ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 100 | červen 2023 Další příručka od firmy IN-EL Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné do 1. 7. 2022) V květnu 2023 jsme vydali další odbornou příručku, a to svazek 119 základní edice ELEKTRO Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné do 1. 7. 2022), kterou napsal Mgr. Radek Roušar. Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. Rok 2022 byl pro vyhrazená technická zařízení a pro odbornou způsobilost v elektrotechnice přelomovým rokem. Dne 1. 7. 2022 vstoupila v účinnost nová legislativa, která nahradila mnohdy více jak 40 let staré právní předpisy. Tato publikace si tak klade za cíl vám novou legislativu přiblížit, a to srozumitelnou formou, kdy v příslušných kapitolách se snaží řešit jak problematiku zákona č. 250/2021 Sb., tak i problematiku prováděcích nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a č. 194/2022 Sb. komplexně. Celá publikace je rozdělena do několika částí. Po úvodní části se druhá část obecně věnuje legislativnímu procesu a změně legislativy, kdy upozorňuje na to, které legislativní předpisy byly zrušeny, a kterými byly naopak nahrazeny. Třetí část se pak věnuje problematice vyhrazených elektrických zařízení. V této části naleznete odpovědi na otázky, kdo musí disponovat oprávněním, kdo naopak osvědčením, jaké povinnosti splnit při uvádění vyhrazených elektrických zařízení do provozu, co musíte splnit k řádnému a bezpečnému provozu provozovaných vyhrazených elektrických zařízení, otázky týkající se revizí a zprávy o revizi, ale v neposlední řadě také které vyhrazené elektrické zařízení se nesmí provozovat, protože nesplňuje požadavky na bezpečnost. SVAZEK 119 Mgr. Radek Roušar Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné od 1. 7. 2022)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=