ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 32 | listopad 2023 Umístění měřicích zařízení v sítích nízkého napětí Měřicí zařízení se osazuje výhradně do elektroměrových rozvodnic (rozváděčů) nebo na elektroměrové desky k tomu určené, a to co nejblíže místu připojení k distribuční soustavě nebo hlavnímu domovnímu vedení. Obecně se měřicí zařízení umisťuje na veřejně přístupné neuzamykatelné místo. V budovách, které mají charakter bytových domů a kde je zřízeno hlavní domovní vedení (nejméně 4 samostatná odběrná místa pro 4 samostatné byty), se umisťují elektroměrové rozváděče a elektrorozvodná jádra na volně přístupná místa z vnitřního veřejného prostoru na neuzamykatelné chodbě v prostorách s normálními vlivy dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy. U objektů občanské vybavenosti, ve kterých je více odběrných míst (např. obchodní střediska, domy služeb apod.), se doporučuje elektroměry soustředit do jednoho neuzamykatelného místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna NN.). Takové místo musí být vždy volně přístupné z vnitřního veřejného prostoru. V případě jednotlivých objektů (rodinné domy, rekreační chaty, garáže apod.) se elektroměrové rozvodnice umísťují na vnější straně objektu. V případě, kdy součástí objektu je pozemek, elektroměrové rozvodnice se umisťují do pilířů v oplocení, respektive na hranici pozemku na veřejně přístupném neuzamykatelném místě, a to v těsné blízkosti k místu připojení k distribuční síti (přípojkové skříni). Otvírání dvířek elektroměrového rozváděče musí být v takovém případě umožněno z veřejně přístupného neuzamykatelného místa. V chatových a zahrádkářských osadách, v řadových garážích a podobně, se elektroměry pro několik objektů (zákazníků) soustřeďují v jedné elektroměrové rozvodnici na veřejně přístupném neuzamykatelném místě co nejblíže k místu připojení k distribuční síti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=