ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 40 | listopad 2023 Projektování kabelů a propojení elektrické požární signalizace Kabely a propojení systému elektrické požární signalizace (EPS), ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení, včetně jiných návazných technologických i netechnologických zařízení mohou být vedeny v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a se specifickými upřesněními normy ČSN 34 2710 v kabelových trasách bez požadavku na zachování funkce při požáru anebo v kabelových trasách se zachováním funkčnosti při požáru podle ČSN 73 0848. Kabely určené výhradně pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných návazných zařízení, u kterých musí být zachována funkce při požáru, mohou být volně vedeny pouze v kabelových trasách podle ČSN 73 0848 a instalovány tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování jejich funkce byly, pokud možno vyloučeny následující škodlivé vlivy: a) poškození požárem; b) poškození výbuchem; c) elektromagnetické a elektrostatické rušení; d) mechanické poškození padajícími konstrukcemi, jejich částmi anebo instalacemi; e) zkrat, proudové přetížení a útlum datových signálů; f) rušivé vlivy jiných zařízení. Tyto kabelové trasy musí splňovat požadavek na třídu funkčnosti kabelové trasy při požáru P/PHx-R a požadavek na třídu reakce na oheň B2ca s1, d1. Jsou-li vedeny prostory vymezenými ČSN 73 0848, pak musí splňovat i požadavky ČSN 34 2710 na třídu reakce na oheň. Tyto kabelové trasy musí být vedeny odděleně od ostatních kabelových rozvodů. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy P/PHx-R se stanoví podle nejdelší požadované doby x [min] činnosti zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy takto: a) kabelové trasy s krátkodobou funkcí - P30-R/PH15-R - pro napájení a ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu alespoň 15 minut;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=