714 230

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 12 | únor 2024 Osvětlení pracoviště – normy a předpisy V oblasti osvětlovací techniky došlo v posledních letech k rozhodující změně od klasické žárovky k moderní LED. Technologie LED dorazila i do oblasti osvětlení pracovišť, kde je třeba dodržovat rozsáhlé normy a předpisy. První část této série článků se zabývá nejdůležitějšími normami a předpisy, které jsou v tomto ohledu významné, zatímco druhá část se věnuje nařízení o pracovištích, které určuje, co musí zaměstnavatelé dodržovat s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při zřizování a provozu pracovišť. Technologie LED zaznamenala v posledních letech prudký rozvoj díky vývoji LED diod s velmi vysokou světelnou účinností, a tím i vynikající energetickou účinností. V kombinaci s dlouhou životností, odolností proti nárazu, minimální tvorbou tepla, absencí infračervené složky a plně netoxickými materiály tato nová technologie plně přesvědčila uživatele. Dlouhá životnost umožňuje vůbec poprvé instalovat žárovky napevno do svítidel a otevírá zcela nové možnosti svobody designu. Tato nová generace svítidel je cíleně rozvržena pro vyzařovací charakteristiky a požadavky na chlazení LED diod. Místo reflektorů, které se používají jako světlovody u běžných kulatých reflektorů, se dnes před LED často umisťují optické systémy z plastu, aby bylo světlo účinně usměrněno. Protože lze snadno regulovat jas a barvu, lze toto umělé světlo přizpůsobit měnícímu se slunečnímu světlu v průběhu dne, a tím zvýšit pocit pohody a zlepšit výkonnost člověka. Tento biologický účinek světla je nyní po-

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2024 | 13 prvé správně pochopen. LED diody tak již dávno překročily svůj dřívější status efektového osvětlení a používají se pro osvětlení displejů, LED displejů a svítidel. Moderní dopravní prostředky, signalizační systémy a pouliční osvětlení, stejně jako vnitřní a venkovní osvětlení, si bez nich již nelze představit. Při všem tomto nadšení pro moderní osvětlovací techniku a její rozmanité využití je však třeba dodržovat platné normy a předpisy pro osvětlení pracovišť. V tomto článku najdete stručný přehled nejdůležitějších předpisů a odkazy na zdrojové materiály, abyste si v případě potřeby mohli shromáždit obsáhlejší informace. Normy pro osvětlení pracovišť Jako základ pro uspořádání osvětlení pracovišť slouží normy ČSN, které jsou národními verzemi evropských norem EN. Stanovují kvantitativní a kvalitativní požadavky na kvalitu osvětlovací soustavy. Normy zpravidla odrážejí současný stav techniky, mají poradní charakter a slouží jako podklad pro smlouvy a právní spory. ČSN EN 12464-1 Norma ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště) se zabývá požadavky na osvětlení vnitřních pracovišť s ohledem na zrakový výkon a zrakovou pohodu při všech běžných úkonech sledování, včetně úkonů sledování obrazovek monitorů. Stanovuje požadavky na osvětlení s ohledem na množství a kvalitu pro většinu pracovních míst a jejich přidružených povrchů. Aby byla projektantům poskytnuta co největší volnost pro inovativní systémy osvětlení, nejsou stanovena žádná konkrétní řešení. Osvětlení lze zajistit pomocí denního světla, umělých zdrojů světla nebo kombinací obou. Kromě osvětlenosti norma popisuje také další kvantitativní a kvalitativní charakteristiky kvality pro realizaci dobrého světelného prostředí. Patří mezi ně rozložení jasu, osvětlenost, oslnění, směr světla, barva světla a podání barev, jakož i blikání a denní světlo. Tabulky v kapitole 5 normy specifikují podrobné požadavky na osvětlení místností (oblastí), úkolů a činností. Obsahují udržovací hodnotu osvětlenosti, mezní hodnotu UGR pro oslnění, index podání barev a komentáře týkající se výjimek a zvláštností. Existují oblasti se zvláštními požadavky na podání barev (Ra ≥ 90), které je třeba zohlednit při použití LED osvětlení. ČSN EN 12464-2 Norma ČSN EN 12464-2 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory) se zabývá požadavky na osvětlení venkovních pracovišť s ohledem na zrakový výkon a zrakový komfort pro všechny běžné pozorovací úkoly. Je uspořádána stejně jako norma ČSN EN 12464-1 a stanoví srovnatelné požadavky na osvětlení, ale soustředí se zejména na úkoly pozorování v noci. Tabulky v kapitole 5 normy uvádějí podrobné Místnost, úkol, činnost Em UGRL Ra Komentáře Kopírování dopravních tras 300 19 80 Psaní, čtení, zpracování dat 500 19 80 Práce na obrazovkách monitoru a speciální pravidla Pracovní stanice CAD 500 19 80 Práce na obrazovkách monitoru a speciální pravidla Konferenční a zasedací místnosti 500 19 80 Mělo by být možné regulovat osvětlení Recepční pult 300 22 80 Archiv 200 25 80

