ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM květen 2022 | 111 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Rozváděč do dřevostavby Rád bych se zeptal na umístění rozváděče v dřevostavbě. Rozváděč je OCEP, ovšem bez zadní stěny. Vzdálenost jističů od stěny je 13 cm. Je možné takový rozvaděč do dřevostavby umístit?V jakých časových intervalech se v dřevostavbě provádí pravidelné revize? Odpověď: Dřevostavbu můžeme považovat za prostor se zvýšeným rizikem požáru vzhledem k materiálům, které jsou na stavbu použity. Rozváděč jako elektrické zařízení nesmí být pro dřevostavbu potencionálním rizikem vzniku požáru, takže musí splňovat opatření stanovená v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost –Ochrana před účinky tepla. Z hlediska souboru ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí patří instalace rozváděče na místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu mezi zvláštní provozní podmínky. Uživatel v tomto případě musí informovat výrobce rozváděče o existenci těchto provozních podmínek. Tuto podmínku můžeme považovat za splněnou v případě, že byla vyplněna a výrobci předána „informační šablona uživatele“, která slouží pro identifikaci položek nutných pro výrobce rozváděče. Na základě tohoto dokumentu provede výrobce rozváděče jeho výrobu a výrobek vybaví potřebnou dokumentací. V dokumentaci rozváděče je tedy jednoznačně uvedeno, pro jaké provozní podmínky a prostředí je určen. Revize elektrické instalace se ve dřevostavbě provádějí podle stejných zásad a pravidel jako u jiných staveb. Základními normami pro provádění revizí jsou ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Lhůty pro provádění revizí v závislosti na jednotlivých vnějších vlivech jsou uvedeny v ČSN 33 1500:1990. Objekty z hořlavých či částečně hořlavých stavebních hmot se revidují každé 2 roky. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík FV elektrárna Pořizuji si FV elektrárnu a požaduji zálohovat celý dům z baterek. Při podpisu smlouvy a placení zálohy nebyl s montážní firmou žádný problém. Nyní má přijít k realizaci a začínají problémy. Mám sklep, přízemí a patro – tři podružné rozváděče, sklep a patro po rekonstrukci (TN-S). Přízemí ještě stará instalace v Al. Prosím existuje norma, kdy nelze připojit FV elektrárnu na TN-C v hliníku? Odpověď: Bohužel se mi nepodařilo dohledat platnou českou technickou normu, která by výslovně zakazovala připojení fotovoltaických (PV) elektráren na síť TN-C v hliníku. Pokud realizátorská firma tvrdí, že je to zakázané, bylo by správné, aby Vám sdělili, ve kterém konkrétním dokumentu je tato informace uvedena.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=