ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 60 | červen 2023 Energetická soustava v Česku Využití elektrické energie v českých zemích sahá až do roku 1878, kdy byla poprvé použita v Moravské Třebové k osvětlení tkalcovny lnu pomocí obloukových lamp. Vzhledem k tomu, že vyrobená elektřina byla spotřebována přímo v místě výroby, nevznikl požadavek na přenosovou soustavu. S elektrifikací stále více budov v dalších letech však vyvstala nutnost distribuovat elektřinu dalším spotřebitelům z místa výroby. Toho bylo primárně dosaženo pomocí venkovních vedení pracujících na různých napěťových úrovních, ale obecně to bylo stále omezeno na místní distribuci elektřiny. Postupem času vznikaly Městské elektrárny, které elektřinu nejen vyráběly, ale i distribuovaly a především zásobovaly veřejné osvětlení obcí. To vedlo k připojení domácností do nově zřízené sítě. První Městskou elektrárnu postavila v roce 1889 pražská městská část Žižkov, což znamenalo instalaci dynama do místní plynárny. Zpočátku byly všechny elektrárny navrženy tak, aby vyráběly stejnosměrný proud. Avšak na konci 19. století, konkrétně v roce 1897, byl schválen plán postavit první elektrárnu na střídavý proud. Poté byl v roce 1900 v pražských Holešovicích uveden do provozu první generátor schopný vyrábět třífázovou energii. V roce 1918, kdy vznikla ČSR, bylo elektřinou napájeno pouze 11 % měst a obcí, přestože v těchto oblastech žilo 34 % obyvatel. Současná přenosová a distribuční soustava vděčí za svou existenci nejvýznamnější hybné síle svého tehdejšího vzniku. Po založení 25 všestranných elektroenergetických společností byl zaveden mandát, který od nich vyžadoval, aby poskytovaly přístup k elektřině každému jednotlivci v jejich přidělené jurisdikci, s výjimkou případů, kdy by připojení nebylo finančně proveditelné. Napětí sítě bylo stanoveno na 3x380 V/220 V s frekvencí 50 Hz a napětí pro primární distribuční sítě bylo stanoveno na 22 kV a 100 kV. Od počátku 20. století se systém elektrifikace posunul směrem k výstavbě rozsáhlých a propojených elektráren. Tento posun nakonec vyústil v dokončení páteřního přenosového systému do 80. let. Jaké jsou hlavní součásti elektrické přenosové soustavy v České republice? Přenos elektrické energie z elektráren do rozvoden umožňuje síť zařízení nazývaná elektrický přenosový systém. Tato páteřní, přenosová soustava je napojena na evropskou mezinárodní síť, která na sebe dokáže reagovat a její nejvyšší napětí pro Českou republiku je 400 kV a 220 kV. Provozovatelem této soustavy je společnost ČEPS dle

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=