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 14 | únor 2024 čovat ve všech potřebných úkonech beze změny. Norma ČSN EN 1838 stanovuje minimální hodnoty pro plánování a instalaci pohotovostního osvětlení a pro celou dobu jeho životnosti. Jako příklad uvádíme následující tabulku s požadavky na intenzitu osvětlení bezpečnostního osvětlení. Další specifikace týkající se šířky svítidel a rovnoměrnosti osvětlení najdete v normě. Požadované měřicí přístroje Pro měření osvětlenosti na místě jsou stanoveny měřicí přístroje s kosinovou a V(λ) korekcí s tolerancí chyby ≤ 10 %. Vzhledem k minimálním hodnotám osvětlenosti se doporučuje použít měřicí přístroj s rozlišením nejméně 2 místa vpravo od desetinné čárky. GMC – měřicí technika, s.r.o. Fügnerova 2316/1a, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 410 905 E-mail: gmc@gmc.cz www.gmc.cz požadavky na osvětlení pro oblasti, úkoly a činnosti. Zahrnují udržovací hodnotu osvětlenosti, minimální hodnotu rovnoměrnosti osvětlení U0, mezní hodnotu hodnocení oslnění GRL, index podání barev a komentáře týkající se výjimek a zvláštností. ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení Nouzové osvětlení se aktivuje při výpadku normálního umělého osvětlení a z tohoto důvodu musí mít autonomní napájení. Jedná se o obecný termín pro pohotovostní a bezpečnostní osvětlení, které se dále dělí na bezpečnostní osvětlení únikových cest, proti panické osvětlení a bezpečnostní osvětlení pracovišť, která jsou vystavena mimořádnému nebezpečí. Cílem bezpečnostního osvětlení je umožnit pracovníkům spolehlivě zastavit potenciálně nebezpečné pracovní procesy a vyhnout se nebezpečným situacím v případě celkového výpadku proudu, dostat se na místo, na kterém lze únikovou cestu jako takovou jasně rozpoznat, a použít ji k bezpečnému opuštění budovy nebo prostoru. Naproti tomu záložní osvětlení umožňuje pokraBezpečnostní osvětlení Osvětlení Index podání barev Stanice první pomoci E ≥ 5 lx * Ra > 40 ** Protipožární zařízení a požární poplachové systémy E ≥ 5 lx * Ra > 40 ** Únikové cesty E ≥ 1 lx * Ra > 40 ** Proti panické osvětlení E ≥ 0.5 lx * Ra > 40 ** Pracoviště vystavená mimořádnému nebezpečí E ≥ 15 lx a E ≥ 10 % Ra > 40 ** * Měření se provádí na podlaze do maximální výšky 20 mm. ** Aby bylo možné jednoznačně rozpoznat bezpečnostní barvy. GMC-měřicí technika GMC-INSTRUMENTS GROUP Požadavky na osvětlenost bezpečnostního osvětlení Navštivte nás ve dnech 19. -21. 3. 2024 na veletrhu Amper 2024. Naleznete nás v pavilonu V, stánku 4.07.

