ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA červen 2023 | 99 4. Oblast - základní požadavky na dimenzování a jištění vedení • základy návrhu jištění a dimenzování - nadproudy - dimenzování kabelů - návrh jistících prvků - kritéria výběru jistících prvků - koordinace (záložní jištění a selektivita) Přednáší: Ivan Kácal, ABB s.r.o. • Teorie jištění a dimenzování vedení (výpočtový program Pavouk). Přednáší: Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o. 5. Oblast - vybrané informace o datových rozvodech • Základy datových rozvodů. Přednáší: Martin Skoupý, NETWORK GROUP, s.r.o. • Vnitřní komunikace na IP. Přednáší: Miloslav Eis, 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Cena: 1 200 Kč / členové Benefit klubu LPE a hosty partnerů akce mohou uplatnit slevu 300 Kč. LPE s.r.o. Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno Tel.: +420 775 933 894 E-mail: objednavky@lpe.cz www.lpe.cz Ochrana před iniciací požáru pomocí proudových chráničů Proudové chrániče jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. Proudové chrániče, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou: 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – zde jsou obecné požadavky; 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení; 3. ČSN 33 2000 část 7– pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření, a tedy i vzniku následného požáru, je třeba cca 70 W. Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA. Proudové chrániče s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem současně i ochranu před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC). Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, kde s v článku 7.6.17 uvádí: “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s normou ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=