ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 136 | listopad 2023 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revize strojů Mám dotaz ohledně "revize" strojů. Provádíme kontroly strojů dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ale podklady, které dostávám, jsou většinou nazvány REVIZE a jsou zde doporučeny termíny 3 roky. Setkávám se tímto termínem docela často, a tak se chci zeptat, z čeho může pramenit takové množství "revizí strojů" s termínem 3 roky? Byl dříve jiný legislativní požadavek? Odpověď: Je nutné nezaměňovat revize a kontroly strojů. Kontroly strojů se provádí v souladu s požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4, odstavec 2) jednou za 12 měsíců ve stanoveném rozsahu. Rozsah kontroly je stanoven místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Proti tomu revize je prováděna na základě ustanovení ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení. Lhůty pro provedení revize se odvozují z tabulky 1 v závislosti na umístění elektrického zařízení nebo na druhu prostředí, ve kterém je elektrické zařízení umístěno. Vedle této normy je nutné vzít do úvahy také odpovídající ustanovení konkrétních částí ČSN 33 2000-7-xx Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, které mohou mít v konkrétních případech vliv na stanovení lhůty pro provádění revizí. Od roku 2022 stanoví lhůty provádění revizí nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které v příloze č. 4 stanoví nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení v objektech určených pro výrobu na 3 roky. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Vnější vlivy – malý a velký počet osob BD1 a 2 používají termín "Malý počet osob", u BD3 a 4 "Velký počet osob". O jaké číslo se konkrétně jedná? Nikde jsem nenašel definici malého nebo velkého počtu osob. Odpověď: Máte pravdu, číselná definice termínu „malý počet osob“ a „velký počet osob“ není z hlediska jejího využití v elektrotechnice nikde uvedena. Vnější vliv uvedený v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy pro skupinu BD je z toho důvodu zcela záměrně složen ze dvou složek. Jedna z nich je počet osob a druhá podmínky pro odchod osob z daného prostoru. Při rozhodnutí o určení konkrétního vnějšího vlivu je nutné využít také charakteristiky uvedené v tabulce ZA.1, která pro vnější vliv BD2 konstatuje, že se jedná o vícepodlažní budovy, pro vnější vliv BD3, že se jedná o místa přístupná veřejnosti (divadla, kina, obchodní domy apod.) a pro vnější vliv BD4, že se jedná o vícepodlažní budovy přístupné veřejnosti (hotely, nemocnice apod.). Při stanovování vnějšího vlivu skupiny BD je nutná součinnost s příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří by měli být v komisi pro určení vnějších vlivů zastoupeni a kteří by měli být schopni posoudit

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=