ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 106 | listopad 2023 Jak se stát Agregátorem pro ČEPS Vzhledem k tomu, že se naše společnost TECHSYS, jako jedna z mála společností v ČR, zabývá problematikou Agregace, máme svá technologická a softwarová řešení v praxi již uplatňována. Níže uvedený článek rozebírá problematiku Agregace, kde s uplatněním hardware a software řešení od společnosti TECHSYS dosáhnete bezproblémového napojení a řízení agregačního bloku. Jan Pokorný, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Než se pustíme do samostatné kapitoly, jak se stát Agregátorem, připomeňme si proč a k čemu se regulační energie v přenosové soustavě vlastně potřebuje. Česká energetická přenosová soustava (ČEPS) je zodpovědná za přenos elektřiny v České republice. Aby mohla ČEPS zajišťovat spolehlivé dodávky elektřiny, je nezbytné, aby přenosová soustava byla v rovnováze. To znamená, že celkový výkon dodávaný do přenosové soustavy musí odpovídat celkové spotřebě elektřiny. Vyrovnávací trh s regulační energií je speciální typ krátkodobého trhu s elektrickou energií, na kterém se obchoduje s regulační energií. Regulační energie je energie, kterou může provozovatel přenosové soustavy (PPS) použít k regulaci výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Na vyrovnávacím trhu s regulační energií se obchodují dva typy regulační energie: • Kladná regulační energie: Tato energie se používá k pokrytí nedostatku výkonu v elektrizační soustavě. • Záporná regulační energie: Tato energie se používá k pokrytí přebytku výkonu v elektrizační soustavě. Cena regulační energie se stanoví na základě výsledků aukcí, které se konají každou hodinu. Vyrovnávací trh s regulační energií je důležitým nástrojem pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Regulační energie pomáhá PPS udržovat výkonovou rovnováhu v soustavě a zajišťuje, že spotřebitelé mají dostatek elektřiny. Funkce vyrovnávacího trhu s regulační energií: • Poskytuje mechanismus pro nákup a prodej regulační energie. • Pomáhá PPS udržovat výkonovou rovnováhu v elektrizační soustavě. • Podporuje rozvoj zdrojů flexibility v elektrizační soustavě. Hlavní výhody vyrovnávacího trhu s regulační energií: • Zvyšuje flexibilitu elektrizační soustavy. • Snižuje náklady na regulaci výkonové rovnováhy. • Podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Rozvoj vyrovnávacího trhu s regulační energií: V posledních letech dochází k rozvoji vyrovnávacího trhu s regulační energií. Tento rozvoj je způsoben několika faktory, jako jsou: • Zvyšující se podíl obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=