ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 48 | červen 2023 Měření proudů v provozovaných nn instalacích Růst ceny elektrické energie a rozvoj fotovoltaických zdrojů ukázal na potřebu informací o rozložení proudů v nn sítích. Je otázkou, zda úvahy o vyhodnocení proudových poměrů v nn sítích odvozené z údajů elektroměrů jsou v požadovaném čase realizovatelné. Kromě toho, měření proudů ve výrazně menším počtu měřicích bodů nn sítí umožňuje navíc i identifikaci poruch a extrémních provozních stavů, které nelze vyhodnotit ze zprůměrovaných a nesoučasných maximálních hodnot elektroměrů. Na druhou stranu, realizace komplexních měřicích a komunikačních elektroměrových systémů s potřebnou sw nadstavbou může být dlouhodobě ekonomicky výhodná. Následující informace o dodatečném měření proudů na hladině nn mají ukázat možnosti současných proudových senzorů, jejich výhody a nevýhody. Pořadí jejich prezentace je voleno podle míry inovací k současně používaným měřicím proudovým transformátorům. Základním kritériem pro návrh uvedených senzorů byla možnost jejich dodatečné instalace v provozovaných nn sítích. Vyznačují se kategorií přepětí CAT IV/300 V a třídou bezpečnosti II, takže je lze použít v kterémkoliv bodě nn sítí, aniž by byla dotčena bezpečnost obsluhy a spolehlivost provozu. Všechny mají jmenovitou hodnotu sekundárního proudu 1 A nebo standardizované výstupní napětí. Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD.51 Fotografie uzavřeného proudového transformátoru MTPD.51 s děleným jádrem je na obr. 1. Otočná část jádra je opatřena západkou, která při kompletaci pružně zapadne do výběžku na základní části transformátoru. Uzavření jádra transformátoru je zajištěno bílým kolíkem. Rozměry okénka transformátoru, který lze nasadit i na neizolovaný nn vodič s měřeným proudem, jsou 52 x 33 mm a vnější rozměry jsou 100 x 90 x 29 mm. Pro snazší instalaci má transformátor zakulacené rohy. K připevnění transformátoru MTPD.51 na přípojnici nebo vodič s měřeným proudem je určena profilovaná plastová úchytka se dvěma otObr. 1 Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD.51

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=