ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | listopad 2023 Provozní podmínky elektroměrových rozváděčů Pro řešení rozváděčů nízkého napětí platí soubor norem EN IEC 61439, do soustavy českých norem zavedený jako ČSN EN IEC 61439. Základní normou pro řešení a provedení rozváděčů nízkého napětí je norma ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení. Pro každé řešení rozváděče nízkého napětí je však nezbytné použít dvě hlavní normy ke stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování, a to normu základní, uváděnou jako Část 1 souboru osahující obecná ustanovení a normu specifickou charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem. Z hlediska standardních elektroměrových rozváděčů přístupných laické obsluze a určených k provozování laiky se jako specifická norma používá ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). Za elektroměrový rozváděč standardního provedení je považován elektroměrový rozváděč pro přímé měření elektřiny (ERP) do jmenovitého proudu 80 A (ve výjimečných případech a po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy na jmenovitý proud 100 A), nebo elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření elektřiny (ERN) do jmenovitého proudu 250 A. Pro výkonové elektroměrové rozváděče (ERV), tj rozváděče o jmenovitém proudu vyšším jak 250 A, kde je silová část - jistič před měřícími transformátory a měřící transformátory proudu součástí rozváděče, se jako specifická norma použije ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. U těchto rozváděčů se nepředpokládá ovládání laiky. Provozní podmínky pro vnitřní instalaci rozváděče Při stanovení základních charakteristik vnějších vlivů, kterým může být zařízení rozváděče ve vnitřním prostoru vystaveno je vycházeno z požadavků PNE 33 0000-2 pro prostor IV. (vnitřní prostor bez regulace teploty) následovně: • Teplota okolního vzduchu kolem rozváděče nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC, dolní mez teploty okolního vzduchu je – 5 ºC.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=