ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE listopad 2023 | 57 Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha Tel.: +420 732 596 317 E-mail: industrial-communication.cz@siemens.com www.siemens.cz/sitop Tutoriál SITOP PSU6200 Tutoriál SITOP UPS1600 Použití kondenzátorů umožní překlenutí krátkodobého výpadku vstupního napájení v řádu vteřin, a to v závislosti na aktuální zátěži. Velkou výhodou tohoto řešení je, že kondenzátory jsou v porovnání s bateriemi bezúdržbové a mají delší životnost. V případě potřeby zajistit zálohované napájení na delší dobu, je vhodným řešením doplnit napájecí zdroj o SITOP UPS1600 s bateriové moduly SITOP BAT1600. Toto řešení umožní připojení baterie s kapacitou až 38 Ah, přičemž je možné volit mezi olověnými i lithiovými akumulátorovými články dle potřeby dané aplikace. Kondenzátorové i akumulátorové UPS mohou být vybaveny ethernetovým nebo USB rozhraním určenému ke konfiguraci, ale také pro použití služby pro řízené ukončení runtime vizualizace a vypnutí Windows v předstihu, než dojde k úplnému vybití UPS a neřízenému vypnutí HMI. Pro více informací navštivte webové stránky: https://www.siemens.cz/sitop nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu. Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vyvádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejich průřezy nesmí být menší než 6 mm2 pro měď nebo 50 mm2 pro ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě, musí být jeho rozměry a charakteristiky v souladu s technickou normou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud, může být uzemňovací přívod dimenzován. Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm2 pro měď (Cu) nebo 50 mm2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zemničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo jinými mechanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=