ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | listopad 2023 Rodinné a bytové domy s FV systémem Při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu objektu zaskočí nejednoho investora informace od odborné firmy, že je nutná i úprava hromosvodu, nebo kompletní předělání celé jímací soustavy což pochopitelně navyšuje cenu celé instalace. Fotovoltaické střešní systémy se nacházejí na exponovaných místech budovy a jsou zvláště ohroženy přímými a nepřímými účinky úderu blesku. Fotovoltaický systém má přímé napojení na elektroinstalaci budovy a úder blesku tak může mít vážné následky – pro budovu, pro osoby i elektrická zařízení nacházející se v budově. Profesionální systém ochrany před bleskem se skládá z: - vnější ochrany před bleskem s jímačem, svodiči a uzemňovací soustavou - vnitřní ochrany před bleskem pro vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem a přepěťové ochrany Co na to norma Pro fotovoltaické aplikace by měl být upřednostněn izolovaný hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS „Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz. Příloha E). Izolovaný (oddálený) vs. neizolovaný (neoddálený) hromosvod Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různé typy objektů je nutné si uvědomit jaká jímací soustava je na stávajícím objektu instalovaná. Zároveň je nutné vyhodnotit, zda je stávající hromosvod správně zhotovený a zda odpovídá normě podle které byl realizován. Ať už je na střeše instalovaný izolovaný (oddálený) LPS dle čl. 5.3.2 nebo neizolovaný (neoddálený) LPS je vždy nutné dodržet dostatečnou vzdálenost z této normy tedy čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. V případě instalace FVE v blízkosti k hromosvodu, a tedy nedodržení dostatečné vzdálenosti je nutné přepracovat, nebo zpracovat novu projektovou dokumentaci DPS jímací soustavy, případně zvážit jiné umístění FVE panelů. Obr. 1 Nevhodný neizolovaný hromosvod Obr. 2 Správně realizovaný izolovaný hromosvod

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=