ElektroPrůmysl.cz, červen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 76 | červen 2023 Transformátory pro distribuční elektrické transformovny vn/nn vnitřního provedení Distribuční transformovnou vn/nn vnitřního provedení se rozumí elektrické zařízení, které zahrnuje obvykle rozváděč/e vysokého napětí, výkonové transformátory propojující dvě nebo více sítí různých napětí a rozváděč/e nízkého napětí včetně propojovací a pomocné instalace, které je umístěno ve vnitřním prostředí krytu. Výběr transformátoru Transformátor odpovídá NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory. V této směrnici jsou stanoveny požadavky na maximální ztráty pod zatížením, maximální ztráty při chodu naprázdno. Transformátory musí odpovídat normám ČSN EN 50708-1-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky a ČSN EN 50708-2-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky, kde jsou stanoveny maximální hladiny hluku, které mohou transformátory produkovat. Distribuční transformátory jsou navrhovány hermetizované s olejovou náplní. Výkon instalovaného transformátoru určí provozovatel zařízení. Pro distribuci se standardně používá transformátor s maximálním jmenovitým výkonem 630 kVA, v odůvodněných případech jsou použity výkony 800, případně 1000 kVA. Stanoviště transformátorů Vnitřní stanoviště se provede ve společném prostoru s ostatním zařízením elektrické stanice, nebo jako transformátorová komora (kobka). Ve společném prostoru nebo v jedné komoře (kobce) se mohou umístit nejvýše dva olejové transformátory, s olejovou náplní každého z obou transformátorů do 1 000 litrů včetně. Transformátory mezi sebou a od ostatního zařízení musí být odděleny plnou nehořlavou stěnou nebo musí být dodržena vzdálenost alespoň: a) 900 mm mezi plášti dvou transformátorů; b) 1500 mm mezi transformátorem a ostatním zařízením. Výška plné nehořlavé stěny má být nejméně 2 m a její šířka má být alespoň rovna šířce transformátoru. Pokud není mezi transformátorem a ostatním zařízením dodržena vzdálenost

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=