ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM červen 2022 | 107 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. trické instalaci a v této dokumentaci může stanovit požadavek na připojení zařízení přes proudový chránič. Požadavek na instalaci proudových chráničů je vyžadován v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem zejména ve vztahu k ochraně před úrazem elektrickým proudem. Pro připojení„tepelného čerpadla“ k elektrické instalaci také platí ustanovení normy ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, článku 5.4, které se zabývá obvody pro pevně připojené spotřebiče. Vzhledem k tomu, že se jedná o pevně připojený spotřebič, nelze v tomto případě použít požadavky stanovené na doplňkovou ochranu stanovené v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, protože se tyto požadavky týkají zásuvkových obvodů, které jsou přístupny laické veřejnosti. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Modulární jistič v rozvodně nn Lze do skříní v rozvodně nn přidat modulární jističe typu OEZ Minia, nebo se musí pro tyto jističe pořídit "podružný" rozváděč? Je to někde uvedeno v normách? Odpověď: V zásadě je možné skoro úplně všechno. Takže je tedy fyzicky možné přidat modulární jističe typu OEZ Minia nebo také jističe od úplně jiného výrobce jističů do rozváděče. Nicméně je nutné zamyslet se nad několika „drobnostmi“. Jednou z nich je důvod, proč do „skříně v rozvodně“ (zřejmě rozváděče) je nutné jističe přidávat. Další souvisí s tím, kdo bude po přidání jističů považován za výrobce rozváděče, protože se jedná o významný zásah do konstrukce rozváděče, tedy výrobku, ke kterému je zpracována dokumentace stanovená legislativou. Za výrobce rozváděče bude považován ten, kdo zasáhne do konstrukce rozváděče a také musí rozváděč vybavit novou dokumentací, která bude v souladu se stanovenými legislativními požadavky na rozváděč. Z výrobního štítu je zřejmé, že zařízení bylo vyrobeno v roce 2005 a vyrobeno bylo v souladu s požadavky dnes už neplatné ČSN EN 60439-1:1996 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. České technické normy nezachází do takových podrobností, resp. podružností, aby rozlišovaly, zda je či není možné v rozváděči použít jističe OEZ Minia nebo jističe Noark nebo jakékoliv jiné jističe některého konkrétního výrobce. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Stroj ze zahraničí Potřebuji poradit s následujícímproblémem: Provozovatel truhlárny si osobně zakoupil v zahraničí a domů přivezl stroj a má od něho jen návod v zahraničním jazyce. Při

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=