ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA listopad 2023 | 41 b) kabelové trasy se střednědobou funkcí - P30-R/PH30-R, pro napájení a ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu alespoň 30 minut; c) kabelové trasy s dlouhodobou funkcí - P30-R/PH60(120)-R, pro napájení a ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu 60 minut až 120 minut. Je-li doba požární odolnosti nosné konstrukce objektu nižší, než je předepsaná doba zachování funkčnosti kabelové trasy podle písm. b) a c), pak musí příslušná kabelová trasa odolávat požáru alespoň po dobu shodnou, nejméně však podle písm. a). Další výjimku tvoří např. přípojky pro svítidla nouzového osvětlení, k ventilátorům apod. v délce maximálně 600 mm. Pokud uvedená napájená zařízení splní požadovanou funkci při přerušení kabelové trasy nejsou na jejich kabelové trasy ani na kabely kladeny žádné požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Výrobny elektřiny a ostatní objekty, na které se nevztahuje ČSN 73 0848, se v případě instalací kabelových tras řídí normou ČSN 33 4000, ČSN 34 2300 ed. 2 a místními předpisy. Kabelové trasy hlásících linek osazených pouze hlásiči systému EPS, nemusí vykazovat zachování funkčnosti při požáru podle ČSN 73 0848. Pro metalické kabelové trasy systémů EPS musí být použito pouze vodičů s měděným jádrem. U delších vedení se doporučuje použití vodičů o průřezu alespoň 1 mm2. Vedení pro systémy EPS se provádí pro vnitřní rozvod podle ČSN 34 2300 ed. 2, pro nadzemní vedení podle ČSN 34 2100 a pro zemní vedení podle ČSN 73 6005. Barevné značení žil vodičů musí odpovídat ČSN EN IEC 60445 ed. 6. Další požadavky na výběr a stavbu elektrických vedení jsou uvedeny v normě v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Ochrana kabelů určených pro napájení a ovládání systému EPS, ovládaných zařízení, doplňujících zařízení, pomocných zařízení či jiných zařízení s požadovaným zachováním funkčnosti při požáru, se řeší podle následujících zásad: a) pokud je to možné, musí být kabelové trasy systému EPS vedeny prostory bez požárního rizika; b) pokud je nutné vést kabelové trasy prostory s požárním rizikem a porucha těchto kabelů by mohla způsobit selhání požárně bezpečnostní funkce ovládaného nebo doplňujícího zařízení (např. sirén, SHZ, KTPO, ZDP apod.), potom musí být: 1) volně vedeny v kabelových trasách s příslušnou třídou funkčnosti při požáru P/PH15(120)-R, nebo 2) chráněny systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru podle normy ČSN EN 1366-11+A1, nebo www.amtek.cz Prvky pro průmyslovou elektroniku Napájecí zdroje sběrnice AS-Interface pro aplikace Bihl Wiedemann i třetích stran

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=