ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY listopad 2023 | 101 pojení umožňují rychlou montáž pro připojení motorů. Osvědčení hrdinové Před odesláním našim zákazníkům jsme naše předem smontované konektory podrobili zkoušce. Pokaždé provádíme elektrické zkoušky včetně vysokonapěťové, zkoušky na přepólování vodičů a na zkraty. Testujeme funkčnost a podrobujeme je závěrečné vizuální kontrole. Díky tomu naši zákazníci obdrží vždy prvotřídní konektory. Před výrobou i během ní také stoprocentně dbáme na kvalitu. Začíná to vstupní kontrolou zboží, pro kterou jsme definovali řadu zkušebních charakteristik, a končí závěrečnou výrobní kontrolou předtím, než výrobky opustí naše prostory. To vše nám i našim zákazníkům dává jistotu, že konektory Murrelektronik fungují - na 100 %! Jen testovaný hrdina může být hrdinou konektivity. Pro Murrelektronik jsou konektory skutečnými hrdiny konektivity! Murrelektronik CZ, spol. s r.o. Průmyslová 762, 333 01 Stod Tel.: +420 377 597 961 E-mail: info@murrelektronik.cz www.murrelektronik.cz Ochrana motorů před nadproudem u strojních zařízení Ochrana před nadproudem u motorů strojních zařízení musí splňovat podmínky dané souborem norem ČSN EN 60034 Točivé elektrické stroje a ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky. a musí být provedena tam, kde proud v jakémkoliv obvodu může překročit buď jmenovitou hodnotu kterékoliv součásti, nebo proudovou zatížitelnost vodičů, podle toho, která hodnota je nižší. Dodavatel elektrického zařízení musí uvést v dokumentech pro instalaci údaje nutné pro dimenzování vodičů (včetně maximálního průřezu napájecího vodiče, který lze připojit ke svorkám elektrického zařízení) a pro volbu přístroje jistícího proti nadproudům. Přístroje pro detekci a přerušení nadproudu musí být použity pro každý živý vodič. Následující vodiče, podle toho, co přichází v úvahu, nesmí být odpojeny bez odpojení všech přidružených živých vodičů: • nulový vodič střídavých silových obvodů; • uzemněný vodič stejnosměrných silových obvodů; • stejnosměrné silové vodiče připojené k neživým částem mobilních strojů. Pokud je průřez nulového vodiče přinejmenším rovný nebo ekvivalentní průřezu pracovních vodičů, není nutná detekce nadproudu pro nulový vodič ani odpojovací přístroj pro tento vodič. V případě nulového vodiče o průřezu menším, než je průřez přidružených pracovních vodičů, musí platit opatření podrobně popsaná v normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. V sítích IT se použití nulového vodiče nedoporučuje. Pokud však je nulový vodič použit, musí platit opatření podrobně popsaná v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. Vodiče řídicích obvodů připojených přímo k napájecímu napětí musí být také chráněny před nadproudem. Pokud napájecí jednotka zajišťuje omezení proudu pod proudovou zatížitelnost vodičů v obvodu a pod jmenovitou hodnotu proudu připojených součástek, nevyžaduje se samostatný ochranný přístroj proti nadproudům.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=