ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM listopad 2023 | 137 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem naleznete na obchod.in-el.cz podmínky snadnosti nebo obtížnosti úniku z daného objektu. Zároveň by další potřebné údaje pro navržení vnějšího vlivu skupiny BD měly být uvedeny také v projektu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které je pro objekt zpracováváno. Při zpracování PBŘ jsou v rámci objektu zpravidla zohledněny požadavky ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami, protože tato norma platí nejen pro navrhování únikových cest ze stavebních objektů, ale také stanoví normové hodnoty obsazení objektů osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Nástěnný zapuštěný rozváděč V administrativní budově provedla "elektromontážní firma" instalaci zapuštěného rozváděče. Jelikož měli málo místa ve zdivu (hloubku), tak odřezali zadní část krytu rozváděče, nechali pouze rám rozváděče a DIN lišty jsou v podstatě upevněny na cihlu. Kromě toho, že porušili platnou legislativu, mj. základní normu ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 čl. 8, navíc vydali na tento rozváděč kusové ověření, vylepili i štítek. Chybu nechtějí uznat, brání se, že takové provedení je přípustné. Řeší to tedy soudní znalec s advokátem? Nebo na koho se případně obrátit, když závadu nechtějí uznat a nelze se s nimi ani domluvit na předělání? Odpověď: V tomto případě je skutečně nejlepším řešením zpracovat fotodokumentaci skutečného provedení rozváděče, shromáždit veškerou dokumentaci k rozváděči, která k němu byla v souladu s legislativními požadavky dodána a obrátit se na právního zástupce, s jehož pomocí stanovíte, jak dále postupovat. Zapojení soudního znalce do řešení problému by mělo být zcela jistě přínosem, ale bude záležet na tom, jakou taktiku Vám doporučí právní zástupce. Určitě si můžete vybrat soudního znalce, nechat si zpracovat znalecký posudek a na jeho základě teprve začít řešit nápravu soudní cestou. Nebo můžete postupovat obráceně, tedy podat žalobu na zhotovitele a příslušný soud si následně vybere a určí soudního znalce, kterého nechá zpracovat znalecký posudek. Já osobně preferuji druhé řešení, protože při zpracování znaleckého posudku je potřeba získat všechny potřebné informace od obou stran sporu a v takovém případě je soudní znalec jmenovaný soudem ve výhodě. Pokud některá ze stran sporu odmítne spolupracovat anebo na žádosti soudního znalce o potřebné informace nereaguje, má soud větší možnosti, jak potřebné informace soudnímu znalci zajistit. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=