ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE listopad 2023 | 103 typicky 2%, referenční pravidla hystereze jsou uvedena v čl. 5.4.2.1 normy ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Vyhodnocování poklesu napětí Poklesy napětí se musí vyhodnocovat v souladu s ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Metoda analýzy poklesů napětí (následná) závisí na účelu vyhodnocení. Typicky pro sítě nízkého napětí: • u třífázového systému se musí využít vícefázová agregace. Vícefázová agregace se skládá z definice ekvivalentní události charakterizované jednou dobou trvání a jediným zbytkovým napětím; • využívá se časová agregace. Časová agregace sestává z definice ekvivalentní události pro případ vícenásobných následných událostí. Způsob agregace vícenásobných událostí lze zvolit podle konečného použití dat. Klasifikace poklesů napětí Pokud jsou shromažďovány statistické údaje, klasifikují se poklesy napětí podle tabulky 1. Číselné údaje uvedené v buňkách odkazují na počet ekvivalentních událostí. Tato tabulka odráží poměry ve vícefázové síti. Pokud jde o zvažování vlivu událostí na jednotlivá fázová napětí ve třífázových soustavách, jsou nutné další informace. Pro výpočet tohoto typu případu je třeba použít jinou vyhodnocovací metodu. Pro stávající měřicí zařízení a/nebo monitorovací systémy se doporučuje použít tabulku 1. Poklesy napětí jsou ze své podstaty velmi nepředvídatelné a proměnlivé v závislosti na místě a čase. V tuto chvíli není možné poskytnout plně reprezentativní statistické výsledky měření poklesů napětí, které by pokrývaly všechny evropské sítě. Koho by to zajímalo, tak odkaz na skutečné hodnoty zaznamenané v evropských sítích týkající se přerušení je uveden v příloze B normy ČSN EN 50160 ed. 4. Zbytkové napětí u [%] Doba trvání t [ms] 10 ≤ t ≤200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1 000 1 000 < t ≤5 000 5 000 < t ≤ 60 000 90 > u ≥ 80 A1 A2 A3 A4 A5 80 > u ≥ 70 B1 B2 B3 B4 B5 70 > u ≥ 40 C1 C2 C3 C4 C5 40 > u ≥ 5 D1 D2 D3 D4 D5 5 > u X1 X2 X3 X4 X5 Tab. 1 Klasifikace poklesů napětí podle zbytkového napětí a doby trvání Prvky pro průmyslovou elektroniku AUTOMATIZAČNÍ PRVKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY PROFILOVÉ SYSTÉMY A KONSTRUKCE Kompaktní, nesou jméno www.amtek.cz Programovatelné zdroje napájení 1 až 22,5 kW a vybavené, univerzální

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=