ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE listopad 2023 | 107 • Změna legislativy, která podporuje rozvoj regulační energie. • Rozvoj technologií, které umožňují flexibilnější provoz zdrojů flexibility Služba výkonové rovnováhy ČEPS slouží k regulaci výkonu v přenosové soustavě tak, aby nedocházelo k výkyvům, které by mohly vést k blackoutu. Služba výkonové rovnováhy ČEPS poskytuje následující funkce: • Regulace frekvence: Služba výkonové rovnováhy ČEPS zajišťuje, aby frekvence v přenosové soustavě byla udržována na hodnotě 50 Hz. • Regulace výkonu: Služba výkonové rovnováhy ČEPS zajišťuje, aby celkový výkon v přenosové soustavě odpovídal celkové spotřebě. • Vyvažování výkonu: Služba výkonové rovnováhy ČEPS zajišťuje, aby nedocházelo k nerovnováze mezi výkonem dodávaným do přenosové soustavy a výkonem odebraným z přenosové soustavy. Služba výkonové rovnováhy ČEPS přináší následující výhody: • Zajištění stability přenosové soustavy: Služba výkonové rovnováhy ČEPS je nezbytná pro zajištění stability přenosové soustavy a prevenci blackoutů. • Zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny: Služba výkonové rovnováhy ČEPS zvyšuje bezpečnost dodávek elektřiny tím, že zajišťuje, že přenosová soustava je vždy v rovnováze. • Snížení nákladů na provoz přenosové soustavy: Služba výkonové rovnováhy ČEPS může pomoci snížit náklady na provoz přenosové soustavy tím, že zajišťuje, že přenosová soustava je vždy v rovnováze. Princip fungování služby výkonové rovnováhy ČEPS Služba výkonové rovnováhy ČEPS funguje na základě principu nabídky a poptávky. ČEPS poskytuje výrobcům elektřiny a dalším účastníkům trhu s elektřinou možnost nabídnout své služby výkonové rovnováhy. ČEPS pak tyto nabídky zhodnotí a na základě toho uzavře smlouvy s vybranými účastníky trhu. Obr. 1 Příklad grafické sestavy

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=