ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | červen 2023 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektromobility v Česku Požární bezpečnost v budovách je nanejvýš důležitá, zejména s ohledem na rostoucí využívání elektromobility. Je třeba počítat s případnými riziky spojenými s nabíjením elektromobilů v garážích či jiných uzavřených prostorách. Vysoké napětí na svorkách baterie, energie přenášená během nabíjení a nebezpečí uvolnění toxických plynů v případě požáru jsou faktory, které je třeba vzít v úvahu. V současné době se v ČR navrhuje novela vyhlášky o požární ochraně staveb, kde se hasiči zasazují o přísná pravidla ohledně nabíjení elektromobilů v garážích. Je zásadní zajistit, aby budovy byly navrženy a vybaveny tak, aby minimalizovaly riziko požáru a chránily bezpečnost obyvatel. Důležitost dodržování předpisů požární bezpečnosti nelze přeceňovat. Stavby jsou klasifikovány podle stupně jejich požárního nebezpečí a podle toho jsou stanoveny požadavky na požárně bezpečnostní zařízení. Je nezbytné začlenit opatření, jako jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení pro zvýšení celkové požární bezpečnosti budov. Rovněž je třeba pečlivě zvážit požárně bezpečnostní výkresy a dispozice budov a jejich okolí, aby byly v případě požáru dostupné a snadno přístupné únikové cesty. Prováděcím předpisem pro požární bezpečnost v ČR je vyhláška č. 246/2001 Sb. V případě požáru může být dopad na budovy a lidi vážný. Baterie elektromobilu může nadále generovat teplo a výpary, což může způsobit další požár a ovlivnit konstrukci budovy. Proto je nezbytné v této době řešit otázky evakuace a stavebních konstrukcí. Použití ventilátorů v garážích může také napomáhat pohybu a výměně plynů při požáru, ale musí splňovat specifické normy požární bezpečnosti stanovené v České republice. Stručně řečeno, zajištění řádných protipožárních opatření je zásadní pro ochranu budov i jejich obyvatel. Vznik elektromobility a její vliv na požární bezpečnost budov Úvod do elektromobility a jejího vlivu na požární bezpečnost staveb je zásadním aspektem, který je potřeba v moderním stavebnictví zohlednit. Elektromobilita se stala nedílnou součástí našich životů a budovy s ní musí počítat, a to jak z hlediska nabíjení, tak bezpečnosti. S rostoucím využíváním elektrických vozidel je nezbytné porozumět potenciálním rizikům s nimi spojeným a jejich dopadu na požární bezpečnost budov.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=