GMC-INSTRUMENTS GROUP GMC-měřicí technika SYSTÉM MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ A SVÍTIVOSTI Od základu nově vyvinuté přístroje MAVOMASTER a MAVOPROBES povyšují měření a certifikaci světla na zcela novou úroveň. Univerzální přístroj MAVOMASTER lze snadno a flexibilně kombinovat s různými měřicími sondami MAVOPROBES. Libovolná sonda MAVOPROBE Jeden měřící přístroj MAVOMASTER Více informací a kompletní sortiment na www.gmc.cz

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 16 | únor 2024 Innr – chytré osvětlení. Pro každého. Innr, přední výrobce chytré osvětlovací techniky, přináší výborný poměr kvality a ceny, a tak je chytré osvětlení dostupné opravdu pro každého. A navíc s podporou Philips HUE. Chytré ovládání osvětlení nabízí řadu výhod a vylepšení pro uživatele v moderních domácnostech. Pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasového asistenta do- kážete navodit tu správnou světelnou atmosféru podle potřeby a denního režimu. Chytré osvětlení Innr také umožňuje efektivní fungování jen tehdy, je-li skutečně potřeba, což má pozitivní dopad na spotřebu elektrické energie, resp. na životní prostředí. S chytrým osvětlením Innr můžete vytvářet různé scénáře pomocí nastavení intenzity a barvy světla. Například scénář pro večerní čtení, sledování filmů nebo pro soustředění. Unikátní funkcí Innr je stmívání v různých odstínech bílého světla. Jednou z oblíbených funkcionalit chytrého osvětlení Innr je také simulace přítomnosti. Když nejste doma, může tato funkce náhodného spínání osvětlení odstrašit potenciální zloděje. Chytré osvětlení Innr je založeno na rádiovém protokolu Zigbee. Výhodou je nízká spotřeba energie, široký dosah a snadné propojení mnoho zařízení různých značek do jedné efektivní sítě – Innr je plně kompatibilní s Philips HUE, Apple Homekit, Homey, SmartThings či hlasovými asistenty Siri, Alexa, Google. Instalace chytrého osvětlení Innr je velmi jednoduchá a intuitivní.

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2024 | 17 Proč volit Innr? • Vysoká úspora nákladů za energie • Dostupné řešení opravdu pro každého • Výborný poměr cena/kvalita • Vyvinuli bývalí zaměstnanci firmy Philips • Plná kompatibilita s produkty HUE • Jedinečné stmívání v odstínech bílé • Široký sortiment svítidel do interiéru i exteriéru • Velmi jednoduché uvedení do provozu V sortimentu Innr najdete LED žárovky s paticí E14, E27 a GU, dále interiérové a exteriérové LED pásky, stropní svítidlo a v neposlední řadě i exteriérové LED reflektory. Informace o produktech najdete na stránce www.innr-cz.cz, případně se obraťte na naše technické oddělení. Oficiální zastoupení značky Innr v ČR Produkty Innr, stejně jako produkty dalších renomovaných výrobců v oblasti elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů na český a slovenský trh dodává společnost: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, 190 00 Praha Tel.: 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Obvody pro osvětlení společných komunikací Osvětlení pro jednotlivé prostory se navrhuje podle příslušných norem a hygienických předpisů. Pro osvětlení obytných budov platí ČSN 73 4301 Obytné budovy a pro budovy občanské výstavby ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Pro nouzové osvětlení platí ČSN EN 1838:2015 a ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Pravidelné kontroly nouzového osvětlení se provádějí v souladu s požadavky ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení a v případě instalovaného automatického testu v areálu podle ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií.

