ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 13 • Relativní vlhkost vzduchu nepřesahuje 50 % při maximální teplotě + 40 ºC. Vyšší relativní vlhkost může být dovolena při nižších teplotách, např. 90 % při + 20 ºC. Je třeba brát v úvahu mírnou kondenzaci, která se může příležitostně vyskytnout v důsledku změny teploty. • Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3 • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m. Provozní podmínky pro venkovní instalaci rozváděče Při stanovení základních charakteristik vnějších vlivů, kterým může být zařízení rozváděče ve venkovním prostoru vystaveno je vycházeno z požadavků PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy pro prostor VI. (venkovní prostor – místa přímo vystavená venkovnímu klimatu) následovně: • Teplota okolního vzduchu nepřesahuje + 40 ºC a její průměrná teplota během 24 h nepřesahuje + 35 ºC. • Dolní mez teploty okolního venkovního vzduchu je max. – 33 ºC. • Teplota uvnitř rozváděče nepřesahuje + 55 ºC. • Relativní vlhkost vzduchu může být přechodně až 100 % při maximální teplotě + 25 ºC. • Stupeň znečištění se vztahuje k podmínkám okolního prostředí, pro které je elektroměrový rozváděč určen. Platí minimálně stupeň znečištění 2 pro vnitřní instalaci, pro venkovní instalaci lze předpokládat stupeň znečištění 3. • Nadmořská výška instalace nepřesahuje 2 000 m. • Vnější vliv AD – výskyt vody - vliv třídy AD3 - stupeň ochrany krytem IPX3; - vliv třídy AD4 - stupeň ochrany krytem IPX4. Pro třídu AD3 se doporučuje přednostně používat stupeň ochrany krytem IP43, pro třídu AD4 se doporučuje minimálně IP44. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče při vnitřní a venkovní instalaci Základní podmínky a požadavky na umístění rozváděčů pro fakturační měření spotřeby elektřiny v budovách i mimo budovy stanovuje ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody v čl. 7.6. V budovách se mají elektroměrové rozváděče přednostně umisťovat v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo do chráněných únikových cest (pouze rozváděče s vlastní požární odolností). Konkrétní umístění je odvislé od projednání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací v rámci řízení o připojení. www.amtek.cz Prvky pro průmyslovou elektroniku Konjunkce inteligentního designu s naléhavostí dneška Kompaktní 3fázové zdroje řady DRB

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=