ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 23 Ochranný prostor jímací soustavy V případě malého objektu lze objekt dostat do ochranného prostoru pouze jedním vyšším jímačem. Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různých typech objektů je možné docílit snížení celkových nákladů na jímací soustavu díky využití okolních staveb. Využití okolních staveb pochopitelně přináší detailní zaměření okolního terénu vč. okolních budov, o které budeme valící se kouli opírat. Pokud není možné k snížení nákladů využití okolních staveb, je nutné osazení takového počtu jímačů, jejich délek a poloh tak aby se valící koule nedotýkala stavby, ale jímací soustavy. Dostatečná vzdálenost Kontrola dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. Dostatečná vzdálenost „s“ musí být zajištěna mezi jímací soustavou a svody na jedné straně a kovovými součástmi stavby, instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé. Dodržení dostatečné vzdálenosti je důležité pro zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímím úderem blesku, svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy, ochranu osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před vlivy přímých úderů blesku do objektu a ochranu elektronických systémů uvnitř objektu. Dostatečná vzdálenost „s“ = vzdálenost mezi dvěma vodiči, která zabrání vytvoření nebezpečných přeskoků. Obr. 3 Ochranný prostor pro malý RD Obr. 4 Ochranný prostor využívající okolní stavby Obr. 6 Ukázka výpočtu dostatečné vzdálenosti Obr. 5 Dostatečná vzdálenost ,s“ mezi svodem a instalací

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=