ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2023 | 61 energetického zákona č. 458/2000 Sb. Distribuce elektrické energie z těchto rozvoden k jednotlivým spotřebitelům se nazývá distribuční soustava. Mezi nejvýznamnější distributory elektrické energie patří české společnosti ČEZ a PRE, či zahraniční E.ON. Alternátory používané v elektrárnách obvykle pracují na napěťových úrovních několika kV. Ve velkých blocích elektráren tak mohou alternátory produkovat proudy až desítky kA. To však přináší dva hlavní problémy. Za prvé, vodiče potřebné k přenosu takových proudů by musely mít extrémně velké průřezy a byly by vystaveny vysokým magnetickým silám, které by je vystavovaly značnému mechanickému namáhání. Za druhé, ztráty ve vedení rostou úměrně druhé mocnině proudu. Pro zmírnění těchto problémů je výhodnější použít vyšší přenosové napětí při přenosu na dlouhé vzdálenosti, protože pro přenos stejného množství výkonu stačí menší proud. Pro zvýšení úrovně napětí alternátorů se používají blokové transformátory, které jsou obvykle umístěny v areálu elektrárny. Na konci přenosové soustavy jsou integrovány snižovací transformátory, které dodávají energii do distribuční sítě při různých úrovních napětí. Jedním z nejvýraznějších rysů elektrické energie je její neschopnost ukládat její velké množství. Z tohoto důvodu je klíčové neustále udržovat konzistentní rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Pro zajištění optimální účinnosti během přenosu je navíc důležité minimalizovat fázový posun mezi napětím a proudem. To vyžaduje použití specializovaných kompenzačních zařízení, která jsou začleněna do přenosového systému. Stručně řečeno, Česká republika má vyvinutý elektrický přenosový systém, který je efektivní, spolehlivý a udržitelný díky výzkumným projektům prováděným v této oblasti. Česká republika aktivně usiluje o přechod k nízkoemisním zdrojům pro výrobu elektřiny. Tento posun byl již částečně úspěšný, 49 % výroby elektřiny v ČR pochází z nízkoemisních zdrojů. To je obrovské zlepšení ve srovnání s evropským průměrem 33 %. Tohoto posunu ve výrobě elektřiny bylo dosaženo využitím obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Česká republika také aktivně snižuje svou závislost na uhlí a dalších fosilních palivech při výrobě elektřiny. Toho je možné díky využití nových technologií, jako jsou chytré sítě a systémy skladování energie, a také přijetím politiky, které podporují obnoviprůmyslová čtečka kódů s jedinečným zorným polem čtení mnoha 1D / 2D v jednom skenu www.amtek.cz Matrix 320 5MP Prostředky průmyslové identifikace

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=