ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 104 | červen 2023 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Napojení bytových domů Máme 5 objektů samostatně stojících bytových domů. Distributor připraví jednu přípojkovou skříň, ve které jsme předpokládali 5 sad pojistek a pět samostatných HDV (pro každý objekt jedno HDV). Distributor oznámil, že pojistkové sady budou jen čtyři (přestože věděl o pěti objektech). Domníváte se, že je možné připojit dva objekty na jedno HDV? Kabel HDV by vedl z jedné sady pojistek do elektroměrového rozváděče jednoho objektu, kde by se vysmyčkoval v plombované části, a pokračoval by k dalšímu objektu, kde by se ukončil v elektroměrovém rozváděči. Víte o nějakém ustanovení normy nebo předpisu, který by to zakazoval? Odpověď: Po pravdě řečeno neznám normu ani předpis, který by to zakazoval, ale to neznamená, že tento problém není podrobněji řešen v některé z podnikových norem energetiky (PNE), které používají energetické společnosti pro svou práci. Z tohoto důvodu je nutné problém projednat se zástupcem distribuční společnosti, která bude pojistkové skříně zřizovat, a který by Vám měl vysvětlit důvody pro jimi realizované řešení. Zpravidla se pro každý jednotlivý objekt zřizuje v připojovací skříni samostatná sada pojistek, ale v průběhu své praxe jsem se už setkal i s řešením, že dva objekty stojící vedle sebe byly vybaveny jednou pojistkovou skříní se společnou sadou pojistek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o budovu ze sedmdesátých let, tak jsem tento problém dále neřešil a podrobnosti jsem nedohledával. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Protipanické osvětlení v garážích v bytovém domě Chci Vás požádat o názor ohledně protipanického osvětlení v garážích v bytovém domě. Garáže nejsou veřejně přístupné, vstup/ vjezd je pouze na čip, dálkové ovládání. S kolegy vedeme diskuzi, zda postačuje mít nouzové osvětlení pouze na únikových trasách, tedy v koridorech garáží (hlavní komunikaci), nebo je nutné mít nouzové osvětlení po celých garážích, tzn. i nad soukromými parkovacími stáními. Jeden názor je takový, že tyto garáže jsou nad 60 m2 a je potřeba tyto garáže vybavit protipanickým osvětlením, tzn. mít nouzové osvětlení po celé ploše garáží. A druhý názor je takový, že tyto garáže nejsou veřejné, mají zde přístup pouze lidé znalí garáží, takže postačuje pouze nouzové osvětlení v koridorech. Dále jako plochu berou pouze soukromé parkovací stání, a to je vždy do 60 m2. Myšleno tak, že tato plocha je menší než 60 m2 a navazuje na koridor, který je nouzově osvětlený. Odpověď: Z Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o hromadnou garáž ve smyslu ČSN 73 6058:2011 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, článek 3.1.6. Tato hromadná garáž není určena pro veřejnost, ale pouze pro majitele jednotlivých bytů. Protipanické osvětlení je definováno v ČSN EN 1838:2015 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení, heslo 3.5 jako druh nouzového osvětlení, které má zabránit panice a poskytnout osvětlení umožňující lidem dosáhnout místa, odkud může být rozeznána úniková cesta. ČSN EN 50172:2004 Systémy nouzového únikového osvětlení heslo 3.4 definuje ote-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=