ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2023 | 15 Metodická doporučení pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulace s těmito bateriemi, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti obyvatel. Požár v elektrickém vozidle může být obtížné uhasit kvůli vysokému napětí a riziku opětovného vznícení. Z hlediska rizika požáru však mají elektromobily s bateriemi bez vázaného kyslíku obecně menší dopad na bezpečnost budov než auta na benzín. Přesto nelze vliv elektrických vozidel na požární bezpečnost budov ignorovat a je klíčové přijmout vhodná opatření k minimalizaci rizik. Pozitivním vývojem je zvyšující se zájem projektantů a realizačních firem o problematiku elektromobility z pohledu projektování a požární bezpečnosti. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) hraje zásadní roli při ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech. HZS ČR vydal směrnice pro zajištění požární bezpečnosti staveb v rámci elektromobility, které jsou zásadní pro bezpečný a udržitelný rozvoj moderních staveb. Předpisy a směrnice požární bezpečnosti pro budovy s elektromobilitou V České republice existují různé předpisy a směrnice k zajištění požární bezpečnosti staveb, včetně těch s prvky elektromobility. Tyto předpisy jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější vývoj v oboru. Metodická doporučení, poskytují vodítko pro navrhování budov, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily, a také pro manipulaci s těmito bateriemi. Je důležité si uvědomit, že tato doporučení nemají vliv na ostatní požadavky platných technických předpisů a norem v oblasti požární bezpečnosti. Specifické pokyny byly také stanoveny pro budovy, které obsahují elektrická vozidla, jako jsou parkovací garáže. Například v listopadu 2021 zveřejnil Záchranný sbor ČR dokument „Požární bezpečnost staveb – elektromobilita“, který nastiňuje podmínky z hlediska požární bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a ochrany životního prostředí pro budovy s elektrickými vozidly. Tyto směrnice zahrnují specifické požadavky na design, konstrukci a používání hromadných garáží pro elektromobily. Je klíčové provést konkrétní a podrobné hodnocení stavby z hlediska právních předpisů a normativních dokumentů souvisejících s požární ochranou. Pro zajištění osvědčených postupů pro požární bezpečnost v budovách s prvky elektromobility se doporučuje dodržovat tyto směrnice a předpisy. Mělo by být provedeno podrobné vyhodnocení požadavků na požární bezpečnost budovy a měly by být provedeny všechny nezbytné úpravy, aby byla zajištěna shoda s předpisy. Kromě toho by budovy s elektrickými vozidly měly stanovit specifické podmínky pro používání těchto vozidel, jako je dobíjení po účinnosti nabití. Dodržováním těchto pokynů a osvědčených postupů mohou budovy s prvky elektromobility zajistit bezpečnost svých obyvatel a okolního prostředí. Prvky pro průmyslovou automatizaci AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Nejkompaktnější řada kamerových senzorů CS60 odstupňovaná CENOVĚ DLE POŽADAVKŮ APLIKACE www.amtek.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=