ElektroPrůmysl.cz, červen 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 108 | červen 2020 „Inteligentní projektování“ pro oblast technologií budov a průmyslu ve společnosti Alexander Bürkle Elektrotechnické plánování s digitálními dvojčaty Vylepšení návrhů s využitím digitálních dvojčat. Případová studie shrnující principy, podle nichž společnost Alexander Bürkle GmbH&Co. KG nově organizuje projektování a montáž rozvaděčů. Ústředním předpokladem je platforma EPLAN. Během více než 100 let od svého založení se firma Alexander Bürkle GmbH & Co. KG mnohokrát proměnila, ale vždy se držela svých dobře zavedených klíčových kompe- tencí. Společnost, která zaměstnává kolem 800 lidí na 22 místech v jižním Německu, v současnosti přechází z role velkoobchod- ního prodejce k poskytovateli služeb. Svým zákazníkům z oblasti technologií budov a průmyslu nabízí inteligentní inženýrské služby, čímž je podporuje na cestě k digita- lizované budoucnosti. Společnost Alexan- der Bürkle vyvinula celé portfolio služeb „inteligentního průmyslu“ pro svůj cílový průmyslový trh. Těžištěm její činnosti je projektování rozvaděčů, které nabízí jak pro segment technického zařízení budov (domovní roz- vaděče), tak pro průmysl. Zpočátku fungo- valo toto oddělení společnosti jako smluv- ní výrobce pro své zákazníky. Následně byl předmět podnikání cíleně rozšířen o (polo) automatizované systémy pro montáž ka- belů, označování a zpracování kovů, jakož i inteligentní služby typu optimalizace rozvaděčů. Výsledkem bylo, že stále více společností využívá výhod technického know-how značky Alexander Bürkle. Pro- jektování rozvaděčů proto permanentně narůstalo. Začátky s„inteligentní budovou“ o jeden a půl roku dříve Dobře před rokem a půl se vedení firmy rozhodlo soustavně rozšiřovat inženýrské služby v této oblasti a ukazovat zákazní- kům cestu k Průmyslu 4.0 pomocí nového konceptu pro plánování elektrotechnic- kých systémů. Oblast technologií budov byla první, což doplňuje technický mana- žer Fabian Camek:„ Vyměnili jsme ECAD soft- ware a přešli na EPLAN, který nabízí nejlepší možnosti pro využití dat end-to-end – od po- čátečního konceptu přes detailní plánování až po provoz zařízení “. Typický produkt firmy Alexander Bürkle – skutečný montážní panel a vpravo digitální dvojče montážního panelu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=