ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 104 | listopad 2023 Je třeba poznamenat, že vzhledem k použité metodě měření dochází k ovlivnění výsledků nejistotou měření, což je zvláště významné u kratších událostí. Nejistotou měření se zabývá ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Doba trvání poklesu napětí zpravidla závisí na koncepci chránění sítě, která se smí síť od sítě lišit v závislosti na struktuře sítě a způsobu uzemnění uzlu. Typické doby trvání proto nemusí nutně odpovídat mezím uvedeným ve sloupcích v tabulce 1. Vyhodnocování zvýšení napětí Vyhodnocování zvýšení napětí se musí provádět v souladu s EN 61000-4-30. Metoda analýzy zvýšení napětí (následná) závisí na účelu vyhodnocení. Typicky pro sítě nízkého napětí: • u třífázového systému se musí využít vícefázová agregace. Vícefázová agregace se skládá ze stanovení ekvivalentní události charakterizované jednou dobou trvání a jedinou maximální efektivní hodnotou napětí; • využívá se časová agregace. Časová agregace sestává ze stanovení ekvivalentní události pro případ vícenásobných následných událostí. Způsob agregace vícenásobných událostí lze zvolit podle konečného použití dat. Klasifikace zvýšení napětí Jsou-li shromažďována statistická data, musí být zvýšení napětí klasifikována podle této tabulky. Čísla uváděná v buňkách odkazují na počet ekvivalentních událostí. Pro stávající měřicí zařízení a/nebo monitorovací systémy je třeba přijmout tabulku 2 jako doporučení. Poruchy ve veřejné síti nízkého napětí nebo v instalaci uživatele sítě vedou obvykle k dočasným přepětím o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí. Tato přepětí odezní v okamžiku odstranění poruchy. Přechodná přepětí Přechodná přepětí v předávacích místech jsou obecně způsobena působením blesku (indukované přepětí) nebo spínacími operacemi v soustavě. Doba čela může být v širokém rozsahu, od méně než mikrosekundy do několika milisekund. Nicméně z fyzikálních důvodů mají přechodné jevy delšího trvání obvykle mnohem nižší amplitudu. Tudíž je výskyt vysoké amplitudy v kombinaci s dlouhou dobou čela velmi nepravděpodobný. Energie přechodných přepětí se významně liší podle jejich původu. Indukované přepětí způsobené bleskem má obecně vyšší amplitudu, ale nižší energii než přepětí způsobené spínáním, jelikož takové přepětí bývá dlouhodobější. Pro odolávání přechodným přepětím se v naprosté většině případů instalace nízkého napětí a zařízení koncových uživatelů navrhují podle ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3. Pokud je to nezbytné, měla by s ohledem na skutečnou situaci být zvolena přepěťová ochranná zařízení v souladu s normou ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje. Předpokládá se, že tímto způsobem jsou pokryta i přepětí vyvolávaná blesky a spínacími operacemi. Zvýšení napětí u [%] Doba trvání t [ms] 10 ≤ t ≤ 500 500 < t ≤ 5 000 5 000 < t ≤60 000 u ≥ 120 S1 S2 S3 120 > u > 110 T1 T2 T3 Tab. 2 Klasifikace zvýšení napětí podle maximálního napětí a doby trvání

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=