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 18 | únor 2024 Nouzové osvětlení: Kdy je povinné a kdy nikoliv? Nouzové osvětlení představuje nezbytný prvek v architektuře bezpečnostních systémů budov a pracovišť. Jeho hlavním cílem je zajistit bezpečný a organizovaný odchod osob z objektu v případě výpadku elektrické energie, přírodních katastrof, požárů, nebo jiných mimořádných situací, které by mohly vést k narušení standardního osvětlení. Povinnost zřízení nouzového osvětlení vyplývá z množství legislativních předpisů a norem, které se snaží zajistit maximální možnou ochranu životů a zdraví lidí ve veřejných i soukromých objektech. Tento článek se zabývá právními a technickými aspekty zřizování nouzového osvětlení, zdůrazňuje jeho význam a poukazuje na konkrétní situace, ve kterých je jeho instalace nezbytná. Požární předpisy a nouzové osvětlení Požární bezpečnost patří mezi prioritní oblasti, kde jsou požadavky na nouzové osvětlení značně přísné. Podle § 178 odst. 3 vyhlášky č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, musí být únikové cesty a cesty k hlásičům provozních nehod a poruch stále volné a vybavené nouzovým osvětlením. Cílem je umožnit bezpečný a rychlý únik z budovy po vytyčených únikových cestách a zároveň zajistit dostatečné osvětlení pro zásahové jednotky. Požární předpisy se zaměřují na komplexní ochranu života a majetku a jsou základem pro definování konkrétních technických a organizačních opatření včetně zřízení nouzového osvětlení. Technické požadavky na výstavbu a normy Kromě požárních předpisů existují i obecné technické požadavky na výstavbu a specifické normy, které regulují zřizování nouzového osvětlení. Například, ČSN 33 2130 ed. 3, Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody čl. 5.2.10, požaduje protipanické osvětlení na toaletách pro zdravotně postižené v souladu s normou ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení. Tato norma zdůrazňuje důležitost zajištění bezpečnosti a dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, bod 2.3.5 z přílohy musí únikové cesty a východy být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA únor 2024 | 19 vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a normám uvedených v příloze č. 1 části 1 zmíněné vyhlášky. Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu. Vyhlášky č. 23/2008 Sb. dále stanovuje, že úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku. Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. Pokud není zajištěno přirozené osvětlení hlavního domovního schodiště, musí být vybaveno osvětlením nouzovým. Všechny únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a vyznačený směr úniku. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) V pracovním prostředí jsou požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci klíčové. § 45 odst. 9 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci stanovuje, že pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu téma měsíce JAK VYBRAT SPRÁVNÉ SVĚTLO PRO KAŽDOU APLIKACI amtek.cz automatizační prvky - elektronické součástky - profilové systémy Více informací

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 20 | únor 2024 nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle normy ČSN EN 1838. Tato regulace zdůrazňuje význam nouzového osvětlení pro zajištění bezpečných pracovních podmínek a ochrany zdraví zaměstnanců. Specifické požadavky jsou dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách kladeny na kotelny s půdorysnou plochou větší než 150 m2 a s trvalou obsluhou. V takovýchto kotelnách musí být instalováno nouzové osvětlení u přední stěny kotlů, tlakoměrů, tahoměrů, vodoznaků, výškoměrů a nálevky a přetlakového zařízení parního kotle, prostoru pro odpopelňování, prostoru plynového hospodářství, prostoru zauhlovacího zařízení, prostoru provozní nádrže na kapalné palivo, místa, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody a po celé délce únikových cest z těchto kotelen. Výjimky a specifické situace Přestože instalace nouzového osvětlení je klíčová pro zajištění bezpečnosti v mnoha situacích, existují určité výjimky. Například, v rodinných domech a jednotlivých bytech bytových domů, kde se BOZP neuplatňuje, nejsou požadavky na nouzové osvětlení tak striktní. V těchto případech je zřízení nouzového osvětlení spíše otázkou individuálního rozhodnutí majitelů. Závěr Nouzové osvětlení je zásadním prvkem pro zajištění bezpečnosti osob v budovách a na pracovištích. Povinnost jeho instalace vychází z řady předpisů a norem, které si klade za cíl ochranu života a zdraví lidí. Požární předpisy, obecné technické požadavky na výstavbu, a předpisy související s BOZP jsou hlavními oblastmi, kde jsou požadavky na nouzové osvětlení nejvíce akcentovány. Existence určitých výjimek, kde nouzové osvětlení není povinné, by neměla oslabovat jeho význam jako zásadního prvku bezpečnostního plánování a ochrany osob ve všech typech objektů. Princip funkce obloukové ochrany (AFDD) Zjednodušeně lze AFDD charakterizovat jako elektromechanický spínací přístroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu. AFDD kontinuálně sleduje a vyhodnocuje průběh napětí a proudu v koncovém obvodu. U proudu především sleduje a vyhodnocuje vyšší harmonické, které porovnává s „knihovnou dovolených“ vyšších harmonických, které vznikají například od jiskření na kolektoru staršího ručního nářadí, vyšších harmonických od stmívačů, výkonových elektronických obvodů, přenosu dat po nn vedení a podobně. Je nutné si uvědomit při použití přístroje AFDD (ať již samostatného, nebo v kombinaci s jiným přístrojem (přístroji; s jističem nebo jističem a RCD), že je nutné zapojit správně přívod a vývod do obvodu spotřebiče (Line / Load). Toto je též definováno ve výrobkové normě, sníží se tím počet nechtěných vypnutí. Předepsaný zkušební postup - k dispozici je testovací tlačítko na přední straně a navíc se průběžně samočinně provádí i test elektroniky.

