ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | červen 2023 požadavků stanovených legislativními dokumenty anebo uzavřené smlouvy apod. a navrhne Vám způsob, jakým se budete domáhat svých práv (např. předžalobní výzva, žaloba apod.). Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v § 10 stanovuje obsah zprávy o provedení revize, který je dále podrobněji rozpracován v přílohách č. 1 a č. 2. Další požadavky na provedení výchozí revize jsou uvedeny v platných technických normách ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Oprávnění k pokládce kabelu vn Dodávateľ má zrealizovať výkop a pokládku VN kábla a uzemnenia, bez zapojenia. Prosím o informáciu, či dodávateľ na uvedenú činnosť potrebuje oprávnenie, alebo stačí, ak dodávateľ zemných prác zamestnáva osobu s odpovedajúcim paragrafom, ktorá uloženie káblov a zemného pásu oddozoruje. Odpověď: Podotýkáme, že uvedený dotaz nespadá do oblasti odborné elektrotechniky, takže naše odpověď obsahuje jenom náš informativní názor, přičemž nezaručujeme jeho plnou správnost. Podle našeho názoru za to, že výkop a pokládka kabelu budou provedeny tak, aby nebyly ohroženy zájmy těch, kteří jsou na daném místě zainteresováni (majitelé nebo správci pozemku, správci podzemních sítí a jiných staveb v daném místě) odpovídá ten, kdo provedení výkopu a uložení kabelu objednává. To je nutné uvést v písemné smlouvě o provedení výkopových prací. V této smlouvě je třeba také uvést předpisy, které musí být při provedení výkopu a pokládce kabelu respektovat (například ČSN 73 6005:2020 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a také možné místní předpisy, které platí na daném území). Předpokládáme, že na provedení uvedených prací musí být vydáno stavební povolení místně příslušným stavebním úřadem. Dále považujeme za potřebné uvést ve smlouvě zadávající provedení výkopových prací a pokládku kabelů podrobnější požadavky na to, co je pod pojmem pokládka kabelu míněno (hloubka uložení, způsob uložení, např. v pískovém loži, způsob zakrytí, např. cihlami nebo výstražnou fólií atd. nebo odkaz na příslušnou technickou normu nebo jiný předpis). Není nám známo, že by od dodavatele uvedených prací bylo na jejich provádění vyžadováno oprávnění. To, jakým způsobem zajistí tento dodavatel splnění příslušných předpisů, jejichž příklady jsou uvedeny výše, je na jeho odpovědnosti. Podle našeho názoru to může zajistit i prostřednictvím osoby, kterou smluvně zaváže k provádění dozoru na provedení odborných prací. Předpokládáme, že výše uvedené náležitosti, které jsme Vám výše naznačili, budete ještě konzultovat i s právníkem i s objednatelem uvedených prací. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Regulace osvětlení v kancelářích V ČSN EN 12464-1 je u vybraných kancelářských prostor ve zvláštních požadavcích uvedeno, že "Osvětlení má být regulovatelné viz čl. 6.2.4". V čl. 6.2.4 je napsáno, že lze soustavu nastavovat stmíváním nebo řízením. Prosím o informaci, zda osvětlení v kanceláři má být provedeno jako stmívatelné, nebo stačí vypínání osvětlení vypínačem např. po řadách (tedy řízení místně vypínačem). Odpověď: V pracovním prostoru se uvažují tři typy osvětlenosti. Minimální osvětlenost pra-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=