ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE listopad 2023 | 109 sdružené společně mohou splnit požadavky na minimální výkon. Agregační blok může být vytvořen pro jakýkoli typ zdroje flexibility, včetně: • Výrobních zdrojů, jako jsou elektrárny a kogenerační jednotky • Spotřebních zdrojů, jako jsou elektrokotle a odběrná elektrická zařízení • Uložišť energie, jako jsou bateriové systémy a plynové zásobníky Agregační bloky mohou být řízeny a koordinovány pomocí různých systémů, jako jsou: • Systémy řízení flexibility (SVR) • Systémy aukcí flexibility • Systémy inteligentních sítí Sdružování zdrojů flexibility do agregačních bloků je důležitým trendem v oblasti elektrizační soustavy. Agregační bloky pomáhají zvýšit flexibilitu elektrizační soustavy a zajišťují její spolehlivý provoz. Pokud se chcete stát Agregátorem musíte splnit následující podmínky: • Mít oprávnění k obchodování s elektřinou. Toho lze dosáhnout získáním licence na obchodování s elektřinou od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo případně mít souhlas od subjektu zúčtování, který je vašim dodavatelem elektřiny. • Mít technické a personální kapacity pro poskytování služeb Agregátora. To zahrnuje zejména schopnost sledovat a řídit výrobu a spotřebu elektřiny v agregaci, jakož i schopnost komunikovat s ČEPS. • Podat žádost o registraci u ČEPS. Žádost lze podat elektronicky na webových stránkách ČEPS. Žádost o registraci musí obsahovat následující informace: • Název a sídlo společnosti. • IČO a DIČ společnosti. • Jméno a kontaktní údaje odpovědného zástupce společnosti. • Doklad o oprávnění k obchodování s elektřinou nebo souhlas vašeho obchodníka s elektřinou • Doklad o technických a personálních kapacitách pro poskytování služeb Agregátora. ČEPS žádost posoudí a v případě splnění všech podmínek žadatele zaregistruje jako Agregátora. Stručný přehled kroků, jak se stát Agregátorem pro ČEPS: 1. Získejte licenci na obchodování s elektřinou od ERÚ nebo mějte souhlas vašeho obchodníka s elektřinou. 2. Získejte technické a personální kapacity pro poskytování služeb Agregátora. 3. Požádejte o certifikaci u certifikační autority doporučené ČEPS 4. Podejte žádost o registraci u ČEPS. 5. ČEPS žádost posoudí a v případě splnění všech podmínek žadatele zaregistruje jako Agregátora. Více informací o tom, jak se stát Agregátorem pro ČEPS, naleznete na webových stránkách ČEPS. Další informace, které mohou být užitečné: • Agregátor může být fyzická nebo právnická osoba. • Agregátor může agregovat výrobu elektřiny z různých zdrojů, například z obnovitelných zdrojů energie, tepelných elektráren nebo malých vodních elektráren. • Agregátor může agregovat spotřebu elektřiny z různých odběratelů, například z domácností, firem nebo veřejného sektoru. • Agregátor poskytuje ČEPS služby, které mu umožňují efektivněji řídit přenosovou soustavu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=