Inovativní přijímač pro stmívání a řízení teploty barvy světla Představujeme vám nejnovější přijímač P8 R 2 DLHCL N ze systému Poseidon®, navržený pro stmívání a řízení teploty barvy bílého světla s elektronickým předřadníkem DALI (DT8, Tc). Přijímač nabízí inteligentní kontrolu nad osvětlením vašeho prostoru s mnoha funkcemi a možnostmi nastavení. Umožňuje dynamickou změnu teploty chromatičnosti, což má přímý vliv na biologický rytmus člověka, známý jako cirkadiální cyklus. …business and technology ENIKA.CZ s.r.o. | Vlkov 33, 509 01 | Nová Paka | tel. +420 493 773 311 | enika@enika.cz www.enika.cz Funkce ■ Nastavitelná teplota světla od 2700K do 6500K pro optimální osvětlení ve všech situacích. ■ Napájení DALI sběrnice pro snadnou instalaci. ■ Automatizace Human Centric Lighting – automatické řízení teploty barvy světla podle nadefinovaného časového plánu, které napodobuje přirozené denní osvětlení ve vnitřních prostorech. Výhody ■ Flexibilita ovládání a nastavování pomocí rozhraní a ovladačů Poseidon®. ■ Pozitivní vliv na zdraví – psychická a fyzická pohoda. ■ Možnost rozdělit svítidla do dvou ovládaných skupin pro individuální osvětlení různých částí místnosti. ■ Radiový přenos signálu k dalším přijímačům mimo dosah vysílače pomocí funkce přenos-RETR. ■ Kompaktnost – snadná instalace do svítidel, stropních podhledů a stísněných prostor. ■ Široká škála využití v kancelářských prostorech pro zvýšení efektivity práce, nemocnicích pro urychlení léčby, vzdělávacích institucích ke zlepšení koncentrace, domovech důchodců pro lepší náladu nebo v domácím prostředí pro lepší spánek a pohodu. 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 20:00 2700 K 3600 K 4500 K 5500 K 6500 K 5500 K 4500 K 3600 K 2700 K

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 22 | únor 2024 Nouzové osvětlení je záchranným lanem v nebezpečných situacích. Proč je nouzové osvětlení vyžadováno? Prostředí po celém světě je stále více urbanizováno, a to přináší i větší tlak nejen ze strany investorů, ale i samotných uživatelů na kvalitní a komplexní zabezpečení budov. Městské aglomerace jsou stále složitější, a to samozřejmě s sebou nese i odpovídající zvýšení bezpečnostních hrozeb. Nebezpečí se znásobí, pokud část návštěvníků nebo uživatelů budov není obeznámena s vnitřním uspořádáním a evakuačním plánem. Nouzové osvětlení je záchranným lanem v nebezpečných situacích. Umožňuje bezpečnou, rychlou a efektivní evakuaci prostorů a budov nejen v případě požáru, ale i při výpadku napájení hlavního osvětlení. Efektivní systém nouzového osvětlení také vede osoby v uzavřených i otevřených prostorech a pomáhá najít bezpečnostní zařízení, jako jsou hasící přístroje, místa první pomoci nebo shromaždiště. Poskytováním nouzového osvětlení a navedením osob bezpečnými cestami k únikovým východům a k bezpečnostním zařízením snížíte paniku a zachráníte životy. Jde o více než jen o klid mysli Funkční nouzové osvětlení však není důležité pouze pro klid osob odpovědných za zajištění bezpečnosti uvnitř veřejných a komerčních budov. Je to také právní požadavek, který vyžadují úřady i pojišťovny ve většině zemí. Požadavky na zřízení nouzového osvětlení jsou jasně definovány normami o výrobcích, aplikacích a instalaci, které se vztahují na bezpečnost práce a stavební předpisy. Nouzové osvětlení v akci Za pouhý zlomek vteřiny dojde k přechodu z jasného a funkčního hlavního osvětlení Hlavní osvětlení Nasvícení chodby při provozu hlavního osvětlení Výpadek Při výpadku proudu potřebují uživatelé budovy směr a světlo Nouzové osvětlení Osvětlení nouzovými únikovými svítidly a bezpečnostními značkami Nouzová úniková svítidla osvětlují podlahu a pomáhají v identifikaci překážek a bezpečnostního vybavení Bezpečnostní značky označují nouzové východy a udávají směr evakuace Nouzové osvětlení v akci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=