ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | listopad 2023 Umístění musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pravidlech provozování distribuční soustavy a požadavkům upřesněných v Připojovacích podmínkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do kombinovaného pilíře Elektroměrové rozváděče standardního provedení (ERP a ERN) mohou být součástí kombinovaných pilířů. Kombinované pilíře (stavebnicová sestava distribučního a elektroměrového rozváděče nebo sestava distribučního, elektroměrového a plynoměrového rozváděče) se umisťují mimo budovy, na trvale veřejně přístupném a neuzamykatelném místě. Sestavy rozváděčů se osazují do zděných pilířů nebo kompaktních plastových pilířů zejména v horizontálním uspořádání. Elektroměrový rozváděč a plynoměrový rozváděč (HUP) musí být od sebe vždy plynotěsně odděleny, ať se jedná o sestavu ve zděném nebo plastovém pilíři. Uspořádání elektroměrového rozváděče a plynoměrového rozváděče nad sebou (vertikální sestava) se nedoporučuje – viz též ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.6. Provedení kombinovaného pilíře je podmíněno schválením příslušného provozovatele distribuční soustavy. Podmínky pro umístění elektroměrového rozváděče do a na hořlavý podklad Při osazování celoplastového rozváděče na hořlavý podklad odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň je nutné pod rozváděč instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1, nebo oddělit rozváděč od hořlavého podkladu vzduchovou mezerou min. 50 mm, viz norma ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich. Při osazování celoplastového rozváděče do fasády se zateplením musí být splněna podmínka, že zateplovací materiál (zateplovací systém), který rozváděč obklopuje, musí být nehořlavý třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V případě hořlavého zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1 (např. polystyren) je nutné okolo rozváděče instalovat nehořlavou, tepelně izolační desku min. síly 10 mm třídy reakce na oheň A1. Do zateplovacího materiálu odlišného od třídy reakce na oheň A1, lze přímo instalovat rozváděče betonové s plastovými nebo plechovými dveřmi nebo rozváděče s vlastní požární odolností. Požadavky na měřicí jednotku pro fakturační měření spotřeby elektřiny staveništního rozváděče Je-li součástí staveništního rozváděče dle normy ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) měřicí jednotka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=