ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 110 | listopad 2023 Certifikace žadatele – Agregátora Každý žadatel o službu SVR v rámci Agregace musí projí certifikací. Certifikaci provádí pro jednotlivé kategorie PpS nezávislé certifikační autority, které ČEPS, a.s. uznává a jsou uvedeny na jeho web stránce. Obsahem metodiky certifikačních měření PpS je ucelená metodika certifikačních měření jednotlivých podpůrných služeb popisující způsob a podmínky provádění měření, technické hodnoty uváděné v Certifikátu PpS, kvalitativní parametry PpS, podmínky splnění těchto kvalitativních parametrů, postup vyhodnocení údajů naměřených v rámci certifikačního měření atd. Součástí metodiky certifikačních měření PpS jsou i Certifikáty PpS. Jedná se o výstupní dokument certifikačního měření, který obsahuje soubor měřených a vyhodnocovaných parametrů konkrétní podpůrné služby. Na základě těchto Certifikátů může být uzavřena smlouva mezi Žadatelem a ČEPS, a.s. o poskytování dané podpůrné služby. Po uzavření této smlouvy se Žadatel stává Poskytovatelem dané PpS. Hovoříme-li o procesu certifikace PpS, máme tím na mysli činnosti, na jejichž konci stojí certifikát dané podpůrné služby jako nutná podmínka pro možné uzavření smlouvy o poskytování PpS. Samotnému vystavení certifikátu PpS předchází certifikační měření prováděné podle metodiky měření PpS zpracované v části II. Kodexu PS. Proč hardware a software mít od TECHSYS? Celé řešení je možné provozovat jako dispečink, a to ze dvou pohledů. Jednak se může jednat o provozní dispečink zdrojů jako takových, a po přidání SVR funkcí rovněž jako obchodní dispečink, často se pak lze setkat s pojmy provozní a obchodní dispečink nebo provozně-obchodní dispečink. Řešení od společnosti TECHSYS je kompletně modulární a škálovatelné. Co to znamená? Modulárnost umožňuje volit pouze vybrané funkce a obrazovky dle přání zákazObr. 3 Příklad přehledové obrazovky systému

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=