ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM červen 2023 | 105 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem naleznete na obchod.in-el.cz vřený prostor jako prostor nedefinované únikové cesty v halách nebo prostorech o podlahové ploše větší než 60 m2 nebo i v menších prostorech, jestliže v nich je přídavné riziko, jako je to, že se v něm zdržuje větší množství lidí. Z definice vyplývá, že je posuzována celá podlahová plocha garáží, tedy včetně soukromých stání. Vyčleňovat soukromá stání z plochy garáží by bylo nesprávné, protože by se zároveň musel změnit také typ garáže (viz ČSN 73 6058:2011). Parkovací stání je definováno nejen v normě ČSN 73 6058:2011 článek 3.1.3, ale také v ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, článek 3.3. Tvrzení, že do garáží mají přístup pouze lidé znalí garáží, není zcela jednoznačné a pravdivé, protože zanedbává (nebere do úvahy) skutečnost, že s uživatelem garáží se v prostoru garáží mohou vyskytovat i osoby cizí (tedy neznalé) anebo malé děti (nemusí se umět v prostoru garáží orientovat vůbec anebo se mohou orientovat nesprávně), které osobu znalou doprovází (tzv. tvoří osádku vozidla). Vznik panického chování nelze obecně vyloučit nejen u výše uvedených „cizích“ osob, ale ani u uživatelů garáží, u kterých se správná orientace v prostoru garáží očekává. Spouštěcí mechanizmy jsou individuální a v době výstavby objektu anebo i při jeho užívání není možné bezpečně predikovat, že ze strany uživatelů anebo cizích osob, které se nacházejí v prostoru garáží, nedojde ke vzniku panického chování. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že v prostoru garáží z Vašeho dotazu by mělo být vedle únikového osvětlení zřízeno také protipanické osvětlení. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Realizace FVE Stavba FVE je realizovaná na základě smlouvy nebo objednávky s dodavatelem formou kompletní dodávky tzv. "na klíč". Při předání díla je zjištěno: 1. Projektová dokumentace není zpracována v souladu s požadavky zákonů a norem. 2. Skutečné provedení neodpovídá projektové dokumentaci a není v souladu s požadavky zákonů a norem. 3. Byly vydány kladné zprávy o výchozích revizích na FVE a dotčenou ochranu před bleskem. Dodavatel se brání, že splnil všechny požadavky smlouvy nebo objednávky. Jak má investor/objednatel postupovat? Odpověď: Ve Vámi popisovaném případě je nejjistější cestou řešení problému vybrat si právního zástupce, kterému předáte všechny podkladové materiály počínaje uzavřenou smlouvou o dílo. Právní zástupce vyhodnotí, zda došlo nebo nedošlo k porušení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=