ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2023 | 49 vory, kterými se protáhnou vázací pásky. Úchytku lze nasunout na profilované boční sloupky nebo spodní sloupek základní části transformátoru. Svorky transformátoru S1, S2 se jmenovitým sekundárním proudem 1 A jsou ukryty pod krytkou základní části, která chrání spojení výstupních vodičů před jeho mechanickým namáháním. Sekundární proudový obvod transformátoru MTPD.51 obsahuje nízko příkonovou ochranu při jeho rozpojení. Podrobnější technické informace o transformátorech MTPD.51 i dalších typech senzorů jsou na www.e-mega.cz. Výhodou transformátoru MTPD.51 je funkce nezávislá na napájení, jeho nadproudové číslo je 5. Konstrukce MTPD.51 minimalizuje možné problémy s instalací, ne vždy však dostatečně. Transformátor má příznivou cenu. Je určen pro instalace bez mechanického zásahu do silové instalace a už vůbec ne v případech s nutným zmenšením průřezu nebo šroubových spojení. Transformátor MTPD.51 je provozován v tisících instalacích v distribučních sítí. Měřicí lišta MEgML73 Měřicí lišta MEgML73, viz obr. 2, je určena pro doplnění měření v nn skříních s pojistkovými nebo odpínačovými lištami. Obsahuje snímače pro všechny tři fáze, jejichž signály jsou ke konektorům vedeny plošnými spoji. To minimalizuje montážní práce a snižuje potřebu mědi. V aktualizovaném provedení jsou plošné spoje umístěny ve vnitřních vrstvách vícevrstvé desky, což významně snižuje možnost mechanického poškození a zvyšuje provozuschopnost i v krajně nepříznivých provozních podmínkách. Každý snímač měřicí lišty integruje proudový transformátor, dva přesné děliče nn napětí a teplotní čidlo určené pro měření teploty přípojnice. Proudový transformátor je tvořen toroidem, na jehož výstupu je nízko ztrátová ochrana proti napěťovému namáhání při rozpojení sekundárního obvodu. Středem toroidu prochází spojka, kterou protéká měřený proud mezi přípojnicí a silovou lištou. V těsné blízkosti spojky může být umístěn termistor, s jehož pomocí lze automaticky a kontinuálně monitorovat vztah mezi protékajícím proudem a teplotou spoje. Tak lze předcházet poruchám a zbytečným ztrátám v nn skříních. Bezpečné děliče jsou připraveny pro měření napětí přípojnic a nn vývodů. Tak, kromě jiného, lze automaticky kontrolovat stav nn pojistek silových lišt. Bezpečné děliče napětí jsou spolu s toroidem a termistorem umístěny v plastovém výlisku a jsou v něm zality impregnační hmotou. Jednotlivé plastové výlisky jsou přišroubovány k plošnému spoji, čímž jej mechanicky zpevní. Pro připojení výstupů měřených Obr. 2 Měřicí lišta MEgML73 Obr. 3 Měřicí lita MEgML73 instalovaná na odpímačové liště s monitorem vývodu MEg73

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=