ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 33 Poloha rozvodnice musí umožňovat instalaci elektroměrů ve svislé poloze. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1000 - 1700 mm od podlahy. V případě více elektroměrů nad sebou mohou být středy číselníků elektroměrů ve výši 700 - 1700 mm od podlahy s tím, že se připravují k osazení od shora. Z architektonického hlediska je možno osadit elektroměrový rozváděč v těsné blízkosti přípojkové skříně s tím, že spodní hrana elektroměrového rozváděče bude ve výšce minimálně 600 mm nad definitivně upraveným terénem. Pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO musí být zabezpečené místo minimálně podle rozměrů v tabulce 1. Před elektroměrovou rozvodnicí nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor ve svislé vzdálenosti minimálně 800 mm s rovnou plochou (podlahou, definitivním terénem). Elektroměry se nesmějí osazovat do společných skříní s plynoměry. Ochrany proti přepětí se umísťují v měřené části mimo elektroměrový rozváděč. Umístění požárně bezpečnostních zařízení TOTAL STOP a CENTRAL STOP musí být vždy předem projednáno s distributorem elektrické energie. U nově zřizovaných odběrných míst nebo u odběrných míst po rekonstrukci přímého měření se přijímač HDO zásadně osazuje jako modul (součást elektroměru), nebo na kryt svorkovnice elektroměru (dále jen spojitá montáž). Pro účely spojité montáže se používají k tomu určené kryty svorkovnic elektroměrů Přístroj rozměry v mm šířka* výška* hloubka Elektroměr jednofázový (i vícetarifní) 180 300 160 Elektroměr třífázový (i vícetarifní) 200 400 160 Přijímač HDO (samostatně montovaný) 180 300 160 * V případě, že bude v elektroměrové rozvodnici osazen pouze jeden přístroj, je nutné rozměry (šířku a výšku) z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm. Tab. 1 Minimální rozměry pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO a napájení přijímače HDO je připojeno přímo z pomocných svorek elektroměru nebo se použijí elektroměry s vestavěným modulem HDO a vnitřním propojením. Pokud je přijímač HDO namontován v samostatné pozici, je napájen z jednofázového jističe 6 A umístěného u hlavního jističe. Napájení pro tento jistič je přivedeno z přívodních svorek hl. jističe. Jistič HDO musí být zaplombován v zapnuté poloze. Vodič PEN je připojen z pomocné ochranné svorky elektroměru. PEN svorkovnice se neosazuje. Při spojité montáži se vyvedou vodiče (světle modré barvy, průřez 1 mm2, max. 1,5 mm2 Cu) ovládání stykačů spotřebičů z bytové rozvodnice v pravé části pro přívodní vodiče do elektroměru, v blízkosti svorky PEN vodiče. Po přípravě musí být minimální volná délka těchto vodičů alespoň 20 cm od úrovně montáže elektroměru.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=