ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 62 | červen 2023 telné zdroje energie. Česká republika navíc intenzivně investuje do rozvoje nové infrastruktury, která umožní efektivní přepravu elektřiny z jednoho regionu do druhého. To zahrnuje zlepšení přenosových vedení a vývoj nového vedení stejnosměrného vysokého napětí (HVDC), které umožní větší kontrolu nad dodávkou elektřiny. Tyto snahy umožní České republice stát se lídrem v oblasti výroby a dopravy elektřiny. Jaké jsou zdroje výroby elektřiny v ČR? Česká republika má různé zdroje výroby elektřiny. Hlavními zdroji jsou jaderná energie, hnědé uhlí a černé uhlí. Země má také značné zásoby lignitu a černého uhlí, přičemž lignit obsahuje odhadem 750 milionů tun a černé uhlí se odhaduje na 880 milionů tun. Očekává se, že toto množství vydrží dalších sto let. Česká výroba elektřiny je navíc silně závislá na jaderných zdrojích, jaderné elektrárny poskytují 41 % veškeré elektřiny a Státní energetická politika upřednostňuje dostavbu dalších jaderných bloků na výrobu 20 Terrawatthodin (TWh) do roku 2035. Fosilní zdroje poskytují 53% podíl a cca 6 procent tvoří obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl na výrobě elektřiny neustále roste. Za zmínku stojí, že Česká republika také exportuje elektrickou energii. Jakým výzvám čelí elektrizační přenosová soustava v České republice? Elektrická přenosová soustava České republiky čelí několika výzvám souvisejícím s využitím technologie blockchain. Analýza trhu s elektřinou odhalila, že technologie blockchain by mohla být využita ke snížení cen elektřiny a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. Tato technologie musí rovněž čelit problémům se správou a administrativou, jakož i poklesu průmyslové spotřeby. Elektrická přenosová soustava ve středoevropském regionu (Německo, Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Rakousko) navíc čelí řadě problémů s přetížením. Je to proto, že německá přenosová síť čelí vážným problémům s přetížením, a to hlavně v letních měsících, kdy mají domácnosti potíže s využíváním více než 35 % své elektřiny vyrobené pomocí vlastních fotovoltaických elektráren. Řešením jsou vznikající „inteligentní sítě“. Chytrá síť je technologie, jejímž cílem je snížit spotřebu elektřiny ve špičce a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie. Brzdění protiproudem u motoru Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase. Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=